Våra utbildningsformer


Utbildningsrevolutionens tid är här - så här levererar vi på BiTA kompetens och lärande
Tekniken har gett oss redskap att ge individer makten över sitt eget lärande och möjligheter att utöva lärande på nya sätt. Investering i kunskap och kompetensutveckling ger fantastiska möjligheter för organisationer i en digitaliserad värld. Lärandet sker alltmer direkt i arbetet och kunskapen som behövs är mer situationsanpassad och förväntas kunna omsättas direkt i arbetet.
 
På BiTA har vi utvecklat ett antal koncept för att möta verksamheternas behov och utmaningar. Att lära ska inte alltid behöva ta för lång tid eller vara för teoretiskt. Vi vill att våra kunder ska kunna välja var och när kunskap och lärande ska ske - lärandet ska kunna vara oberoende av plats men det ska likväl finnas möjlighet att delta på längre kompetesutvecklingsinsatser för att utväxla erfarenheter med individer från andra verksamheter. När individer investerar tid i längre kompetensutvecklingsinsatser vill vi på BiTA att lärandet blir konkret och praktiskt. Tillgänglighet, flexibilitet, kreativitet och à jour är ledord i hur vi arbetar med kompetensutveckling på BiTA. Gig, microutbildningar, kunskapsfrukostar och rollbaserat lärande är några exempel på upplägg och leveransformer som vi erbjuder våra kunder.
 
För mer information om våra respektive utbildningsformer se kolumnen till höger.
Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.