70% av alla digitaliseringsprojekt misslyckas

2023-10-09
Över 70% av alla digitaliseringsprojekt misslyckas, kostsamma projekt som inte resulterat i förväntat värde. Genom att utarbeta en omfattande affärsplan med tydlig analys av fördelar och risker kan man överblicka de möjlighetskostnader investeringen innebär.
 
Orsakerna till misslyckanden är många och det finns gott om forskning som försöker ta reda på vilka lärdomar vi behöver göra (Teoh et al. 2023).

Enligt en färsk analys går det att se gemensamma orsakssamband, de är;
  • Underskattade förändringen
  • Bristande teknologisk förmåga till innovation
  • Bristande förståelse för förändringen i konsumentbeteende
I en alltmer teknologiskt avancerad värld står organisationer inför en utmaning när de integrerar nya teknologier till organisationer. Det innebär att de måste säkerställa att IT-strategier, affärsstrategier, organisationsstruktur, infrastruktur och processer är väl integrerade med organisationens övergripande affärsstrategi och mål. Klyftan mellan affärsvärlden och IT-teknologi är en bidragande faktor till misslyckandet hos många digitala transformationsprojekt. Digitalisering kan bli väldigt omvälvande, den kan påverka hela affärsmodellen och därmed affärsprocesserna. Det krävs ny kompetens när de nya tjänsteleveranserna blir interaktiva, påverkas konsumenterna på ett helt nytt sätt. Det krävs också förändringsledning för att för att kommunicera, entusiasmera, hantera drivkrafter och motstånd. 

Framgångsfaktorer 6 stycken:
  • Digitalisering är en stor förändring som kräver en tydlig vision för att få organisationen att röra sig i samma riktning. Vart ska vi?
  • Det gäller att den nya tekniken är en del av den övergripande strategin.
  • Skalbarhet går före Big-bang. Det gäller att bygga starkt, säkra upp steg för steg.
  • Digitaliseringen är överordnad och måste synkas med projekt och andra initiativ.
  • Likaså måste IT-strategier och affärsstrategier vara integrerade.
  • Resultatet av en digitalisering kommer att innebära nya Informationssäkerhetsrisker och kanske en ny IT-arkitektur, något som digitaliseringsprojektet måste ta höjd för. 
Ett digitaliseringsinitiativ kan endast lyckas om man är rätt i tiden. Det gäller att ha koll på trender, vad är det som händer i vår omgivning.
 
Varför digitaliserar vi egentligen?
 
Jo, för att ’hänga med vår utveckling’, för att bli marknadsledande, eller åtminstone inte vara sist
 
Det finns fler orsaker till att vilja digitalisera, att öka graden av effektivisering, att rationalisera bort monotona arbeten, men också att öka informationssäkerhet. Att bara överföra befintliga arbetsmoment till digitala kallas ibland för digitisera.
 
Exempel på företag som aktivt arbetar med omvärldsbevakning är; Starbucks, Amazon, Apple. De arbetar systematiskt, efter givna processer och analysmetoder. En vanlig metod för detta heter PESTLE, där man analyserar externa faktorer enligt ITIL 4.
 
Enkelt uttryckt så är Omvärldsbevakningen en del av din målstyrning, men med ett fokus på vad som händer i omvärlden.
 
 
Nästa steg att ta reda på:
 - Var är vi idag? Vart är vi på väg? Varför är det viktigt?
 
Det ger oss svar på både vad vi behöver uppleva och göra för att uppnå målen. Vad är meningsfullt? Känns det rätt? Hur ska vi kommunicera det nya vägvalet? För att lyckas måste vi tro på det vi gör.
 
Något vi behöver ha koll på är bl a skillnaden på Trend och Händelse.

Ett bra sätt att stämma av verksamhetens förmågor och position är att göra en SWOT-analys, åtminstone beakta det vi kallar järngrinden, fyra områden som antingen fungerar som drivkrafter eller motstånd till förändringen.
 
Analysen av omvärlden är mödosam och krävande och inte mycket värld om den inte leder någon fart. Man måste kunna ska svara på Varför, Hur och Vad.
 
De är inte de starkaste, eller de mest intelligenta som överlever, utan de som lättast kan anpassa sig till förändring. Vi behöver alltså se oss omkring – och se upp!!
 
BiTA Service Management
Vi gör din verksamhet konkurrenskraftig i en tid där mycket handlar om effektivisering, digitalisering och att få en vinnande kultur. Vi levererar kunskap om trender och omvärld, beslutsförmåga och genomförandekraft av viktiga projekt. Vi kallar det för Operativ Excellens. 
 
Vid BiTAs kunskapsfrukost den 26 oktober 2023 kommer Jonathan Sharp och Ulrika Jansdotter att djupdyka och diskutera i ämnet Omvärldsanalys.
 
 
Hjärtligt välkomna!
 
 
 

Managementkonsult på BiTA - ITSM expert med många års erfarenhet av IT verksamhetsutveckling. 
 
 
 
Managementkonsult på BiTA – har en bred erfarenhet av IT-utveckling, förändrings-och projektledning sedan 20 år tillbaka.


Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.