Digitaliseringen skapar ett stort behov av kompetensutveckling!

2015-10-27
Vi lever i en otroligt spännande tid! Digitaliseringen har redan fått stora konsekvenser på hela samhället, och den transformation detta innebär förändrar hur vi arbetar, lever och verkar tillsammans. Den tekniska utvecklingen går fortare och fortare och innovationerna avlöser varandra. Vi har blivit ett samhälle som i hög grad efterfrågar och konsumerar tjänster. Så fort vi till exempel ser en skärm; på skrivbordet, läsplattan eller mobilen, förväntar vi oss att utnyttja tjänsten TV och detta har drivit på utvecklingen ytterligare.
 
I Sverige har den förra regeringen satt upp ett politiskt mål: Sverige ska bli världsbäst på att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen innebär. Nuvarande regering har tagit stafettpinnen och har till sin hjälp Digitaliseringskommisionen (https://digitaliseringskommissionen.se/) och de har som uppdrag att stödja detta. Det kommissionen bland annat har kommit fram till är att om vi ska lyckas med att nå målet krävs omfattande kontinuerlig kompetensutveckling. Utan kompetensutveckling har vi inte förutsättningarna att lyckas med att ta till oss de möjligheter som digitaliseringen innebär. Detta är ett tydligt budskap som vi på BiTA känner igen utmaningarna från dialogen med våra kunder. Vi tycker att de flesta organisationer har mycket att göra när det kommer till just kompetensutveckling och att frågan måste bli strategisk.
 
Vi har mer än 13 års erfarenhet av utbildning och kompetensutveckling i gränssnittet mellan IT och verksamhet och kan konstatera att det inte bara är teoretisk kunskap som krävs. Faktiskt så är detta ett område som de flesta organisationer är relativt duktiga på. Organisationer behöver däremot stärka de förmågor och attityder som är viktiga för att överleva förändringsresan. I princip alla IT-organisationer behöver göra en förflyttning och bli mer affärsmässiga för att kunna möta verksamhetens ökande förväntningar på samarbete, transparens och innovationskraft. För att lyckas med kompetensutveckling finns det tre framgångsfaktorer vi vill lyfta fram:
 
1. Process för omvärldsbevakning
En väl fungerande process för omvärldsbevakning skapar behov och visar vilka kompetenser vi behöver utveckla – eller rekrytera. Kompetensutveckling kommer att ge oss möjligheter till att driva innovationsarbete som skapar värde för verksamheten. Värdet förändrar organisationen vilket ger oss ny input till fortsatt omvärldsbevakning.
 
2. En strategi för kompetensutvecklingen
Kompetensutveckling är en strategisk fråga som måste vara förankras i ledningsgruppen. En strategi som visar riktningen och planen för hur kompetensen i organisationen ska säkerställas är ett verktyg för detta.
 
 3. En innovationsinriktad kultur
Om man som organisationen lyckas med de första stegen enligt ovan kommer det påverka organisationen positivt när det gäller att driva innovation. Viktigt att kommunicera detta i hela organisationen så att innovationsarbete blir något som är hela företagets angelägenhet. Självklart spelar ledarskapet en stor roll i detta och vikten av att kunna leda i förändring.
 
Dessa tre framgångsfaktorer är något som naturligtvis är hela organisationens angelägenhet men vi på BiTA menar att IT-organisationen inte kan vänta om verksamheten inte har börjat jobba med kompetensutveckling som ett verktyg för att kunna möta digitaliseringens utmaningar. Börja själva!
 
Vill Du veta mer om vår syn på kompetensutveckling och hur BiTA kan hjälpa er på den resan, kontakta oss så bokar vi ett möte!
 
Anders Thelander
Försäljningschef
 

Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.