VD
Rekrytering
Ekonomi
Fakturahantering
Marknad

Utbildningsansvarig

Operativt utbildningsansvarig

Stockholm

Ansvarig: Sture Johansson
Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm
Tel: 08 410 320 00
Karta

Linköping

Ansvarig: Anders Brunberg
Tel: 013 465 14 40
Epost: anders.brunberg@bita.eu

Göteborg

Ansvarig: Sture Johansson
Tel: 031 761 22 00


Malmö

Ansvarig: Sture Johansson
Tel: 040 631 87 00