Vision och affärsidé 

 
BiTA är ett kunskapsföretag som arbetar med att stödja sina kunder i förändring där IT är en drivkraft. 

Vår vision är att förenkla förändring

Vi arbetar med kunder som vill göra skillnad och stärker kundens inre effektivitet och förmåga att leverera kundnytta. Vi kallar det Operativ Excellens. Vi tror att kompetensutveckling och förändringsledning föder framgång i en värld som förändras allt snabbare. På BiTA arbetar vi därför med att kombinera dessa två perspektiv i konsult- och utbildningsleveransen. 
 
Vi jagar inte debitering, vi jagar resultat. Därför törs vi utlova bestående och framgångsrika förändringar i ett samarbete med oss.