Förändringsledning och kompetensutveckling är den röda tråden

Vi driver och åstadkommer förändring där IT, digitaliseringen eller tillgången till information är en drivkraft. Vi brinner för att göra våra kunder framgångsrika i den digitala resan. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi affärs- och verksamhetsnytta genom att förbättra och effektivisera styrningen och processer, tillhandahålla tjänster och förenkla förvaltning, formulera och utveckla organisationer och strategier, samt kompetensutveckla och åstadkomma förändring.
 
Våra konsulter arbetar i roller som förändringsledare, projektledare, organisationskonsulter, processkonsulter, utredare, kravställare, omvärldsbevakare, inspiratörer, coacher och ibland interimsroller. BiTAs konsulter kombinerar rådgivning med kompetensutveckling och lärande. Våra konsulter har en unik kombination av spetskompetens och praktisk erfarenhet från företag och organisationer. Vi vågar påstå att vi är experter på marknadens mest etablerade modeller och ramverk och just därför kan vi med trovärdighet tala om för kunden när modellerna hjälper eller stjälper.


Våra verksamhetskonsulter arbetar inom fem kunskapsområden:

  • Informationshantering och informationssäkerhet
  • Kompetens och lärande
  • Kundservice
  • Tjänster och förvaltning
  • Verksamhetsutveckling och förändringsstöd
  • Strategy & Governance