Kompetensutveckling - en väl fungernade motor som tar oss till nya ställen

2024-05-13
I mitten på januari tilldelades Region Västernorrland utmärkelsen Årets kompetensutveckling 2023 för sin satsning på att utbilda undersköterskor på akutkliniken i Sundsvall till gipstekniker. Utmärkelsen ska inspirera välfärdens arbetsgivare att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och synliggöra framgångsrika initiativ. Det är Omställningsfonden som står bakom utmärkelsen.


 
Motiveringen var att Region Västernorrland lyckades med att både höja vårdkvaliteten genom jämnare patientflöde och stärka yrkesstoltheten hos undersköterskorna på akuten.
 
Det här är ett exempel på hur kompetensutveckling kan fungera som motor för organisatorisk effektivitet och som vi i IT-branschen borde göra mer av. Eller alla branscher för den delen om man ska vara ärlig, men IT-branschen är ett bra exempel där så kallad upskill och reskill historiskt har präglats av teoretiska, ofta lite stela, utbildningar där vi gärna gräver djupare i den grop vi står i. Bara för att kort beskriva dessa begrepp handlar upskill om att bygga på befintlig kompetens och reskill att mer omvälvande skaffa sig ny kompetens som ibland leder till en ny karriär. 
 
Tillbaka till gropen, det är naturligtvis inte fel att till exempel systemkonsult fördjupa dig inom det senaste inom en viss teknik eller plattform. Det kan ofta vara nödvändigt, men samtidigt finns det i digitaliseringen krafter som gör att många organisationer måste tänka annorlunda kopplat till kompetensutveckling. Det här har vi på BiTA sett under flera år och vi försöker, i flera av våra utbildningar, fånga lite ”mjukare” områden och på så sätt utveckla potentialen hos medarbetarna. Ofta handlar det om skräddarsydda aktiviteter där vi kombinerar process med individ, organisation med kultur och försöker skapa en starkare helhet, som i förlängningen även ger effekt på varumärket. Något som vi kallar Operativ Excellens. Vi tror att det finns goda möjligheter till att åstadkomma liknande resultat som Region Västernorrland. 
 
Men vad finns det att tänka på när det gäller kompetensutveckling, och hur ska man kunna veta att de aktiviteter man som organisation investerar i, är rätt? 
Här följer 3 viktiga områden:
 
  1. Process för omvärldsbevakning
    En väl fungerande process för omvärldsbevakning skapar behov och visar vilka kompetenser vi behöver utveckla – eller rekrytera. Kompetensutveckling kommer att ge oss möjligheter till att driva innovationsarbete som skapar värde för verksamheten. Värdet förändrar organisationen vilket ger oss ny input till fortsatt omvärldsbevakning.

  2. En strategi för kompetensutvecklingen
    Kompetensutveckling är en strategisk fråga som måste vara förankras i ledningsgruppen. En strategi som visar riktningen och planen för hur kompetensen i organisationen ska säkerställas över tid är ett verktyg för detta.

  3. En innovationsinriktad kultur
    Om man som organisationen lyckas med de första stegen enligt ovan kommer det påverka organisationen positivt när det gäller att driva innovation. Viktigt att kommunicera detta i hela organisationen så att innovationsarbete blir något som är hela företagets angelägenhet. Självklart spelar ledarskapet en stor roll i detta och vikten av att kunna leda i förändring.
Ovanstående områden är såklart väldigt enkla att spalta ner, desto svårare att få in i en organisations DNA. Men de som lyckas är vinnare i en tid då fingertoppskänslan är viktigare än någonsin för hur en organisation kan hänga med i utvecklingen.  Detta är naturligtvis relevant även i lite tuffare tider, som många upplever nu. Om vi vet att den kompetensutveckling vi planerar faktiskt hjälper organisationen att bli mer effektiv – då är sannolikheten stor att vi också genomför den och inte bygger vidare på vår kompetensskuld.
 
Så, hur ser er Årets kompetensutveckling för 2024 ut? 
 
BiTA är ett kunskapsföretag som brinner för att göra skillnad i våra kunders interna effektivitet och levererad kundnytta. Vi hjälper gärna även din organisation.
 
Kontakta gärna mig Anders Thelander om du vill veta hur vi kan kompetensutveckla dig eller din organisation för att ta er framåt mot uppsatta mål. 
 
Anders Thelander 
Affärsområdesansvarig BiTA Academy 
0733-96 72 93
 
 

Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.