Effektiv kompetensutveckling är en förutsättning för snabba förändringar och hög prestanda

2020-10-30

Den snabba förändringstakten och dess konsekvenser har inneburit nya utmaningar för verksamheter och användningen av avancerat IT-stöd, när nya roller skall axlas och omvärlden ställer större krav på effektivitet värdeskapande. Det kräver helt nya former för kompetensutveckling, som ska hjälpa verksamheter att snabbare skapa värde för sina kunder och sig själva.

Det finns statistik som säger att de 10 mest eftertraktade jobben idag inte ens fanns för 10 år sedan – och den här utvecklingen har bara börjat. Då inser man att det kommer finnas ett enormt behov av att utbilda människor in i de här nya rollerna.

Den utvecklingen är ett tydligt exempel på en av digitaliseringens största utmaningar. För när den tekniska utvecklingen går allt snabbare och skapar allt fler möjligheter måste även vi människor hänga med. På BiTA, som har arbetat med kompetensutveckling inom IT sedan 2003, märker vi en tydlig skillnad i företagens behov.

Kompetens är inte bara kunskap, då kunskap snabbt blir föråldrad. Problemet är att många av dagens utbildningsformer har varit inriktade på just kunskap: du ska kunna memorera och sedan beskriva vad du memorerat. Kompetens är idag så mycket mer än ren teoretisk kunskap och man pratar idag om andra färdigheter som minst lika viktiga, såsom att kunna applicera kunskap och ha förståelse för förändringar.

 Ett nytt tankesätt för att realisera värde behövs - investera i individen
Under ett antal år har det pratats mycket om att förändring är komplext, komplicerat och svåruppnått. Och det är nog i sig en sanning, men det är också förlamande. Olika organisationer och deras mognad ställer förstås olika krav på hur ett förändringsarbete behöver drivas. Det beror t.ex. på medarbetarnas motivation, ledarskapet, förmågan till målstyrning, kulturen, kunskapshanteringen, förmågan att förändra i sig, men inte allra minst förmågan att verkligen genomföra beslutade förändringar.

Att utveckla organisationens förmåga att genomföra är nyckeln till att få resultat. Vi är i våra organisationer ofta duktiga på att skapa strategier, planera och utveckla saker, men om vi också etablerar en kultur, en drivkraft och en förmåga att utföra och följa upp värdet av det vi vill åstadkomma, så skapar vi plötsligt mycket mera nytta och värde.

Vi på BiTA har utvecklat en metod för att handleda i reell förändring. Det handlar om stort fokus på kulturen och individen, samt att få individernas förmåga att gå hand i hand med organisationens mål och ökande förmåga med hög och snabb förändrings- och genomförandetakt. Självklart är detta anpassat organisationens förmåga, men utgångspunkten är att skapa snabba värden utan att behöva driva stora och svårförstådda förändringsprojekt.

För att lyckas med detta har vi arbetat med att ta fram nya former för att handleda i förändring och för att öka förmågan och kunskapen i organisationen på ett snabbt och effektivt sätt.

Nya utbildningsformer som påskyndar värdeskapandet
Viss kompetens behövs idag och en helt annan kompetens kommer behövas imorgon. Att utveckla utbildningar som har lång hållbarhetstid kommer därför att bli omöjligt. Istället arbetar vi koncentrerat med individens förmågor och kunskaper - förstås kopplade till organisationens behov av att öka förmågan att få saker gjorda.

På BiTA försöker vi möta denna utmaning genom en helt ny syn på kompetensutveckling, där fokus inte längre ligger på standardiserade klassrumsutbildningar. Istället ska kompetensutvecklingen skräddarsys för att följa individen, men också organisationens behov, över längre tid – med nya och mer flexibla utbildningsformer.

Ett exempel på en sådan utbildningsform är det man på BiTA kallar för rollbaserade utbildningar, som tar fasta på att IT-medarbetarnas roller är i förändring. Istället för att låta deltagaren gå olika standardiserade kurser skräddarsys därför utbildningen för att uppfylla en specifik rolls unika behov. På så vis läggs tiden endast på det som är relevant för deltagaren i sin aktuella roll, oavsett om det är teknisk kompetens, förmågor eller ledarskap, och kunskapen blir direkt applicerad i det vardagliga arbetet.

För att göra detta använder sig BiTA av egenutvecklad metodik där genomförandet - som består av tre komponenter som varvas under utbildningen, nämligen Teori, Forum och Verktyg - fokuserar på utveckling av de förmågor och kunskaper som är viktiga för just den rollen. Kunskapen är reell, förståelsen kommer tidigt och är bestående över tid på ett helt annat sätt än traditionell utbildning. På utbildningen får man pröva att använda olika verktyg och genomföra en projektuppgift för den egna organisationen och på så sätt direkt använda sina nya färdigheter i vardagen.
 
Läs gärna mer om våra rollbaserade utbildningar här.
 
Ulf Myrberg

Partner, BiTA

BiTA Service Management
 
BiTA och SSI erbjuder tjänster inom kunskapsområdet Kundservice som omfattar support av IT-tjänster, kundsupport och kundservice. Vi erbjuder utbildningar, en del som enda leverantör i Sverige, och konferenser inom ämnet. SSI består även av ett nätverk där du som medlem utvecklar din kompetens och utökar ditt nätverk.

Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.