Respektlös och självcentrerad?

2019-06-17

 
Chefen kommer till styrgruppsmötet för sent, ursäktar sig inte, och efter att projektledaren börjat gå igenom status för den nya tekniksatsningen blir det uppenbart att chefen inte läst på inför mötet. Många timmar senare på väg hem i tunnelbanan får samma projektledare en hård knuff i sidan av några mobilsurfande personer som inte ber om ursäkt utan i stället blänger surt. Hen lyckas till slut hitta en sittplats i tunnelbanan mittemot en person som pratar högt i telefon smackande på en hamburgare, allt medan personen bredvid med hög volym lyssnar på en partiledardebatt där deltagarna anklagar varandra… Känner du igen dig?
 

Svenskar är världens mest oartiga folk. I alla fall om man får tro den engelska författaren Michael Booth som bland annat skrivit den underhållande boken The almost nearly perfect people. För visst har också du reagerat över människor som inte visar hänsyn till omgivning och kollegor?

Är det här något att hetsa upp sig för? Tja, förutom att arbetsklimatet sannolikt blir trevligare att vistas i om vi alla uppträdde med omtanke, så finns det enligt Christine Porath, Professor på McDonough School of Business, stora ekonomiska vinster med ett trevligt och respektfullt mellanmänskligt klimat. Hon har bland annat visat att i organisationer med ett respektfullt och trevligt klimat är personalen 92 procent mer fokuserad, 56 procent mer hälsosamma och 55 procent mer engagerade i jämförelse med organisationer som kännetecknas av respektlöshet. Förklaringen är enkel och samtidigt självklar. Otrevliga människor skapar stress, inte bara hos de som blir utsatta, utan sprider sig dessutom som ett virus i organisationen som demotiverar individer och som resulterar i ett allt sämre arbetsklimat. Så det finns mycket goda skäl för chefer och medarbetare att visa respekt och göra det man kan för att upprätthålla ett trevligt arbetsklimat.

 

Allt hänger ihop

Nu kanske det inte är så att svenskar är världens otrevligaste folk, men möjligtvis en av de mer stressade och fyllda av måsten och konventioner. Exempelvis förväntas ofta en medarbetare ha energi i överflöd och se problem som spännande möjligheter att övervinna. Vissa gör precis allt dom kan för att bidra utan att förvänta sig någon framtida fördel av handlingen som sådan. Något som kallas att vara autotelisk. Ett vanligt symtom inte minst hos nytillträdda chefer. Så går tiden och individen blir allt mer insnärjd i regelverk, krav och förväntningar som kan kännas orimliga och därför svåra att infria, samtidigt som de positiva förebilderna i samhället och i verksamheten inte alltid är så lätta att hitta. Arbetsuppgifterna börjar kännas rutinmässiga och emellanåt kontraproduktiva och bidrar därför inte till att bygga en fokuserad motiverad verksamhet. Upplevelser som sammantaget dränerar individen på energi samtidigt som hen inte kan, vågar eller vill ”blotta” sig varpå upplevelsen av ensamhet, utsatthet och till och med utanförskap växer sig stark vilket påverkar humör såväl som uppträdande gentemot medmänniskor.  

 

What´s in it for me?

Hur stort är då problemet med ohyfs och brist på respekt på svenska arbetsplatser? Sanningen är att det inte finns någon ny undersökning som direkt belyser frågan. Däremot finns statistik och otaliga exempel på att många människor på svenska arbetsplatser är stressade, mår dåligt och lider av psykisk ohälsa eller direkta utmattningssymtom.

Vittnesmålen är många om ett arbetsklimat där stressade chefer allt för sällan utgör en positiv förebild och där samtalsklimatet gärna får vara ”högt i tak”, men bara så länge åsikterna överensstämmer med ledningens. ”Att tala om vad jag egentligen tycker är direkt livsfarligt” vittnade nyligen en chef om i en större svensk verksamhet.  

Orsakerna till detta är många. Uppskruvat tempo, krav på prestation och möjligtvis att vi människor i varierande utsträckning intagit ett kortsiktigare och mer egoistiskt förhållningssätt till kollega och arbetsuppgift, ”what´s in it for me”.

Med respektlöshet ökar också misstron mellan människor då inte minst mot våra politiker. Möjligtvis självförvållat då det har blivit vanligare att lägga mycket energi på slogans och signalpolitik och lite mindre på handling och verkstad. Men politiker, chefer och andra förebilder kan påverka samhälls- och arbetsklimat i positiv riktning. Ett steg i rätt riktning och hjälp på vägen kan vara att undvika det Julian Treasure, författare till boken Sound Business, kallar de 7 dödssynderna som handlar om att:

1.       inte döma

2.       undvika negativitet

3.       inte klaga

4.       inte skylla ifrån sig och komma med ursäkter

5.       undvika lögner

6.       inte prata illa om andra

7.       avhålla sig från dogmatism

 

Även om goda förebilder finns så händer det allt för ofta att förebilder och ledare i varierande grad infriar dessa synder, vilket följdriktigt präglar det mellanmänskliga klimatet på våra arbetsplatser och i samhället. Vi som har en möjlighet att påverka och som inte fullt ut inser detta kommer att skada motivationen i de verksamheter där vi är verksamma. Allt hänger ihop. Så om du är involverad i utformningen av verksamhetens övergripande strategi, taktiska överväganden eller i den operativa vardagen, så bör en hörnpelare i verksamheten handla om hur vi uppträder mot varandra. För det är avsevärt trevligare och mer värdeskapande om våra arbetsplatser i större utsträckning kännetecknades av respekt, ärlighet och omtanke.


 
STURE JOHANSSON
Strategy & Governance, BiTA
sture.johansson@bita.eu
 
 
BiTA Service Management

Vi gör din verksamhet konkurrenskraftig i en tid där mycket handlar om effektivisering, digitalisering och att få en vinnande kultur. Vi levererar kunskap om trender och omvärld, beslutsförmåga och genomförandekraft av viktiga projekt.
Det kan handla om:
  • Skapa en vinnande strategi
  • Stärka och utveckla din verksamhets roll i värdekedja och omvärld Skapa och förankra ett beslutsunderlag så att alla drar åt samma håll
  • Utveckla och implementera Service Management
  • Vässa teamets genomförandeförmågaKommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.