Den nya Dataskyddsförordningen – en ny livsstil

2018-02-15
GDPR är ett hett ämne som har väckt starka känslor hos många. Ämnet har varit på tapeten en längre tid nu och höga sanktionsavgifter har gjort den nya lagstiftningen omöjlig att bortse från. Alla är mitt uppe i arbetet med att anpassa sin organisation till de nya kraven, med fullt fokus på 25 maj. Men det många kanske glömmer mitt i all stress är att det finns en tid även efter den 25 maj. Då ska GDPR vara en integrerad del i verksamheten, i vardagen. Det handlar alltså om helt nya rutiner och attityder, och för att åstadkomma detta behövs förändringsledning.
 
Vad handlar GDPR om egentligen?
Innan vi går in på hur förändringsledning hänger ihop med GDPR tänkte jag börja med att reda ut vad GDPR är för något. GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s nya dataskyddsförordning som börjar gälla den 25 maj 2018. Lagstiftningen har kommit till för att skydda våra mänskliga rättigheter i en alltmer digitaliserad värld. Det är ingen överdrift när jag påstår att GDPR angår alla organisationer på ett eller annat sätt. Lagstiftningen täcker in allt som kan identifiera en nu levande person, direkt eller indirekt.

Det är sant att GDPR inte skiljer sig så mycket från den idag gällande Personuppgiftslagen (PuL). Principen att skydda den enskilda individens integritet är densamma även om den nya lagstiftningen har anpassats till samtiden. GDPR ställer i likhet med PuL en rad krav på hur personuppgifter ska hanteras för att säkerställa individens integritet och konfidentialitet. En viktig skillnad är emellertid att den nya lagstiftningen kräver att organisationen kan påvisa att de efterlever regelverket. Dessutom försvinner missbruksregeln, vilket innebär att lagstiftningen även omfattar ostrukturerade data såsom e-mail och lokalt lagrade excelfiler, worddokument, bilder och inspelningar.
 
Förändringsledning säkerställer efterlevnad – genom hela organisationen
Varför kommer förändringsledning in i bilden? Många jag har varit i kontakt med tror att GDPR bara är en IT-fråga. Här vill jag bestämt hävda att GDPR i högsta grad är en verksamhetsfråga. Lagstiftningen påverkar de flesta delarna i organisationen. Från och med 25 maj kommer det att krävas helt nya förfaranden för att säkerställa efterlevnad. Många kommer att behöva införa nya rutiner för att hantera ostrukturerade data. Rutiner som beskriver vad som får lagras och hur vi arbetar med våra datorer. Det kommer krävas nya beteenden, precis som vid vilken verksamhetsförändring som helst.
Utan aktiv förändringsledning riskerar organisationen en situation där medarbetarna fortsätter arbeta utifrån tidigare rutiner; fortsätter lagra excellistor och anteckningar lokalt, och fortsätter samla på sig personuppgifter bara för att de kan vara ”bra att ha”. I en sådan situation riskerar organisationen en överträdelse som enkelt hade kunnat undvikas. Så glöm inte bort den mänskliga faktorn mitt i all stress. Nedan har jag listat några saker alla bör ha i åtanke under arbetet med att implementera och efterleva GDPR.

1. Kommunikation är en viktig pusselbit i alla förändringar. Genom att kommunicera varför förändringen är nödvändig skapas engagemang och förståelse för den nya lagstiftningen. Det motiverar medarbetarna till att tänka annorlunda, och lägger dessutom en god grund för en attityd där individernas integritet hela tiden tas i beaktning.
 
2. Underskatta inte vikten av att utbilda samtliga medarbetare i GDPR. Det kan vara antingen genom en kortare genomgång i grupp eller digitalt genom exempelvis e-learning. Med kunskap i ämnet blir det enklare att förstå varför det är viktigt att följa de nya rutinerna. Det kan även bidra till att skapa en kultur där alla hjälps åt att identifiera brister och förbättringar.
 
3. När organisationen kommit en bit på vägen kan det vara bra att kvalitetssäkra och granska projektet för att se hur arbetet ligger till och identifiera om det behövs ytterligare åtgärder. Efterföljs de nya arbetsprocesserna? Har det under resans gång framkommit nya brister som behöver åtgärdas?

Genom aktiv förändringsledning kan ni skapa en bestående beteendeförändring – en förändring som sträcker sig bortom den 25 maj. Om du känner dig osäker har vi på BiTA lång erfarenhet av att arbeta med förändringar av olika slag. Hör gärna av dig om du har några frågor, eller behöver råd gällande just er situation.
 
GDPR i praktiken - Vill du lära dig mer konkret hur du tillämpar lagstiftningen är du välkommen att anmäla dig till vår GDPR-utbildning. Nästa tillfälle är i Stockholm den 12–13 mars 2018.
  
Linda Nordin
Managementkonsult på BiTA med fokus på GDPR

 

Här kan du ta del av Dataskyddsförordningen i sin helhet:
Svensk version av EU:s dataskyddsförordning

 
 

 

 

 


Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.