ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Säkerhet och riskhantering Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar

ITIL® 4 Foundation

Antal dagar: 2

Pris: 16450 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2100kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

På den här kursen lär du dig grunderna till ITIL® 4 och IT Service Management. ITIL® är ett ramverk för tjänstehantering som blivit en global de facto-standard. I och med den uppdaterade versionen ITIL®4, som lanserades under februari 2019, har ITIL® vidareutvecklat tjänstehanteringen ytterligare. För att möta dagens behov lyfter ITIL fram betydelsen av snabba, effektiva värdeflöden och verklig affärsnytta genom att utgå från värdeflödesanalys. ITIL® 4 integrerar även koncept från andra modeller och ramverk såsom exempelvis Lean, Agile och DevOps.
 
På kursen går vi igenom ramverket ITIL® och vad som är nytt i ITIL® 4 jämfört med ITIL® v3. Vi belyser och diskuterar skillnader mellan de två versionerna och hur vidareutveckling har skett för att möta dagens behov.
 
Målgrupp
 • Kursen riktar sig till dig som behöver kunskap och förståelse inom IT Service Management.
 • Ditt behov kan komma utifrån att du arbetar på IT-sidan och på något sätt är involverad i utveckling, produktion, leverans eller support av IT-tjänster.
 • Ditt behov kan även komma utgå ifrån att du är mottagare av och utnyttjar IT-tjänster, och/eller att du köper och ställer krav på IT-tjänster, t ex i roller som linjechef eller förvaltningsledare på verksamhetssidan.
Förkunskapskrav
Inga.
 
Certifiering
I slutet av kursen ges möjlighet till certifiering. Men du kan också boka in dig på ett separat certifieringstillfälle. Certifieringen sker elektroniskt och kan ske antingen på plats i våra lokaler eller på distans med webbövervakning (extra kostnad på 500 kr tillkommer). Certifieringen består av 40 flervalsfrågor varav 65% måste besvaras rätt för att du ska få godkänt. Tiden är 60 minuter, men om ditt modersmål inte är engelska får du ytterligare 15 minuter dvs totalt 75 minuter.

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:
 • Begrepp och terminologi, perspektiv och principer som används inom service management och ITIL® 4
 • Service management som en praxis och vad det innebär att nyttja respektive leverera tjänster
 • Hur de principer som beskrivs i ITIL® 4 kan hjälpa en organisation att använda och anpassa sin tjänstehantering för att maximera verksamhetsnyttan av IT-tjänster
 • Hur man identifierar värdeflöden i sin tjänsteleverans
 • Hur ITIL® 4 integrerar och samexisterar med andra modeller och ramverk för att få ut störst värde av använda tillgängliga resurser
 • Hur kontinuerlig förbättring kan och bör involvera hela organisationen
Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterialet, alla bilder som visas, liksom certifieringen är på engelska. All muntlig genomgång är på svenska.
 
Kurslängd
2 dagar.
 
Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt.


Läs mer om kursinnehåll

Innehåll

 • Introduction to IT Service Management in the Modern World
 • Introduction to ITIL 4
 • Structure and Benefits of ITIL 4
 • Value and Value Co-Creation
 • Services, Products, and Resources
 • Outcomes, Costs, and Risks
 • Service Relationships
 • The Seven Guiding Principles
 • The Four Dimensions of Service Management
 • The Service Value System
 • The Service Value Chain
 • Introduction to Continual Improvement
 • The Continual Improvement Model
 • The ITIL® Practices;
  • overview over all of the practices
  • detailed description of selected practices
   - The Continual Improvement Practice 
   - The Change Control Practice
   - The Incident Management Practice
   - The Problem Management Practice 
   - The Service Request Management Practice
   - The Service Desk Practice
   - The Service Level Management Practice

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Foundation

Antal dagar: 2
Pris: 16450kr (ex moms)
Certifieringskostnad (2100kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs
iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 2 950 kr)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.

Kursschema

OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP