Integritetspolicy

BiTA Service Management AB

När du använder våra tjänster delar du viss information med oss. Sådan information kan utgöra personuppgifter. Den här informationen förklarar vilka personuppgifter vi samlar in, hur de används, vilka vi delar uppgifterna med och vilka rättigheter du har avseende dina uppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in två sorters uppgifter:

  • Information som du ger till oss
  • Information som vi får när du använder våra tjänster

För att du ska kunna använda våra tjänster samlar vi in information som du själv ger till oss. Till exempel så förutsätter det att du när du bokar dig på kurs eller annat event bland annat behöver fylla i namn, telefonnummer och e-postadress. Men också annan information från dig, till exempel om vad du vill boka dig på och var. Om du kontaktar oss, till exempel via e-post, så samlar vi också in den information om dig som du lämnar till oss och som behövs för att hantera din fråga.

Varför behandlar vi personuppgifter?

För att vi ska kunna hantera dina personuppgifter behöver vi alltid ha ett syfte och en så kallad rättslig grund för behandlingen som vi förklarar här nedanför. Vi behandlar dina personuppgifter för att:

  • Tillhandahålla våra tjänster till dig (uppfyllande av avtal).
  • Analysera, förbättra och vidareutveckla tjänsterna (berättigat intresse).
  • Kommunicera med dig och ge support (uppfyllande av avtal).
  • Fullgöra våra lagenliga förpliktelser, exempelvis skatt och bokföring (rättsliga förpliktelser).
  • Skicka nyhetsbrev och annan information till dig (uppfyllande av avtal).
  • Förebygga, begränsa och utreda missbruk av våra tjänster och olagliga aktiviteter (berättigat intresse).

Uppfyllande av avtal. En anledning till att vi behandlar dina personuppgifter är för att kunna fullgöra de avtalsförpliktelser som vi har åtagit oss att utföra. Det handlar t.ex. om personuppgifter som krävs för att du ska kunna ta del av våra tjänster fullt ut.

Berättigat intresse. En annan anledning till att vi behandlar personuppgifter om dig är att vi har bedömt att vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än din rätt att inte omfattas av behandlingen. Detta kallas en intresseavvägning och gäller till exempel när vi vidareutvecklar våra tjänster. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om intresseavvägningen.

Rättslig förpliktelse. Vi kan även behöva behandla personuppgifter för att följa lagar och fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Vem delar vi dina uppgifter med?

I enlighet med GDPR skyddar vi din integritet och är transparenta kring hantering av personuppgifter. För att uppfylla service, tjänster och åtaganden gentemot dig kan det förekomma att vi delar dina personuppgifter med tredje part.

Med tredje part menas dotterbolag till BiTA Service Management AB, samarbetspartners, leverantörer eller andra verksamheter som stödjer våra verksamhetsprocesser. Sådan delning av information sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och åtgärder vidtas kontinuerligt för att skydda dina personuppgifter.

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information om hur vi hanterar och delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Radera dina uppgifter

Du kan enkelt avregistrera dig från vår marknadsföring per e-post genom att klicka “Avregistrera” längst ner i våra utskick.

Om du vill radera all* information om dig kan du mejla till info@bita.eu och begära att få din data raderad. Du måste använda den e-post som är kopplat till de uppgifter du har angett för att verifiera din identitet. Din begäran kommer att verkställas, och bekräftas genom att vi besvarar ditt mejl.

Information om känsliga personuppgifter, såsom exempelvis allergier, raderas alltid per automatik 90 dagar efter genomförd utbildning/event

* vi kan inte radera uppgifter där det finns lagkrav eller andra rättsliga förpliktelser att vi måste lagra dem över en viss tid.

Cookies

På vår webbplats www-bita.eu använder cookies – små textfiler som placeras på din dator för att hjälpa webbplatsen att ge en bättre användarupplevelse. I allmänhet används cookies för att behålla användarpreferenser, lagra information om saker som kundvagnar och tillhandahålla anonymiserade spårningsdata till tredjepartsapplikationer som Google Analytics. Som regel kommer cookies att göra din webbupplevelse bättre. Däremot kanske du föredrar att inaktivera cookies på den här webbplatsen och på andra. Det mest effektiva sättet att göra detta är att inaktivera cookies i din webbläsare. Vi föreslår att du konsulterar hjälpsektionen i din webbläsare eller tar en titt på webbplatsen Om Cookies som erbjuder vägledning för alla moderna webbläsare.

Google Analytics samlar in information om hur våra besökare använder vår webbplats och våra tjänster. Google Analytics sparar en cookie på din dator och samlar in information om hur du interagerar med webbplatsen. Detta hjälper oss att analysera hur vår webbplats och våra webbtjänster används. Informationen används sedan för att göra förbättringar i framtiden.

Facebook-pixeln används för Facebook-annonser och Facebook-analyser. Du kan styra dina sekretessinställningar här: https://www.facebook.com/adpreferences/?entry_product=ad_settings_screen

Så kontaktar du oss

BiTA Service Management AB (adress: Gamla Brogatan 11, 111 20 Stockholm, org.nr: 556686-7502) är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Hör av dig till oss på info@bita.eu om du har några frågor om denna informationen eller andra frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Senast uppdaterad: 9 november 2023