Ramavtal

BiTA har tecknat ett antal ramavtal och är därmed aktuell leverantör eller underleverantör för tjänster inom avtalen. Ramavtalen omfattas såväl av Kammarkollegiet som av övriga ramavtal. Komplett lista över aktuella ramavtal kan ses nedan.


Via Kammarkollegiet som formell underleverantör:

 • Programvaror och tjänster 2014: Grundläggande IT (via Cybercom)
 • Managementkonsulttjänster 2014 (via Syntell)
 • IT-utbildning 2015 (via Redpill LinnPro)
 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter (via eWork och Bouvet)

Övriga:

 • SKL/SKI (via ES Solutions)
 • Region Uppsala
 • Region Östergötland
 • Region Jönköping
 • Bolagsverket
 • Riksgälden
 • Inera (via Chas Visual Management)
 • Statens Tjänstepensionsverk (SPV)
 • CSN
 • SCB (via ATEA)