Hur kan vi åstadkomma varaktig förändring?

2018-09-18
Har ni någon gång stannat upp och för en stund funderat över hur mycket tid man som ledare lägger ned på att utarbeta instruktioner, riktlinjer, mål, styrkort, föreskrifter osv? Har ni också funderat över varför det ofta inte riktigt blir det resultat vi hoppas på? Varför allt det arbete och engagemang vi lägger ned inte sällan ger begränsad, ofta temporär, effekt istället för den varaktiga förändring vi såg framför oss skulle ske?
 
Inom området OBM, Organizational Behavior Management, på svenska kanske bäst översatt med tillämpad beteendeanalys, läggs fokus på individer och organisationers beteenden och hur vi kan påverka dessa. Lite förenklat, istället för att fokusera på att sätta regler för hur vi skall bete oss så försöker man enligt OBM istället arbeta utifrån verkliga beteenden. Genom att identifiera dessa och gradera dem utifrån vilka som är mest kritiska för organisationens framgång skapar vi oss en bild över vad vi behöver förstärka respektive försvaga inom våra organisationer. Vi arbetar därefter målmedvetet och strukturerat för att försvaga de beteenden vi vill ha mindre av samt förstärka de vi vill se mera av eller vidmakthålla.
 
Det finns olika sätt att påverka våra beteenden med hjälp av så kallade förstärkare. Dessa kan vara av olika slag negativa, alltså bestraffningar, eller positiva. Med positiva förstärkare menar vi belöningssystem som på olika sätt uppmuntrar ett önskat beteende. Det som visat sig ha överlägset bäst effekt är positiv förstärkning och då, som vi redan visste eller hur, är inte ekonomiska de som är de starkaste. Vi har alla noterat att den utlovade lönehöjningen om sex månader tycks bita mindre än positiva kommentarer och gillande från kollegor, beställare och chefer som sker just här och nu. Dessa förstärkare kan alltså vara av olika natur exempelvis sociala eller ekonomiska. Uppskattning och erkännande från omgivningen är vanligtvis väldigt effektiva parametrar att arbeta med.
 
På BiTA arbetar vi med förändringsledning och i det arbetet använder vi många olika verktyg, för att på så sätt hjälpa våra kunder att åstadkomma det man strävar efter och inte minst få varaktiga effekter av det arbete man lägger ned. I vår verktygslåda är OBM ett av våra redskap, är du nyfiken - hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur detta verktyg skulle kunna förändra din organisation.
 
Mats Voxlin
Erfaren managementkonsult och förändringsledare på BiTA

 
 
 
 
 


Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.