Dags att ta tillvara ITs möjlighet att stärka affären

2015-04-24
IT-verksamheter världen över behöver skärpa sig och det fort. Det är inte bara det att de blir ifrånsprungna av outsorcing-bolagen i själva produktionen, utan än värre är att många verksamheter idag lider av att IT inte kan leverera och stötta sina verksamheter. Det är dags för IT att börja agera och på riktigt och bidra till sina verksamheters utveckling, konkurrenskraft och effektivitet och inte sitta och vänta på att de IT-organisationer som lyckas också kommer att göra dem själva arbetslösa då konkurrenskraften i den egna organisationen minskar.

 

De allra flesta affärsverksamheter har nu under många år lidit av upplevelsen att IT inte har förmågan hjälpa dem med de allra enklaste aktiviteterna kopplat till affärsutveckling och affärsnytta.

IT är en dåligt utnyttjad exklusiv och förhållandevis dyr resurs, som för många verksamheter fortfarande endast betyder en PC på bordet. Det duger inte - den som inte hänger med i den nya tidens tjänsteutveckling är snart passé. Vi vill se nytänkande, innovation och arbete med nya digitala tjänster från bägge parter.

 

Problemet är mångfacetterat men är framför allt kopplat till ett antal utmaningar och brister som de flesta organisationer inte verkar kunna hantera på egen hand. Det handlar om att lära sig att hantera saker som behovet av kompetensväxling inom IT; förmågan att få IT delta i verksamheternas affärsutveckling i form av initiativ- och kravhantering; kostnadskontroll och transparens genom nytt tjänstetänk där kontroll på kostnader och den aktuella portföljen är ett måste för att verksamheterna skall kunna fatta relevanta beslut om utveckling av verksamheten själv och eventuellt IT-stöd för detta; rapportering och uppföljning av program och projekt; samt kommunikation, relation och kund- och samarbetsdialog för att skapa förtroende, partsförhållande och partnerskap.
 
  

Ett antal saker behöver göras. Man behöver bygga strukturer som är anpassade för den relation som gör IT-leveransen till den strategiska resurs som mycket snart är ett krav. Sådana strukturer är kundmötesplatser; processer, såsom BRM, DM, SLM, Portfölj och tjänster; tjänstekatalog; avtal; organisation; utvecklingsforum; planer och policys; samt säkerhet och risk. Men inte minst behöver man skaffa sig ny kompetens och tillsätta roller i IT-arbetet som inte tidigare har funnits.

 

Det kan upplevas som att detta är en stor utmaning, då det är många saker som behöver adresseras. Så är det också. Självklart så kan man däremot inte försöka göra allt på en gång utan man behöver "stycka elefanten" som man brukar säga. BiTA har under alla år hjälp kunder att realisera dessa strukturer, tillsätta roller och kompetensutvecklat IT-organisationer som led i att hjälpa våra kunder att ta ett steg mot målet - "en kund- och värdecentrerad IT-organisation med reell mätbar affärsnytta i första rummet".

 
Nu kan vi också leverera detta som tjänst. På 4-6 månader så kan detta realiseras. Vi bygger strukturerna, vi kompetensutvecklar personalen, rekryterar, vi exekverar roller och tar ansvar för processer. 

 
Ulf Myrberg är VD på BiTA och en av grundarna av bolaget. Han har lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter nyttja IT som en tillgång för att förbättra affärsprocesserna, effektivisera verksamheten och konkurrenskraft.
Kommentarer
Per Pantefors, 2015-05-19 10:34:05

Hej ,jag håller helt och fast med i Ulfs analys av IT-läget i Sverige och på alla stora multinationella företag.
Mvh Per
Electric/Utility manager GE.

Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.