#BiTAtalks

Kunskap och lärande när och där du vill!

BiTA bidrar till microlärande och microinspiration i sina poddar #BiTAtalks – dessa kan vara såväl ljudpoddar som videopoddar. Våra #BiTAtalks omfattar de frågeställningar som uppstår i mötet med digitaliseringen. I samtalen bjuder vi på inspiration och kunskap inom områden som informationssäkerhet och aktuella utmaningar, tjänstedesign och tjänsteorientering av verksamheter, digital kompetens, systematiskt omvärldsarbete med mera. Vi släpper våra ”talks” löpande inom ett antal olika ämnesområden. Nedan kan du se de avsnitt som hitintills publicerats och även en teaser om kommande avsnitt. Varje område innehåller mellan fyra och sex avsnitt som i sin tur är mellan 10-15 min, perfekt att lyssna på tunnelbanan, bilen eller på tåget! Vi finns på iTunes, Podcaster och Soundcloud.

Hör av dig om du har önskemål om aktuella ämnen eller om du är intresserad av att dela med dig av kunskap i ett avsnitt.

Skapa din egen podcast?

Vi skräddarsyr även microutbildningar och kan tillgängliggöra dessa för en avgränsad grupp. Hör gärna av er till oss om ni vill veta mer och vill att vi stöttar er organisation i lärandet. Saknar ni ett specifikt ämne eller har önskemål om att vi ska göra ett specialtillverkat avsnitt eller en serie för ert företag? Kontakta oss: Ulf Myrberg


Kompetens och lärande

De främsta utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna berör idag inte bara det som vi traditionellt benämner it eller digitalisering. Frågor och utmaningar gällande digitalisering handlar inte enbart om digitaliseringen i sig utan hur vi ska ta fasta på förändringen i våra privata liv och arbetsliv samt hur vi ska lyckas vara tillräckligt ”kompetenta” även imorgon. Kompetensutveckling i en digital kontext blir en allt större fråga för flera organisationer. Men vad innebär det? Går det att bedöma och utveckla individens och organisationens kompetens i tillräckligt snabb takt? Vad skiljer egentligen digital kompetens från vanlig kompetens? Behöver vi förhålla oss annorlunda till kompetens och lärande idag än tidigare? Lyssna på vår podcast #BiTAtalks och ta del av våra tankar och kunskap inom området Kompetens och lärande. Läs mer


Informationssäkerhet i en alltmer digitaliserad värld

Mängden information ökar exponentiellt. Antalet transaktioner ökar och alla organisationer är så beroende av information att de inte kan fungera eller verka utan den. I takt med den ökade digitaliseringen av verksamheterna ökar också kraven på att kundernas, medborgarnas och användarnas integritet kan säkerställas.

Informationssäkerhet innebär att information som är viktig för verksamheten kan identifieras och skyddas på ett lämpligt och resurssmart sätt genom tekniska och administrativa åtgärder. Inom många branscher och sektorer finns uttalade föreskrifter och lagar som medför krav på att informationen måste säkras på ett systematiskt sätt. Lyssna på vår podcast #BiTAtalks och ta del av våra tankar och erfarenheter av vad ett bra informationssäkerhetsarbete innebär. Vi delar även med oss av tips och råd inför ert arbete med att efterleva den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer


Tjänster och tjänsteutveckling med kunden i centrum

Tjänster. Tjänster. Tjänster. Idag pratas det lika mycket om tjänster som det förr pratades om produkter. Men vad innebär det att leverera en tjänst? Hur designar man en tjänst? Och vad är det för skillnad för kunden att konsumera en tjänst kontra en produkt? Förutom dessa frågeställningar tar vi även upp hur tjänster produceras, hanteras och levereras samt vilka modeller det finns idag för att göra allt detta. Med andra ord, vill du veta mer om fenomenen tjänsteorientering, tjänsteutveckling och tjänstestrategier bör du lyssna på vår podcast #BiTAtalks. I vår podcastserie om Tjänster kan du få en ökad förståelse för värdet av att erbjuda tjänster till kund och verksamhet. Läs mer


Kvalitet i en alltmer digitaliserad värld

Kvalitet är ett väletablerat begrepp som innefattar ett stort område kopplat till såväl verksamhetsutveckling som hållbar utveckling. Begreppet kvalitet är tolkningsbart och relativt betraktarens ögon men i grunden handlar det om att på bästa sätt skapa och förmedla värde till kund samt göra rätt saker på rätt sätt och i rätt tid. Det är viktigt att se kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv för hur man både bedriver sin organisation och hur man arbetar med ständiga förbättringar av sina processer. Digitaliseringens framväxt och en alltmer komplex omvärld ställer högre krav på kvalitetstänk i verksamheter. Kundens krav på kvalitet ökar i såväl tjänsteleveranser som produkter.

Kvalitetsarbete är en process bestående av olika faser som tillsammans utgör kvalitetsarbetets verksamhetscykel. BiTA har gedigen erfarenhet av att arbeta med förbättringsarbete och ledningssystem, och vi har ett helhetstänk vad gäller kvalitet i alla våra leveranser. BiTA arbetar utifrån etablerade ramverk och standarder som stöd i förbättringsarbetet, exempel på dessa är Lean, ITIL®, Cobit, ISO 9000, ISO 14000, ISO/IEC 20000 och ISO 27000. Lyssna på vår podcast #BiTAtalks och ta del av våra tankar och erfarenhet av vad kvalitet innebär och hur den påverkas av digitaliseringen. Läs mer

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.