Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

Certifierad Verksamhetsutvecklare

Certifierad Verksamhetsutvecklare riktar sig till dig som jobbar med verksamhetsutveckling och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper. Du kanske idag jobbar som ledare, projektledare, förändringsledare eller processägare inom IT, HR eller marknad och vill förbättra dina möjligheter
att gå från ord till handling för att nå uppsatta mål.
 
Utbildningen är fördelad på 6 dagar totalt med fokus på vad vi kallar taktiska arbetsområden vilket innebär att du baserat på förutsättningar i omvärld, intressenter och verksamhetslogik lär dig utveckla organisationer, processer, kulturer, internkommunikation och team för att nå uppsatta mål. Då utbildningen är moduluppbyggd är det också möjlighet att addera ytterliga kompetensområden som hur man exempelvis gör för att utveckla varumärke, marknad och tjänster.
 
Vi har bokat våra mest erfarna lärare och konsulter tillsammans med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig att dels utvecklas i din roll och som människa, dels kunna etablera nuläge och mål för att därefter leda hela eller delar av verksamheten genom utvecklingsresan.
 
En viktig komponent under hela kursen är erfarenhetsutbytet mellan deltagare. Ni delar med er av erfarenheter från era organisationer, "best practice" och ger råd och tips till varandra vilket ökar värdet av utbildningen.
 
Efter utbildningen vet du hur du ska leda, kommunicera och skapa förtroende för att kunna göra skillnad i rollen som verksamhetsutvecklare. Du kommer att utveckla din förmåga att:
 • Agera i rollen som Verksamhetsutvecklare
 • Förstå vad som är ”på gång” avseende teknik, olika ramverk, agil utveckling och verksamhet
 • Jobba med olika organisationsmodeller, processer och team
 • Visualisera och omprogrammera verksamhetskulturer
 • Tillämpa ledarskap i olika situationer
 • Visualisera nuläge, gap och målbilder
 • Jobba med internkommunikation och förankring
 • Genomföra digitala och fysiska workshops
 • Förändringsleda team och människor
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som på ett eller annat sätt jobbar med verksamhetsutveckling eller i rollen som Verksamhetsutvecklare och som vill utveckla sin förmåga att leda och utveckla organisationer, processer, team och människor verksamma inom IT, HR eller marknad.

Förkunskapskrav

Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om utvecklingsarbete och vilja att arbeta med verksamhetsutveckling med fokus på teknik – människa - organisation.
 

Antal dagar: 6

Pris: 43500 kr (ex moms)

Kursstart Hösten 2024:
Steg 1: 6-7 november
Steg 2: 25-26 november
Steg 3: 16-17 december

Tid: 9.00 - 17.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Bra med tid för övningar och var mycket bra"
"Bra att få dela erfarenheter med de övriga deltagarna"
"Ledarskapsbitarna och team var kanonbra"
"Bra med diskussioner i mindre grupp liksom korta frågor och reflektion löpande under föreläsningarna" 
"Mycket bra upplägg. Variera mellan teori, diskussion och praktiska hemuppgifter"
"God tid till samtal under övningarna dessa dagar. Repetition och diskussion - bra format!
"Kursledaren var en fantastiskt bra pedagog. Inlyssnande, tydlig och inspirerande"
"Otroligt nyttigt med erfarenhetsutbyte, inspiration från verkiga case, metoder och handfasta mallar/strukturer"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen (2+2+2 dagar). Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar. Kursen innefattar också 2h individuell coaching för alla deltagare som har intresse av det. Coachingen kan genomföras under kursperioden eller efter kursens slut.
 
Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på det projekt som du valt att genomföra under kursen och som Du redovisar på kursens sista dag.
 
Tider: kl 9-17 alla dagar, med avbrott för lunch och raster.
 
Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:
 • Grundläggande förståelse för roll och ansvar samt vad som krävs för att lyckas
 • Ökad insikt i ”vad som är på gång” avseende teknik, kvalitet och hållbarhet
 • Insikt om olika organisations-modeller, roller och ansvar samt dess fördelar och nackdelar
 • Kunskap om gruppsykologi, teamutveckling, personliga egenskaper och kreativ utveckling
 • Förmåga att förändra kultur för att nå framgång i ett förändringsarbete
 • Utökad kunskap och verktygslåda vad gäller tillämpat ledarskap
 • Förmåga att visualisera och förankra nuläge, GAP och olika målbilder
 • Ökad förmåga att kommunicera internt och motivera individer, grupper och organisationer
 • Förmåga och kunskap att leda projekt och arbeta med målstyrning
Språk
Utbildningen genomför på svenska.

Kursmaterial
Efter genomförd utbildning får deltagarna kursmaterialet som använts under kursens genomförande.


Läs mer om kursinnehåll
Steg 1: ATT FÖRSTÅ SIN ROLL, OMVÄRLD OCH ORGANISATION ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT KUNNA UTVECKLA DEN
 • Rollen, en introduktion och dess framgångsfaktorer
 • Projektarbetet – förberedelser
 • Omvärld och trender - teknik, hållbarhet, organisation och rollen
 • Viktiga begrepp – inom olika ramverk och agil utveckling
 • Organisationen – viktiga principer och modeller
 • Processer – övergripande och detaljerat
 • Team, roller och arbetssätt
Steg 2: VERKSAMHETSUTVECKLING  FÖRUTSÄTTER BÅDE TEORETISK KUNSKAP OCH PRAKTISK KOMPETENS
 • Motivationsfaktorer
 • Individ, egenskaper och samverkan
 • Kreativ utveckling
 • Teamutveckling
 • Kultur, hur uppstår den och hur kan man förändra den
 • Ledarskap, framgångsfaktorer
 • Verksamhetsstyrning och värdedimensioner
 • Konflikthantering
Steg 3: ATT GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING FÖR ATT INFRIA UPPSTÄLLDA MÅL
 • Etablera nuläge, gap och mål
 • Identifiera förväntningar och behov hos intressenter
 • Internkommunikation, budskapsorientering, retorik och förankring
 • Förändringsledning, modeller och verktyg
 • Certifiering

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Certifierad Verksamhetsutvecklare

Antal dagar: 6
Pris: 43500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema