Förvaltaren – organisationens kassako?

2023-11-07
I den här bloggen ska vi lyfta fram arbetet med att förvalta samt rollen som utför det hela – förvaltaren!
 
Vi börjar från början med att klargöra begreppet förvaltning, vad är det? 
 
Svenska akademins ordlista förklarar begreppet med att ”ha ansvaret för något värdefullt”.
 
Wikipedia är lite mer utförlig i sin beskrivning – ”Förvaltning är administration av tillgångar för en huvudmans räkning. Det kan också definieras som en process med vissa sociala element för att uppnå specifika organisationsmål. Förvaltning kan bland annat syfta till att ge ekonomisk avkastning till huvudmannen.”
 
I vår värld innebär förvaltning att man hanterar, vårdar, vidareutvecklar tillgångar i form av system, applikationer och/eller hårdvara. Inom mjukvara brukar man kalla det för systemförvaltning och inom infrastrukturen är det inte ovanligt att man kallar det för Livscykelhantering. Men allt pekar åt samma håll, att ha ansvaret för våra tillgångar.
 

När förvaltas det?

Alla tillgångar genomgår någon form av livscykel. Det köps in, installeras, används, eventuellt förädlaseller uppdateras för att till slut avvecklas under ordnade former. Förvaltningen är mest operativt verksam under fasen används. 
 

Rollen förvaltare

I ärlighetens namn kanske det inte låter lika sexigt att vara förvaltare som att vara projektledare. Men båda är lika viktiga. På olika sätt. Hur då?
 
Vi kan jämföra med ett fotbollslag. Där har alla sin speciella roll i de olika lagdelarna. För att laget skall vara framgångsrikt behöver målvakt vara duktig på att ta de bollar som kommer. Försvar ska kunna försvara och så vidare.
 
Det är likadant inom IT tjänster. Vi behöver duktiga kundansvariga som kan se till att fånga kundernas behov, projektledare som leder utvecklingsaktiviteter och utvecklare så klart. När det nya är på plats tar förvaltningen vid. 
 
Förvaltarens ansvar är att se till att tjänsten som förvaltas möter kundernas, användarnas och intressenters krav. Det vill säga att den hela tiden levererar värde. 
 

Vad behövs då för att lyckas med förvaltning?

Vi behöver se till att det finns en helhetssyn, allt från organisationens strategiska mål och planer till fungerande rutin- och rollbeskrivningar. Att ha tjänsten utformad för dagens krav är en av utmaningarna. Den andra är att möta morgondagens krav…
 
Här kommer lagspelandet in i bilden igen. Via kundansvariga får vi information om kundernas framtida planer, våra arkitekter och strateger talar om vår egen utveckling och våra tekniker berättar för oss om tekniska landvinningar som kan utnyttjas. 
 
När all information är inhämtad ansvara förvaltaren för att skapa utvecklingsplan för tjänsten som då – förhoppningsvis – möter alla krav och förväntningar. Således fortsätter vi att leverera värde.
 
Genom att agera som ett lag har organisationen skapat förutsättningar för att leverera värde (och därmed i vissa organisationer även skapat intäkter) där förvaltaren i sin roll sitter lite som spindeln i nätet. Eller ska vi säga som kassakon i nätet?
 
Låter det rätt och riktigt? Vill du höra mer? 
 
Lyssna på vår inspelade kunskapsfrukost där jag och min kollega Dane Thomas utvecklar resonemanget kring förvaltarens viktiga roll.
 
Vad du själv kan göra för att förbättra din egen och din verksamhets genomförandeförmåga såväl som konsten att nyttorealisera tidigare projekt och initiativ. IT-förvaltaren är rätt utformad verksamhetens kassa-ko och möjliggörare för att kunna finansiera framtida projekt i jakten på Operativ Excellens.

 
 
 
Kontaktuppgifter: 
0705-70 76 72 


Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.