ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Säkerhet och riskhantering Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar

ITIL® 4 Foundation

Antal dagar: 2

Pris: 16450 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2100kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

På den här kursen lär du dig grunderna till ITIL® 4 och IT Service Management och får kunskaper om hur man i ITIL 4 har vidareutvecklat tjänstehantering för att möta dagens behov genom att fokusera mer på effektivare värdeflöden och den verkliga affärsnyttan. ITIL 4 gör det utifrån värdeflöden och genom att integrera koncept från andra modeller och ramverk såsom exempelvis Lean, Agile och DevOps.
 
På kursen går vi igenom vad som är nytt i ITIL 4 och belyser och diskuterar skillnader mellan de två versionerna och hur vidareutveckling skett för att möta dagens behov.
 
AXELOS ®, som äger ITIL, har ännu inte publicerat några detaljer om ITIL® 4 vilket i dagsläget förhindrar oss att utförligt beskriva innehållet i kursen. Mer information om kursens innehåll kommer i samband med att ITIL 4 publiceras i början av 2019.
 
ITIL® 4 Foundation-certifieringen finns tillgänglig från och med den 28 februari 2019.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är involverade i leverans av IT-tjänster eller av att nyttja och kravställa på IT-tjänster och behöver kunskap och förståelse inom IT Service Management.
 
Förkunskapskrav
Inga.
 
Certifiering
Möjlighet till certifiering i slutet av kursdagen finns, men du kan också boka in dig på ett separat certifieringstillfälle. Certifieringen sker elektroniskt och kan ske antingen på plats i våra lokaler eller på distans med webbövervakning (extra kostnad på 500 kr tillkommer).
Certifieringen är 60 min lång och består av 40 flervalsfrågor varav 65% måste besvaras rätt för att du ska få godkänt.

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:
  • Begrepp och terminologi, dimensioner och principer som används inom service management och ITIL® 4
  • Service management som en praxis och vad det innebär att nyttja respektive leverera tjänster
  • Hur de principer som beskrivs i ITIL 4 kan hjälpa en organisation att använda och anpassa sin tjänstehantering
  • Hur man identifierar värdeflöden i sin tjänsteleverans
  • Hur ITIL® 4 integrerar och samexisterar med andra modeller och ramverk för att få ut störst värde av använda resurser
  • Hur kontinuerlig förbättring kan inkludera hela organisationen
Språk
Kursmaterialet och certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.
 
Kurslängd
2 dagar.
 
Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt.


Läs mer om kursinnehåll
Innehåll
Mer information om kursens innehåll kommer i samband med att ITIL 4 publiceras i början av 2019.
ITIL 4 Foundation-certifieringen finns tillgänglig från och med den 28 februari 2019.

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Foundation

Antal dagar: 2
Pris: 16450kr (ex moms)
Certifieringskostnad (2100kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs
iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 2 950 kr)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter genom denna kursbokning, så kommer de att sparas i vårt register och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefodras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.
Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.

Kursschema

OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP