ITIL® 4

Vad är ITIL® 4 och varför uppdateras ramverket?
ITIL 4 är en vidareutveckling av ramverket ITIL som AXELOS lanserar 2019. ITIL 4 baseras i sin helhet på den nuvarande versionen, ITIL 2011 (v3), och har utvecklats för att hantera den snabba digitala transformationen som organisationer står inför idag. Den digitala utveckling som sker världen över kallas ”den fjärde industriella revolutionen” och med ITIL 4 ges stöd för att hantera denna utveckling.

När lanserades ITIL 4?
ITIL 4 lanserades i februari 2019 och sedan dess erbjuder BiTA de nya utbildningar och certifieringar.  läs mer och boka 
 
Vad kan vi förvänta oss av ITIL 4?
  1. ITIL 4 är en vidareutveckling av nuvarande version och bygger vidare på det du och din organisation redan vet, kan och använder er av idag. Fundamenten i ITIL är lika relevanta för dig och din organisation efter uppdateringen till ITIL 4 som de är idag.

  2. ITIL 4 greppar ett större sammanhang för att praktiskt och flexibelt stödja organisationers digitaliseringsresa med betoning på samverkan mellan verksamhet och teknologi. Den stödjer hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera i framtiden i samspel med bl.a. Agile, DevOps och Lean och krav på snabbhet med ökad kvalitet och värdedriven leverans.

  3. ITIL 4 adresserar vikten av samarbete, transparens med intressenter, automation och att arbeta holistiskt. Detta är principer som behöver genomsyra hela organisationen i alla beslut och i hantering av tjänster. 
 
Kommer det nya kurser och certifieringar?
Ja, det har det gjort, så här ser det nya kurs- och certifieringsprogrammet ut:
 
 
                                                   Copyright © AXELOS Limited 2016. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. 
 
 
BiTA erbjuder dessutom en ITIL 4 Foundation Bridge-kurs för dig som redan har ett ITIL v3 Foundation-certifikat och som vill uppdatera dig på skillnaden och nyheterna i ITIL 4. För att gå ITIL 4Foundation Bridge-kursen bör du ha kunskap och erfarenheter av ITIL i praktiken och även lägga tid på självstudier om du sen vill certifiera dig på ITIL 4 Foundation. Läs mer och boka.

Vad kan BiTA om ITIL 4?
Som ackrediterad utbildningsleverantör och partner till AXELOS är BiTA delaktig i utvecklingen av ITIL. Våra ITIL-kursledare är alla ackrediterade kursledare inom såväl ITIL v3 och ITIL 4 och vi har lång erfarenhet att stötta våra kunder i införandet av effektiva arbetssätt och värdedriven IT-tjänsteleverans baserat på ITILs praxis.
 
 I BiTA:s kursprogram hittar du för närvarande följande ITIL 4 - utbildningar:
Vår ambition är att alla våra kursdeltagare och kunder får en smidig övergång och kan dra nytta av nyheterna i ITIL 4 samtidigt som tidigare investeringar säkras.

Vad gäller för mig som redan är ITIL v3-certifierad?
Allt du har lärt dig kommer du ha nytta av även framöver. Det finns en transitionskurs för övergång från ITIL v3 till ITIL 4 mot för dig som har 17 s.k ITIL v3-credits eller som är ITIL Expert - "Managing Professional (MP) Transition.
 
Har du frågor om ITIL 4 och hur det påverkar dig eller din organisation, hör gärna av dig till oss på chatten, info@bita.eu eller ring 08-410 320 00.
 
 
Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.