Hur svårt kan det vara egentligen?

2017-02-28
Ledarskap är att leda andra! Ledarrollen är till skillnad från chefsrollen något en ledare förtjänar genom att bygga upp förtroende hos de som vill bli ledda. Chefsrollen är däremot en formellt tillsatt befattning med reglerade mandat, i den bästa av världar går de att kombinera i en och samma individ.
 
En grund för att förstå vad det innebär att vara ledare är insikten om att ledarrollen är tvådelad. Du ska som ledare dels leda dig själv med allt vad det innebär, dels leda andra.
 
Att leda sig själv innebär att ha ett reflekterande förhållningssätt till sitt eget beteende i rollen som ledare, vad kan eller ska jag göra nu för att tillföra de jag leder största möjliga nytta? Det innebär enligt mig att ha en stor förståelse för disciplin (definierat som: ”Förmågan att inordna sig under det gemensamma ansvarets krav”). Det påverkas till stor del av ledarens egna val och prioriteringar, en central del är att för sig själv klargöra sina egna lojaliteter, mot vem är jag mest lojal? Klarar jag av att vara en föregångsperson inom min egen organisation eller i min roll som ledare? När ledningen ovanför mig beslutar om neddragningar, är jag mest lojal mot ledningen eller mot den grupp jag leder (och som drabbas av nedskärningarna)?
 
Att leda andra innebär å andra sidan förmågan att förmedla ovanstående på ett sätt som bygger upp förtroende för mig som ledare. Det finns ett antal undersökningar om vad som karakteriserar ett framgångsrikt ledarskap och de gemensamma faktorerna är Ärlighet, Tydlighet och Humor. Med utgångspunkt i mina erfarenheter så prioriterar jag faktorerna i den angivna ordningen. Svårare än så är det inte!
 
Vad innebär då dessa begrepp:
 
Ärlighet innebär att alltid vara ärlig (dvs aldrig ljuga), kan upplevas som svårt ibland, särskilt om man som ledare sitter på information som inte får spridas, min egen erfarenhet är att det går utmärkt att säga ”det kan jag inte berätta”, då har jag varit ärlig samtidigt som de jag leder vet och förstår att jag dels är med i diskussionen (och försvarar deras intressen), dels har information som jag just nu inte kan meddela, men det kan alla acceptera.
 
Tydlighet innebär att våga vara tydlig både med förväntningar på de du leder och med beröm till de som gjort sig förtjänta av det. Det gäller även att våga vara tydlig med det du inte vet, alla förstår att du inte vet allt om allt. Det innebär också att våga vara tydlig med vad du själv tycker!
 
Humor innebär att våga skratta åt det som är roligt! Som ledare innebär det ofta att våga vara prestigelös och att kunna bjuda på sina egna misstag, med ett skratt. I dagens samhälle finns det inga förväntningar på att du som ledare ska vara ”allvetande”, men du ska ha förmågan att lyssna och värdera det andra framför.
 
Att vara ledare i dag innebär att du ansvarar för samordning och prioritering för de du leder inte att du ska veta bäst.
 
Så se till att leda dig själv för att kunna leda andra och gör det med ledorden ärlighet, tydighet och humor. Hur svårt kan det vara?
 
Vi på BiTA har ett antal ledarutbildningar, de kan vara en hjälp på vägen till ökad ledarförmåga. Kontakta gärna mig eller mina kollegor om du vill ha stöd eller utvecklas i ditt ledarskap.
 
Hasse Nilsson
Senior Managementkonsult och Utbildare
hasse.nilsson@bita.eu 
Kommentarer
Ingemar Tunstig, 2017-03-01 11:19:01

Utmärkt artikel!

Jag ogillar flummigt konsultpladder med avancerade teorier som inte går att tillämpa i praktiken. Det du skriver han enkelt, handfast och trovärdigt, - och det räcker långt!

Men "Hur svårt kan det vara?". På den frågan måste jag tyvärr ge ett nedslående svar. Det är långt ifrån alltid som mitt eget beteende kan karaktäriseras av Ärlighet, Tydlighet och Humor. Men jag anstränger mig och har liknande ledord som ledstjärna! Vackert så.

Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.