Digitalisera mer! Vad väntar du på?

2018-03-14
Det sägs att vi skall leva i nuet, fånga dagen. En tatuering med texten "carpe diem" intatuerat på en kroppsdel är inget ovanligt. För en IT-organisation är carpe diem att digitalisera nu! Detta måste vara intatuerat mentalt i hela organisationen.
 
Vad gäller IT-tjänster har de flesta av oss idag en silversked i munnen. Det finns inga hinder! Verktygen finns! Men silverskedens baksida är att idag finns en allmän förväntan att alla företag skall ha stöd av moderna digitala tjänster – och därmed kunna leverera snabbt, billigt och enkelt.
 
Utifrån endast ett mobilnummer skall en betalningstransaktion kunna genomföras, en bil skall kunna bokas och kunna hämtas upp direkt på gatan, allt utan ställtid eller mänsklig kontakt. Parkeringstid skall kunna avläsas i realtid och uppdateras från användarens smartphone. Att inte kunna ladda ner sitt boardingkort elektroniskt till mobilen inför flygresan känns ”stenålder”. Exemplen kan mångfaldigas.
 
Långsamhet i portföljhantering och utvecklingsprojekt tar död på intäkterna
Förväntningarna är höga och kraven på företagens digitala tjänster blir därför snabbt allt tuffare. Early adopters är tidigt ute och har skyhöga krav, så har det alltid varit. Det nya är att kategorin Early majority idag infinner sig mycket snabbare än tidigare och med mer kompromisslösa krav – ”annars går jag någon annanstans!”. Långsamhet i portföljhantering och utvecklingsprojekt dödar försäljningen och intäkterna! Därmed behöver ledtiderna för att ta fram nya IT-tjänster bli allt kortare och betydlig högre krav ställs på IT-ledningen att reagera snabbt. De företag som inte kan leva upp till kundernas krav placerar sig efter sina konkurrenter när kunden gör sitt urval av leverantör och blir i bästa fall ”näst bästa val”… Inte roligt!
 
Hur kan en organisation maximera sin potential?
Genom effektivt strategiskt arbete, kundorienterad portföljhantering och snabba utvecklingsprojekt kan företag maximera sin potential och visa en hög och attraktiv innovationsgrad inför kunder och medarbetare. Digitalisering måste vara kundorienterad. Den ska också medföra en inventering av processer inom bolaget för hantering av digitalisering och en strävan att automatisera flöden och tjänster. Större tids- och kostnadseffektivitet ökar konkurrenskraften.
Så, digitalisera mer! Det finns inget att vänta på!
 
Ständigt utrymme för förbättring
Det finns såklart ständigt utrymme för förbättring inom verksamheten och dess digitalisering. Idag räcker det inte med att genomgå digitalisering för att möta kunders höga krav, digitaliseringen måste accelereras. Utöver automatiserade processer behöver bland annat riktning sättas för att minimera dokumenthantering, förenkla onödigt komplicerade processer, mäta processernas prestation och involvera kunderna i utvecklingen samtidigt som en hög IT-säkerhetsnivå etableras och bibehålls. 
 
Att skörda frukten från framgångsrikt digitaliseringsarbete innebär att verksamheten även får ta del av dess fördelar vilka kan te sig i både minskade kostnader och ökad omsättning. På BiTA genomför vi förstudier som omfattar att mäta hur väl en organisation ligger till i sin digitalisering. Vi tittar på våra kunders omvärldsarbete och hur väl det införlivas i verksamhetsbeslut, vi gör processinventeringar, stöttar vid införande av nya arbetssätt, digitala verktyg samt efterarbetet kring förvaltning.
 
Har erat företag en hög takt av digitalisering? Är du redo att kalla ert företag för en digital verksamhet?  Kontakta oss på BiTA för att höra mer om hur vi kan stötta er i ert strategiska arbete och framgångsrikt digitalisera er verksamhet.
 
  
Felix Kungberg
Managementkonsult på BiTA

 

 

 

 

 

 


Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.