Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 Nyheter

Leading SAFe® 5.1 (SA)

Leading SAFe är utbildningen för dig som vill förändra din organisation till att genomsyras av agila arbetssätt, tankesätt och värderingar. Vi går igenom hur du skapar effektiva team som jobbar enligt Scrum och ledningsstrukturer som jobbar Lean. Du får lära dig hur du stöttar team att samordna sitt arbete mot gemensamma mål genom PI planning, scrum of scrums och demos och hur du får management, ekonomistyrning och portfölj att flödesoptimera och skapa värde för dina kunder med kanban, kontinuerlig leverans och Devops. Vi ger också exempel på hur t.ex. ITIL fungerar ihop med SAFe och Scrum.
 
Utbildningen ger dig förutsättningar för att förstå det Lean-agila tankesättet, varför det är så effektivt i dagens tuffa konkurrens med krav på snabba förändringar , och vad det innebär att leda en Lean-Agile-transformering. Du kommer också att lära dig att bygga och stödja agila team och agila program, portföljhantering och samordning av stora värdeströmmar, bygga en Continuous Delivery Pipeline och en DevOps-kultur.
 
Genom att gå utbildningen förbereder du dig för att skriva certifieringsprovet för att bli en certifierad SAFe® Agilist (SA)
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till:
 • Chefer och ledare
 • ScrumMasters och agila coacher
 • Program- och projektledare
 • Produktägare
 • Portföljägare, ansvariga för projektkontor (PMO)
 • Processägare
 • Enterprise-, system- och lösningsarkitekter
Förkunskapskrav
Inga särskilda förkunskaper krävs för att gå kursen. För den som vill skriva certifieringen SAFe® Agilist (SA) rekommenderas följande kunskaper:
 • 5+ års erfarenhet av mjukvaruutveckling, testning, business analysis, produkt- eller projektledning
 • Erfarenhet av Scrum

Antal dagar: 2

Pris: 17900 kr (ex moms)

Tid: 09.00 - 17.00

Certifiering ingår i kurspriset.

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om vad det innebär att verka i rollen som SAFe® Agilist, däribland att:
 • Förstå Lean Enterprise sju kärnkompetenser (Seven Core Competencies)
 • Tillämpa värden och principer med ett Lean-Agile Mindset
 • Tillämpa SAFes Lean- och Agile-principer på SAFes roller och tillvägagångssätt
 • Skapa högpresterande team genom att etablera uppdrag och syfte
 • Leda transformationen med SAFe Implementation Roadmap
 • Stödja PI Planning och aktiviteter som krävs för att nå framgång i ett program
 • Driva Release on Demand med Continuous Delivery Pipeline
 • Anpassa till och exekvera med Strategic Themes och Lean Portfolio Management
 • Koordinera flera Agile Release Trains och leverantörer med ett Solution Train
 
Certifiering
Ett certifieringsförsök ingår i kurspriset och ska ske inom 30 dagar efter genomförd kurs.
 
Deltagare som klarar certifieringen erhåller:
 • SAFe Agilist certifikat
 • SAFe 5 Agilist digitalt emblem för att synliggöra din prestation on-line
 • Ett års medlemskap i SAFe Community Platform
 • Tillgång till olika resurser som stöttar certifierade utövare i sin SAFe-resa
 
Språk
Engelskt kursmaterial och certifiering, kursledaren pratar svenska.
 
Kursmaterial
Deltagarna får kursmaterial i pärm under kursen och tillgång till digitalt material efter avslutad kurs.


Läs mer om kursinnehåll
Kursen tar bland annat upp följande ämnen:
 • Introduktion till Scaled Agile Framework (SAFe)
 • Bli en Lean-Agile Leader
 • Etablera team och teknisk agilitet
 • Prova på Program Increment (PI) Planning
 • Releasing on Demand med DevOps
 • Bygga affärslösningar och Lean systems
 • Implementera Lean Portfolio Management
 • Leda transformation

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Leading SAFe® 5.1 (SA)

Antal dagar: 2
Pris: 17900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema