Ett plus ett är tre

2017-03-21

I den här matematiska övningen ska jag beskriva hur vi får det matematiska uttrycket 1+1=3 att bli sant. Låter det intressant?
Fortsätt då att läsa!

Det fundamentala inom tjänstehantering är att omsätta tillgångarna till värde för mottagande verksamheter. Värdet beskriver vi som bekant som IT-tjänster – men allt det där kan ni ju!

Tillgångarna beskrivs enligt följande termer:

·         Finansiellt kapital

·         Information

·         Applikationer

·         Infrastruktur

·         (Människor)

·         Ledning

·         Processer

·         Organisation

·         Kunskap

Av allt ovannämnda finns en strukturerad förvaltning. Allt? Låt oss kontrollera lite snabbt – Finansiellt kapital har ju sin budget och sina prognoser så där är vi hemma. Applikationer och infrastruktur har förvaltningsplaner eller roadmaps. Organisation och ledning har verksamhetsplaner och vi människor har utvecklingsplaner.

Men processer då? Hur är det med dom?

Ramverket ITIL handlar ju, fast man inte vill fokusera på det, till mycket stor del om processer. Vad säger då böckerna om förvaltning av dessa processer?

Inte mycket!

Visst! Vi har en hel bok om ständiga förbättringar med olika metoder som klart och tydligt talar om att Tjänster, teknik och processer skall ständigt vara under lupp. Men det lyfter inte. Hur man gör saknas!

Låt oss titta lite på hur det brukar gå till.

En bra början när man skall sätta nya arbetssätt är att redan från början formulera vad man vill uppnå. Processer brukar ju införas under projektliknande former så varför inte formulera både projektmål och effektmål. Då vet vi när vi kommit i mål!
När nu våra processer nått sina mål kan vi avsluta projekten och övergå i förvaltning.

Där kom det där ordet igen!

Hur gör man då?
Jo, man skapar ett Processledarforum. Det är det forumet där processeffektiviteten följs upp, gränssnitt mellan processer hanteras (så att inget faller mellan stolarna) och planer följs upp. Det är även här som målstyrningen sker!

Målstyrningen?

Ja, kopplingen mellan övergripande affärsmål och processerna. ”I normala fall” bryts affärsplanerna ner i planer per sektion eller avdelning där mål för året formuleras (och följs upp löpande, eller hur…?). D.v.s. de olika kompetensområdena definierar aktiviteter som skall föra verksamheten framåt. Detta återspeglas även i applikationernas och infrastrukturens förvaltningsplaner och roadmaps med tillhörande investeringskalkyler. Allt detta är att förvalta och styra verksamheten mot övergripande mål.

Varför då inte ta en kopia av affärsplanen och diskutera den på ett Processledarforum.

Varför inte låta respektive processledare svara på frågan ”Hur bör jag utveckla min process för att bidra till måluppfyllnaden?” Detta blir grunden till respektive processplan med tillhörande aktiviteter och det är dom aktiviteterna som ska följas upp för att säkerställa att även processerna utvecklas åt samma håll som affärsmålen pekar.

Ordförande i Processledarforum bör ha ansvar och mandat likt en operativ processägare och i dennes mandat ligger bland annat att godkänna planerna och ansvara för att de följs upp. Alla processrelaterade aktiviteter är kopplade mot affärsmålen och vi får ett driv i utvecklingen som ökar chanserna till att målen nås och att vår verksamhet mår bättre och bättre. Samtidigt blir målen kommunicerade och förstådda!

Vi utvecklar våra arbetssätt i den takt och i den riktning som vår verksamhet rör sig. Att vi gör detta tillsammans borgar även för att vi kommer att få maximal utväxling av våra processer där alla kugghjulen i processmaskineriet snurrar i takt och åt samma håll!

1 + 1 = 3 v.s.b!

Anders Brunberg, senior IT-managementkonsult och ITIL Expert

anders.brunberg@bita.eu

Kommentarer
Ingemar Tunstig, 2017-03-21 16:06:40

Utmärkta tankar! Funderar på vem som förväntas leda detta Processledarforum? Processägaren ligger kanske nära till hands? Eller?

Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.