Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

ITIL® 4 Foundation

På den här kursen lär du dig grunderna till ITIL® 4 och IT Service Management. ITIL® är ett ramverk för tjänstehantering som blivit en global de facto-standard. I och med den uppdaterade versionen ITIL®4, som lanserades under februari 2019, har ITIL® vidareutvecklat tjänstehanteringen ytterligare. För att möta dagens behov lyfter ITIL fram betydelsen av snabba, effektiva värdeflöden och verklig affärsnytta genom att utgå från värdeflödesanalys. ITIL® 4 integrerar även koncept från andra modeller och ramverk såsom exempelvis Lean, Agile och DevOps.
 
På kursen går vi igenom ramverket ITIL® och vad som är nytt i ITIL® 4 jämfört med ITIL® v3. Vi belyser och diskuterar skillnader mellan de två versionerna och hur vidareutveckling har skett för att möta dagens behov.
 
Målgrupp
  • Kursen riktar sig till dig som behöver kunskap och förståelse inom IT Service Management.
  • Ditt behov kan komma utifrån att du arbetar på IT-sidan och på något sätt är involverad i utveckling, produktion, leverans eller support av IT-tjänster.
  • Ditt behov kan även komma utgå ifrån att du är mottagare av och utnyttjar IT-tjänster, och/eller att du köper och ställer krav på IT-tjänster, t ex i roller som linjechef eller förvaltningsledare på verksamhetssidan.
Förkunskapskrav
Inga.
 
Certifiering
Certifieringen sker inte under kursen. I kurspriset ingår en certifieringsvoucher.
Det innebär att du själv bokar datum/tid när du känner dig redo att skriva.
Certifieringen är en on-line certifiering. Mer information kommer vid bokningen av kursen.
 
 
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.

Antal dagar: 2

Pris: 21500 kr (ex moms)

Certifieringsvoucher, ITIL 4 e-book och kursmaterial ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Innehållet var jättebra och kursledaren toppen. Kursledaren hade mycket bra energi och gjorde ett jättebra jobb"
"Mycket bra kursledare!"
"Kursledaren vävde in många bra exempel utifrån arbetslivet och även ur vardagen"
"Kursledaren var saklig och noggran.Bra på att förklara"
"Tack så mycket för denna kursen det har uppskattats enormt!"
"Mycket bra förklaringar samt så uppskattades jämförelserna som gjordes under kursen gång"
"Klart och tydligt! Mycket angenäm att lyssna på! Toppklass!"
"Tydlighet i definitioner, modeller osv. Bra med kopplingar till exempel och våra egna arbetserfarenheter"
"Superlätt att applicera in kunskaper från denna kurs in i mitt arbetsliv idag"
"Ny kunskap, förnyelse av kunskap samt även att få ordning på terminillogin inom ITIL"
"En bra grund för att kunna gå vidare i ITILspåret"
"Att man kunde relatera till det man arbetar med och få tips om hur det kan förbättras"
"Mycket bra med exempel från själva verkliga livet gav en bättre förståelse"
"Gjorde det tydligt och intressant på rätt nivå med glimten i ögat. Jättebra"
"Bra med genomgång av Sample Papers med analys av frågealternativ"
"Innehållet var jättebra och kursledaren toppen. Kursledaren hade mycket bra energi och gjorde ett jättebra jobb"
"Mycket bra kursledare!"
"Kursledaren vävde in många bra exempel utifrån arbetslivet och även ur vardagen"
"Kursledaren var saklig och noggran.Bra på att förklara"
"Tack så mycket för denna kursen det har uppskattats enormt!"
"Mycket bra förklaringar samt så uppskattades jämförelserna som gjordes under kursen gång"
"Klart och tydligt! Mycket angenäm att lyssna på! Toppklass!"
"Tydlighet i definitioner, modeller osv. Bra med kopplingar till exempel och våra egna arbetserfarenheter"
"Superlätt att applicera in kunskaper från denna kurs in i mitt arbetsliv idag"
"Ny kunskap, förnyelse av kunskap samt även att få ordning på terminillogin inom ITIL"
"En bra grund för att kunna gå vidare i ITILspåret"
"Att man kunde relatera till det man arbetar med och få tips om hur det kan förbättras"
"Mycket bra med exempel från själva verkliga livet gav en bättre förståelse"
"Gjorde det tydligt och intressant på rätt nivå med glimten i ögat. Jättebra"
"Bra med genomgång av Sample Papers med analys av frågealternativ"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:
  • Begrepp och terminologi, perspektiv och principer som används inom service management och ITIL® 4
  • Service management som en praxis och vad det innebär att nyttja respektive leverera tjänster
  • Hur de principer som beskrivs i ITIL® 4 kan hjälpa en organisation att använda och anpassa sin tjänstehantering för att maximera verksamhetsnyttan av IT-tjänster
  • Hur man identifierar värdeflöden i sin tjänsteleverans
  • Hur ITIL® 4 integrerar och samexisterar med andra modeller och ramverk för att få ut störst värde av använda tillgängliga resurser
  • Hur kontinuerlig förbättring kan och bör involvera hela organisationen
Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterialet, alla bilder som visas, liksom certifieringen är på engelska.
 
Kurslängd
2 dagar.
 
Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt. 


Läs mer om kursinnehåll
Innehåll
 
Day 1
• Course start - Introduction of instructor and participants
- Introduction to ITIL 4
- Structure and Benefits of ITIL 4
- Exam and Certification Details
 
• Service Management: Key Concepts
- Value and Value Co-Creation
- Service Providers, Consumers, and other Stakeholders
- Service Relationships
- Services, Products, and Resources
- Outcomes, Costs, and Risks
 
• The Seven Guiding Principles
- Focus on Value
- Start Where You Are
- Progress Iteratively With Feedback
- Collaborate and Promote Visibility

• Guiding Principles - Continued
- Think and Work Holistically
- Keep it Simple and Practical
- Optimize and Automate
 
• The Four Dimensions of Service Management
- Organizations and People
- Information and Technology
- Partners and Suppliers
- Value Streams and Processes
- External Factors (PESTLE)

• The Service Value System
- Purpose and Components
 
• The Service Value Chain
- Value Streams
- Service Value Chain Activities
 
• Homework – 2 questions
• Regarding the content from Day 1:
- Are you already working with any of this?
- Is there anything that you would like to start working with?
 
End of Day 1

Day 2
• Presentation of Homework / Discussion
• Introduction to Continual Improvement
- The Continual Improvement Model
- Relationship between Continual Improvement and Guiding Principles
 
• The ITIL® Practices;
• Overview over all of the practices
• Detailed description of selected practices
- Continual Improvement
- Change Enablement
 
• Practices - Continued
- Incident Management
- Problem Management
- Service Request Management
 
• Practices - Continued
- Service Desk
- Service Level Management
 
• Additional Practices – Description of purpose
- Information Security Management
- Relationship Management
- Supplier Management
- IT Asset Management
- Monitoring and Event Management
- Release Management
- Service Configuration Management
- Deployment Management

• Sample Paper 1 review – Instructions and Preparation for Certification Exam
 
End of Day 2

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Foundation

Antal dagar: 2
Pris: 21500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema