#BiTAtalks

#BiTAtalks utvecklar bilden av lärande genom att bidra till kunskap och inspiration

#BiTAtalks är BiTAs koncept för att bidra till kunskap och lärande via virala medier. Formatet är enkelt, tillgängligt och utgår ifrån användaren.

Att video och ljudformatet är smarta och lämpliga sätt att sprida kunskap på vill vi på BiTA ta fasta på. Dessutom tror vi starkt på att genom att dela med sig av sin kunskap kommer vi inte bara bidra till våra kunders eller lyssnares lärande utan även vår egen kunskapsutveckling.

#BiTAtalks kan omfatta ljud- och videopoddar inom våra kompetensområden eller andra aktuella frågeställningar, våra kunskapsfrukostar som vi tillgängliggör på Youtube, seminarier eller andra typer av klipp via virala medier. Ytterligare viktiga faktorer i vårt #BiTAtalks-koncept är vår blogg och våra whitepaper. I dessa format sprider vi vår kunskap och delar med oss av våra erfarenheter. Det viktiga är att vi kan bidra till att sprida tankar och idéer när och där du vill.


BiTAs podcast

BiTAs podcast #BiTAtalks bjuder på 10-15 minuters inspiration och lärande. Vi vill dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter på ett smidigt, enkelt och lättillgängligt vis. Du kan lyssna på våra poddar direkt i mobilen eller här på vår webb. Läs mer


BiTAs blogg

Ett kunskapsföretag med erfarna konsulter innehåller en stor kunskapsbank. BiTA tror att delad kunskap är dubbel kunskap, därför vill vi dela med oss av våra tankar, idéer och erfarenheter. Vi gör detta genom vår blogg där vi publicerar nya inlägg månadsvis. Läs mer


BiTAs kunskapsfrukostar

Vi på BiTA vill inspirera våra kunder och få er att ta er an utmaningar med nya ögon. På våra kunskapsfrukostar diskuterar vi aktuella ämnen, delar med oss av våra kunskaper och vår erfarenhet samtidigt som vi umgås och minglar över en trevlig frukost. Läs mer


BiTAs whitepapers

I våra whitepaper sprider vi vår kunskap och delar med oss av våra erfarenheter. Detta koncept grundar sig nästan alltid i vår blogg; när vi vill utveckla våra tankar kring ett ämne, dyka ner på djupet i en frågeställning eller dela med oss av mer kunskap än vad som skrevs i blogginlägget då kompletterar vi med ett whitepaper. Läs mer