Vision & affärsidé

BiTA är ett kunskapsföretag som arbetar med att stödja sina kunder i förändring där IT är en drivkraft. BiTAs vision är att förenkla förändring och vi vill vara den självklara partnern som tillsammans med våra kunder skapar framtiden i det hållbara digitala samhället. Vi tror att kompetensutveckling och förändringsledning föder framgång i en värld som förändras allt snabbare. På BiTA arbetar vi därför med att kombinera dessa två perspektiv i konsult- och utbildningsleveransen. 

BiTAs konsulter leder och hanterar digitaliseringen i såväl offentlig som privat sektor och strävar efter att göra sina kunder framgångsrika i sina förändringsresor.

Vi erbjuder utbildnings- och konsultationstjänster i olika kombinationer efter varje kunds behov och önskemål.  Vår kunskap och våra konsulters erfarenheter inom IT management, ITSM och förändringsarbete är grunden i vårt arbete, såväl i kurslokalen som i uppdrag hos kund. Våra verktyg är branschens ramverk, standarder, praktiska modeller (ITIL®, Cobit, ISO-standarder, LEAN, ADKAR, PROSCI etc) och vår inställning är att den digitala tekniken ska bli en strategisk resurs för hela verksamheten.