Har du vit rock med uppfälld krage och går i träskor. Då kan du IT?

2015-02-11
Jag som har starka minnen från den tiden med vitrockar kan inte sluta le när jag tänker tillbaka på 60-70 talet. Där gick vitrockarna som allsmäktiga dataguru och såg sig själva som viktigaste resursen och centrala punkten i företaget. ADB styrde helt och hållet kring vilket data vi skulle jobba efter. Och vitrockarna bestämde vad vi fick ut av Allmänna Data Behandlingen.  En starkt centraliserad värld med all dess fördelar (för vitrockarna). Användarvänligheten kan väl idag knappast tilltala någon annan än programkodare eller hackers. Terminalskärmen var ofta svart med vit eller gul text, min terminalskärm hade en sådan innovativ färgsättning som brunt med gul text som sades vara mycket läsvänlig och bra för ögonen. Att klicka! Det fanns bara på kameror.  Kommandon skulle utföras med att komma ihåg en PF tangent eller en omöjlig PF Knapp + tangent + annan tangent eller nr.  
Användarvänligt, varför då?  Få skall ha kunskapen då slipper man diskutera förändringar. Kort sammantaget kan man väl kalla detta för ADB styrning.  
Nu har vi gått vidare. Och inget av detta finns kvar, eller?

Styrning eller gemensamhet

 
I dag pratar IT om IT styrning. Vidare kommer Ekonomifunktionen med Ekonomistyrning. Vem skall styra undrar jag? Varför, hur och vad?
Och så har vi ett ”bihang” på företagen som faktiskt är en minoritet i dagens företagskoncerner nämligen de som träffar slutkunderna och vet vad de vill ha.  
Produktionen eller tjänsteframställning på företagen får man hoppas ha styrning från… Ja vad då? Kunden och marknaden säger jag men jag undrar hur många som fortfarande påstår IT och dess styrningsmodeller? Oftast är komplexiteten i systemverktyg så stor att man inte ser vad man egentligen vill ha.
Beror dagens IT styrning på att vitrockar spökar vidare? Hur kan vi få bort styrning som ett starkt bidragande ord till missförstånd som skapar en stor klyfta mellan IT och verksamhet?

Nu kommer dialogen och relationen in i bilden.

 
BiTA vill från IT sidan och verksamhetens sida hitta det gemensamma språket som båda sidor förstår. Men ingen av parterna vågar närma sig området. Det kanske behövs en bok med titeln ” Talk with IT departement for Dummies” eller om IT fick skriva boken ”Dummies talks with IT ” 
Verksamhetens krav är dynamiska lösningar med flexibilitet till ett lågt pris som ger verksamhetsnytta. Positivt utvecklande av tjänsten företaget erbjuder i en hårt konkurrensutsatt bransch. IT vill att utvecklingen sker med kontroll utifrån vad man kan hantera bäst med sin organisation och kompetens.

Vi har haft en decentralisering av datakraften från stordatorterminalerna till starka klienter. Kraften på bordet. Snabbt förändringsbart med initiativ av användaren. Till vilken nytta och vad förde det med sig? Varför skall kraften stå på skrivbordet? Hur mycket kraft behövs för mina lokala bearbetningar i de system jag jobbar mot? Är jag en Excelguru med tunga lokala bearbetningar så, Ja!  Är min profession att utföra grafik eller video har jag nog tunga centrala miljöer oavsett. 
Kanske är då CITRIX med tunna klienter och molntjänster, central lagring och säkra Data centers, en lösning för att få bort de stora kostnaderna på skrivborden. Men det alternativet har avstannat i utvecklingen.  Nu gäller att centralisera serverparken hårt som drivs av sourcing partners där man har stora centrala miljöer och där det är billigast beroende på att IT-styrningen är optimal. Och vad har vi då? Svar: En terminalliknande tingest på skrivbordet och Centralisering på gång i molnet? Ingen vet var. Då slipper man frågor. Historien upprepar sig?

Var kommer makten till förändring och anpassning att finnas i de nya centrala miljöerna? Jag törs sätta en peng på, IT leverantörernas centrala miljöer! 
Styrningen är ett faktum och ett beteende som de spökande gengångarna i vitrockarna gillar. 

Det här är en utveckling som går med rasande fart. Och införsäljning sker med hjälp av nya Hypar från IT världens ledande företag som vill behålla makten och härligheten runt IT styrning. Religionen och möjligheterna för verksamheter i stora centrala moln beskrivs och predikas utifrån de tekniska IT lösningarnas frälsande möjligheter. On Demand, Molnet, Sourcing, mm. Men branschen har under hela den här resan inte alls pratat om relationer mellan verksamhet och IT - hur blir IT mer lyhörda för att leva upp till förväntningar på IT stöd - utan avgränsat sig från påverkan och istället försökt styra från IT.

Det är nu dags att på allvar införa de processer i företagen där man inte styr utan har en gemensamhetssyn som öppnar möjligheter till dialoger mellan verksamhet och IT. För att använda en gammal klyscha “ vi sitter i samma båt “ på väg mot marknaden och slutkunden med ledorden:

  • Time to Market! 
  • What´s in it for us! 

Peter Edenfeldt 
Senior Business Consultant
BiTA Service Management

Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.