Lära sig prata – som vuxen…?

2016-03-03
”Man lär sig prata som barn. Sedan kan man det. Därefter lär man sig nya ord.”

Jo, för många är det nog så. Tyvärr. För språkutveckling och kommunikation är inget vi får lära oss i skolan som ett enskilt ämne eller en särskild kurs. Och det är verkligen synd!

Här är några onödiga kommunikationsproblem som alla känner igen:

·         Tråkig attityd som skapar ett dåligt första intryck

·         Otydliga budskap som försvårar samarbetet

·         Fel ordval som skapar konflikter

·         Missförstånd som förvärrar konflikter

·         Pladder som tar onödig tid

·      etc
 
Vårt språk är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att kommunicera med varandra. Vi lär oss huvudsakligen att använda vårt språk genom trial and error – d v s vi gör väldigt många misstag.
 

Kundtjänstpersonal och säljare är helt beroende av sin kommunikativa förmåga för att skapa önskade resultat i arbetet. De vet hur man får människor att må bra, att öppna sig och få till stånd trevliga samtal - utan att hamna i konflikt. De vet hur de ska korta ner samtal eller förlänga. De vet hur man, utan att forcera processen, får veliga människor att fatta lugna och trygga beslut.

 

Men kundtjänstpersonal och säljare har inte lärt sig effektiv samtalsteknik endast genom trial and error. De har gått på kurs.
 
Nu när det finns kurser för sådant, varför får inte alla lära sig att samtala lite bättre? Har inte alla behov av att få till stånd effektiva och trevliga samtal? Har inte vi alla behov av att undvika konflikter? Behöver inte vi alla lära oss att samtala för att reda ut problem och komma till väl förankrade slutsatser?
 
Ett sätt är t ex att gå kursen Kundkommunikation för kundtjänst och servicedesk (klicka på kursnamnet för att ta dig vidare till kursinformation), en kurs vars syfte är att ge deltagarna en förståelse för den egna rollens betydelse för företaget och därtill utveckla de färdigheter i samtals- och kommunikationsteknik som gör det lättare att genomföra effektiva och trevliga samtal med kunder.
 
 
 
Ingemar Tunstig, kommunikativ kursledare

Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.