Praktisk information

Anmälan till kurs
Du anmäler dig eller er enklast till en kurs genom att klicka här. Det går även bra att kontakta oss på:

Tel. 08-410 320 00
E-post: training@bita.eu
Adress: Gamla Brogatan 11, 111 20 Stockholm

När du anmäler dig till en kurs hos BiTA första gången kommer du att få inloggningsuppgifter till BiTAs utbildningsportal. Genom utbildningsportalen kommer du att få all information, såsom kurslokal, tider m.m kring kurstillfället du är anmäld till. När du sedan bokar dig på ytterligare kurser hos oss ska du göra det när du är inloggad på utbildningsportalen så samlas alla dina kursbokningar i din portal.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i kursschemat om detta visar sig vara nödvändigt.

Betalning
Kursavgiften faktureras vid bokning. Kursavgiften inkluderar kursdokumentation, lunch, samt för- och eftermiddagskaffe. Kostnad för eventuell certifiering i samband med en kurs är ej inkluderad i kursavgiften utan tillkommer.
Mervärdesskatt tillkommer.

Allmänna villkor
För övriga villkor rörande anmälan och deltagande vid BiTA:s kurser, se BiTA:s allmänna villkor ».

Kurslokaler
Våra schemalagda kurser är förlagda centralt i Stockholm och Göteborg.
I Stockholm hålls kurserna i BiTAs egna lokaler på Gamla Brogatan 11.
I Göteborg hålls kurserna på United Spaces, Östra Hamngatan 16.

Övrig kontaktinformation
Har ni praktiska frågor som rör kurs eller certifiering, kontakta
annica.forsgren@bita.eu
0709-12 50 76
 
Har ni frågor angående fakturering, kontakta
08-410 320 11

Klagomål och överklagan
BiTA strävar efter att alla kursdeltagare ska vara nöjda när de har gått en kurs hos oss. Har du synpunkter eller klagomål, ber vi dig i första hand att ta kontakt med oss på training@bita.eu
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.