Våra utbildningsformer


Upskill och reskill är viktigare än någonsin - så här levererar vi på BiTA kompetens och lärande
På BiTA har vi utvecklat ett antal koncept för att möta våra kunders behov och utmaningar kopplat till kompetensutveckling. Som grupp och individ lär vi oss på olika sätt, och det är ofta situationen som avgör vilken format som passar bäst. Lärandet ska kunna vara oberoende av plats men det ska likväl finnas möjlighet att delta på längre kompetensutvecklingsinsatser för att utväxla erfarenheter med individer från andra verksamheter. När individer investerar tid i längre kompetensutvecklingsinsatser vill vi på BiTA att lärandet blir konkret och praktiskt. Den teoretiska kunskapen är alltid viktig, men för att till exempel svetsa samman en grupp krävs mer. Utbildningar som gränsar till workshops blir allt vanligare där interaktivitet och kreativitet är ledord, samtidigt som tillgänglighet är det när det gäller distansutbildning. Även skräddarsydd utbildning har blivit alltmer populärt, då det är väldigt värdedrivet. Samtliga former fyller sitt syfte och vi på BiTA arbetar kontinuerligt för att bli ännu bättre, oavsett format. 

För mer information om våra respektive utbildningsformer se kolumnen till höger.