Förändringsarbete, där IT ofta är mITt i vardagen

2018-08-20
Utvecklingen går framåt i en rasande takt och ibland kan det säkert kännas som att vi inte riktigt hinner med. Faktum är att vi gör det, några drivande och snabbare medan andra följer efter.
 
Mycket går att digITalisera och vi kan utmana att digITalisera ännu mer för att effektivisera verksamheten. Behov att förändra finns hela tiden och vi blir alltmer lösningsorienterade, där vi ständigt utvecklar vår omvärld.
 
Vi är bra på att utveckla men det är inte alltid så lätt att hålla jämna steg med tekniken, till det behövs ett omsorgsfullt förändringsarbete där vi och våra kollegor, kunder, samarbetspartners och vänner hänger med. Att parkera bilen involverar IT och digITalisering på många ställen, exemplen är många och fler blir dom.
 
Hur ser det ut framöver? En spännande utmaning tycker jag personligen är, där förändring är en given och självklar del av vardagen och livet. Vi kommer alltid ställas inför förändringar där vi behöver hänga med. Alla kan inte alltid vara i framkant, men borde sträva efter att vara i rörelse.

 

Vi förändrar tillsammans
Vi utmanar omvärlden och verksamheten till att se framåt och med det öppna upp för utveckling. Förändringsarbete, som en del av utvecklingen handlar om att få med alla, att involvera. Det behövs olika verktyg och tillvägagångssätt för att förändringar ska kunna ske. Ofta är det något som gör att vi inte kommer vidare, möjlig avsaknad av kompetens eller kanske rädsla och funderingar för vad som händer med jobbet?
 
Nyfikenhet är en bra grund till förändring. På BiTA Service Management förenar vi kunskap och förståelse där våra kursdeltagare och kunder har viljan att förändra både sig själva och sin omvärld, för vem kan undvika förändring idag, går det över huvud taget att undvika?
 
Vi på BiTA tar våra kunder i handen, leder ibland, guidar eller knuffar varsamt ibland och sen finns det tillfällen då vår kund behöver få en större framruta uppmålad för att se framåt i, än den backspegel som i några fall förefaller större i proportion. Det är inte alla som är mogna att genomföra en förändring, i de fallen vill vi gärna hjälpa till att visualisera effekterna, kanske vi kan ta små steg tillsammans under längre tid för att säkerställa att alla kommer med?
 
Att utveckla inbegriper många delmoment för att bilda en helhet. Attityder som "nej det går inte" eller "så här har vi alltid gjort", har ni säkert också hört många gånger. Vi arbetar dagligen med utmaningen att få med alla i förändringar vi står inför. Behöver vi förklara målet och syftet på ett annorlunda sätt eller kanske locka? Nyckelord som kommunikation blir en självklarhet för att vara behjälpliga i att medvetandegöra eller utbilda er verksamhet vidare, något som vi på BiTA brinner för, allt för att ni ska lyckas i erat förändringsarbete, där IT och digITalisering ofta är mITt i vardagen.
 
Är du intresserad av att höra mer om förändringsarbeten och hur BiTA kan hjälpa just er på eran förändringsresa där IT och digITaliseringen är i fokus? Hör av dig till oss för en fortsatt dialog!
 
Petra Flyborg
Erfaren managementkonsult och verksamhetsutvecklare med fokus på förändringsledning
petra.flyborg@bita.eu
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.