Praktisk information


Anmälan till kurs
Du anmäler dig eller er enklast till en kurs genom att klicka här. Det går även bra att kontakta oss på:

Tel. 08-410 320 00
E-post: training@bita.eu
Adress: Gamla Brogatan 11, 111 20 Stockholm

När du anmäler dig till en kurs hos BiTA första gången kommer du att få inloggningsuppgifter till BiTAs utbildningsportal. Genom utbildningsportalen kommer du att få all information, såsom kurslokal, tider m.m kring kurstillfället du är anmäld till. När du sedan bokar dig på ytterligare kurser hos oss ska du göra det när du är inloggad på utbildningsportalen så samlas alla dina kursbokningar i din portal.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i kursschemat om detta visar sig vara nödvändigt.

Kurslokaler
Våra schemalagda kurser är förlagda centralt i Stockholm, Göteborg, Malmö.
I Stockholm hålls kurserna i BiTAs egna lokaler på Gamla Brogatan 11.
I Göteborg hålls kurserna på Viewpoint Avenue, Kungsportsavenyn 10.
 I Malmö hålls kurserna hos Entreprenörcenter EC1, Baltzarsgatan 18.

Lokaler för företagsinterna/företagsanpassade kurser bestäms i samråd med kunden.

Kurstider
Kurstiderna för olika kurser varierar något. Se aktuella kurstider i kursbeskrivningen för respektive kurs.

Betalning
Kursavgiften faktureras vid bokning. Kursavgiften inkluderar kursdokumentation, lunch, samt för- och eftermiddagskaffe. Kostnad för eventuell certifiering i samband med en kurs är ej inkluderad i kursavgiften utan tillkommer.

Mervärdesskatt tillkommer.

För övriga villkor rörande anmälan och deltagande vid BiTA:s kurser, se BiTA:s allmänna villkor ».

Certifiering
Vissa kurser avslutas med en frivillig certifiering. Vi samarbetar med två olika examineringsinstitut, som administrerar och kontrollerar certifieringsprocessen: PeopleCert och Dataföreningen Kompetens.

Den del av certifieringsproven genomförs elektronsikt, via dator eller läsplatta. Vid en elektronisk certifiering får deltagarna resultatet direkt efter avslutat prov. Den deltagare som klarar sitt prov kan därefter ladda ner sitt certifikat via en internetportal.

I de fall certifieringen är pappersbaserad så skriver deltagaren svaren på papper. BiTA laddar upp svarsformuläret hos PeopleCert och efter 2-3 arbetsdagar får deltagaren få sitt resultat via mail. 
 
Kursintyg
Deltagarna får ett utbildningsbevis efter genomgången kurs.


Övrig kontaktinformation

Har ni praktiska frågor som rör kurs eller certifiering, kontakta
annica.forsgren@bita.eu
0709-12 50 76
 
Har ni frågor angående fakturering, kontakta
08-410 320 11

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trademark of AXELOS Limited.
 
 
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.