Nu har ITIL® 4 funnits på marknaden sen 2019.
 
Nu har ITIL 4 funnits på marknaden sen 2019. Det har varit en stegvis introduktion som började med en alldeles egen Foundationbok med tillhörande kurs i februari 2019 samt den sista boken Digital and IT Strategy som kom så sent som i september 2020.
 
Vad skiljer ITIL® 4 från tidigare versioner?
Med ITIL® 4 introduceras ett lite annorlunda synsätt. Fram till och med förra versionen var mycket centrerat kring processer och arbetssätt som mer eller mindre direkt gick att hänföra till ramverket. Man förhöll sig mycket till traditionella utvecklingsmetoder – typ vattenfall och hänvisade enbart till agila metoder som hastigast. Detta trots att de funnits sedan innan millennieskiftet. I nya versionen av ITIL® 4 beskrivs en helhet för tjänsteleverantörer som inkluderar andra modeller och metoder, såsom agilt, DevOps samt Lean.
 
Dessutom är hela upplägget annorlunda då de processer som vi är vana att de beskrivs noggrant lyser med sin frånvaro. Visst nämns de, men inte riktigt ingående. Böckerna fokuserar mer på grundläggande aktiviteter och beskrivningar, exempelvis:
  • De fyra dimensionerna – grundpelarna som övrigt inom ramverket vilar på
  • Vägledande principer – inställningar, idéer som allt arbete bör utgå ifrån
  • Service Value System – Ledningssystem eller operativ modell som beskriver hur värde levereras genom tjänster och produkter
  • Service Value Chain activities – de huvudaktiviteter som tillsammans utgör helheten för att kunna leverera tjänster och produkter i enlighet med erbjudanden
Förutom detta så belyses vikten av att ha rätt inställning, kultur och hantering av organisationen samt verktyg och metoder för att skapa och underhålla värdeströmmar som är grunden för allt arbete. (Create, Deliver & Support).
 
Att styra, leda och säkerställa ständiga förbättringar som lever upp till verksamheternas krav ägnas en hel bok åt (Direct, Plan & Improve).
 
Ett helt nytt område som beskrivs är kundresan. Det vill säga etablering, underhåll och ständigt utveckla kundrelationer. Saker som personas, moments of truth och service blueprints behandlas i denna bok (Drive Stakeholder Value).
 
Vad behöver en organisation tänka på och förhålla sig till när man ändrar arbetssätt och fokuserar på digitalisering? Jo, allt som redan är beskrivet ovanstående samt ett antal andra metoder och verktyg. Hur Service Value Chain integreras i DevOps och vad bör tänka på kring Change enablement, Deployment management, Release management och CI/CD. Bland annat. (High Velocity IT).
 
Att skapa vision, mål och strategier samt att följa upp arbetet och uppdatera, ändra då omvärlden ändras beskrivs i den sista av böckerna i serien (Digital & IT Strategy).
 
Alla dessa böcker – med tillhörande kurser – utgör ITIL® 4 i stora drag. Denna anrättning kryddas med 34 guider som var och en beskriver en praxis. Dessa kommer enbart att finnas elektroniskt eftersom man resonerar som så att vi är mitt inne i den fjärde industriella revolutionen och marknadskrav, synsätt, teknisk utveckling och därmed arbetssätt förändras snabbt. Det blir då lättare att uppdatera arbetssätten och låta allmänheten ta till sig det nyaste nytt enkelt. Böckernas innehåll anses vara mera robusta beskrivningar som håller längre över tid.
 
Visst låter allt detta spännande!
Det ÄR spännande att få ta del av det nya, anpassa det till egen verksamhet.
 
BiTA erbjuder givetvis alla kurser som tillhör ITIL® 4 samt även ett antal egenutvecklade. Vi har – tillsammans med övrig marknad – konstaterat att steget mellan ITIL® update 2011 och ITIL® 4 för många upplevs som stort. Därför behövs en mer konkret introduktion för att direkt kunna komma igång och börja dra nytta av delarna i nya versionen.
 
Vi är glada att kunna erbjuda följande anpassade introduktioner:
  • Styrning, ledning och strategi. Denna heldag belyser vikten av tydlig målstyrning och utgår från Create, Deliver & Support samt Digital & IT Strategy samt tillhörande praxis. Innehållet är främst riktat till CIO eller motsvarande
  • Relationer och ständiga förbättringar. Här belyses delar ur kundresan och relationer med övriga intressenter samt hur moderna organisationer fungerar. Den här heldagen har material främst hämtat från Create, Deliver & Support, High Velocity IT samt Drive Stakeholder Value. Innehållet är främst anpassat för grupp, team och avdelningschefer
  • Praxis och värdeströmmar, Hur är de olika praxis utformade? Skillnader och likheter mot ITIL 2011? Denna heldag fokuserar på operativt arbete i värdeströmmar och processer för att ”hålla grytan kokande”. Materialet är hämtat från de olika Practice guides som endast finns elektroniskt. Innehållet här ar främst inriktat till alla medarbetare som arbetar operativt inom olika delar av tjänsteleveransen
Var och en av ovanstående konkreta introduktioner till ITIL® 4 är tänkta som ett startskott att börja bekanta sig med nyheterna samtidigt som innehållet levererar ett direkt värde att kunna omsätta hemma direkt.

 
 
                                                   Copyright © AXELOS Limited 2016. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 
 
Som ackrediterad utbildningsleverantör och partner till AXELOS är BiTA delaktig i utvecklingen av ITIL. Våra ITIL-kursledare är alla ackrediterade kursledare inom såväl ITIL v3 och ITIL 4 och vi har lång erfarenhet att stötta våra kunder i införandet av effektiva arbetssätt och värdedriven IT-tjänsteleverans baserat på ITILs praxis.
 
 I BiTA:s kursprogram hittar du alla ITIL 4 - utbildningar:
Vår ambition är att alla våra kursdeltagare och kunder får en smidig övergång och kan dra nytta av nyheterna i ITIL 4 samtidigt som tidigare investeringar säkras.

Har du frågor om ITIL 4 och hur det påverkar dig eller din organisation, hör gärna av dig till oss på chatten, info@bita.eu eller ring 08-410 320 00.
 
 
Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.