Historien om BiTA  

BiTA Service Management AB startades 2003. Bolaget startades med ambitionen att medarbetaren och utveckling av medarbetarna alltid skulle finnas i första rummet. Passionen för att åstadkomma förändring i en tid då internet och IT började få en allt större betydelse för verksamheter och affärer var en stark drivkraft hos grundarna. Frihet under ansvar har varit en grundpelare i kulturen under alla dessa år och våra medarbetare uppmuntras att på eget initiativ ta ansvar och engagera sig i företagets framgång och utveckling. En central aspekt var att BiTA ville göra det möjligt för sina medarbetare att kombinera det utvecklande och utmanande jobbet som det innebär att vara managementkonsult med att ha tid över för fritid och familj. Ett sunt bolag med mycket hjärta var målbilden.
 
BiTA som står för “Business to iT Alignment”, var ett av de tidigaste bolagen att börja ta sig an förändringsarbete där IT var drivkraften. Nu, många år senare kan vi med facit i hand se att BiTAs vision att användandet av IT som en möjliggörare och strategisk tillgång för verksamheter varit rätt väg att gå. Idag har den digitala tekniken, internet och användandet av IT blivit mer och mer självklar i all verksamhets- och affärsutveckling och frågan är om det över huvud taget kommer att gå att skilja på verksamhetsutveckling med eller utan digital teknik. Det finns förstås en stark koppling mellan BiTA och IT Service Management (ITSM) och ITIL® eftersom BiTA var det bolag som mycket tidigt anammade detta ramverk som verktyg för att skapa struktur då IT blev en alltmer väsentlig del av verksamheten och affären. En framgångsfaktor med förändringsarbetet hos kunderna blev just att ha ett etablerat ramverk för att kunden inte skulle behöva lägga tid på att försöka lista ut hur strukturerna, processerna och kvalitén skulle utformas. ITSM-verktyget blev en trygghet i de förändringsarbeten BiTA drev tillsammans med sina kunder. BiTA var även initiativtagare till intresseföreningen itSMF i Sverige, (itsmf.se). Det är en förening som arbetar för bättre standarder och best practices inom IT Service Management.
 
Vid starten av bolaget beslutades att BiTA skulle leverera både utbildning och konsulttjänster för att verksamhetsutveckla IT med en kvalitet som skulle kunna möjliggöra en ledande ställning på marknaden. BiTA ville vara ett managementkonsultbolag där konsulterna också tog på sig rollen som utbildare. Från att initialt ha varit en större del av utbildningsportföljen utgörs idag ungefär hälften av utbildningsportföljen av icke-ITIL-relaterade utbildningar och portföljen av tjänster utvecklas kontinuerligt i takt med omvärlden och kundernas behov i en alltmer digitaliserad värld.