Ramavtal

BiTA har sedan företaget grundades varit mycket verksamma inom offentlig sektor. Vi är, via samarbetspartners, formella underleverantörer på flera av Kammarkollegiets och SKR:s ramavtal. Komplett lista över aktuella ramavtal kan ses nedan.


Kammarkollegiet och SKR som formell underleverantör:

  • IT-konsulttjänster (via Chas Visual Management)
  • Managementkonsulttjänster, Verksamhets- och organisationsutveckling (via Syntell)
  • Programvarulösningar (via Cybercom)
  • SKR IT-konsulttjänster 2016 (via Combitech)

Övriga:

BiTA har ett flertal egna ramavtal tecknat med olika organisationer som har valt att göra egna ramavtalsupphandlingar. Dessutom har vi via våra samarbetspartners möjlighet att leverera BiTA:s tjänster till de flesta organisationer inom offentlig sektor. För mer information, kontakta oss på 08- 410 320 00.