Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Rollspecifikt

För att stödja de olika yrkesroller som idag verkar inom en IT-organisation, eller som har ett IT-relaterat ansvar i en verksamhet, erbjuder BiTA rollbaserade utbildningar.
 
Kurserna vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll. En rollbaserade utbildning är en effektiv utbildningsform som är anpassad efter rollens behov och lär ut kunskap och färdigheter som krävs för en individ att professionellt kunna verka i sin roll på hemmaplan. Utbildningarna har sin utgångspunkt i praxis och etablerade ramverk och standarder, men har sitt fokus på att ge praktisk vägledning och konkreta verktyg som kursdeltagaren har användning av direkt efter avslutad kurs.
 
Ledarskapskurserna sträcker sig över 6 dagar, fördelat på 3 tillfällen, vilket bland annat ger utrymme under utbildningen för att pröva olika verktyg och genomföra en projektuppgift för den egna organisationen och på så sätt direkt använda sina nya färdigheter i vardagen.
 
Samtliga rollbaserade kurser erbjuder en certifiering, läs mer om de olika certifieringarna.
Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet (6 dagar)
Nästa startdatum: 2022-03-07, Stockholm (och distans)
Certifierad Supportchef (6 dagar)
Nästa startdatum: 2022-02-21, Stockholm (och distans) Startklar
Certifierad Verksamhetsutvecklare (7 dagar) Nyhet
Nästa startdatum: 2022-02-21, Stockholm (och distans)
Certifierad Ledare IT (6 dagar)
Nästa startdatum: 2022-04-19, Stockholm (och distans)
Operativ Excellens - för Ledare och Verksamhetsutvecklare (3 dagar) Nyhet
Nästa startdatum: 2022-04-06, Stockholm (och distans)
Certifierad Incident Management Specialist (2 dagar)
Nästa startdatum: 2022-02-17, Stockholm (och distans) Startklar
Certifierad IT Change Specialist (2 dagar)
Nästa startdatum: 2022-01-31, Distans Startklar
Certifierad Problem Management Specialist (2 dagar)
Nästa startdatum: 2022-03-14, Stockholm (och distans)
Certifierad Release Management Specialist (2 dagar) Nyhet
Nästa startdatum: 2022-02-09, Stockholm (och distans) Startklar
Support Center Analyst (2 dagar)
Nästa startdatum: 2022-03-14, Stockholm (och distans) Startklar
Support Center Team Leader (2 dagar)
Nästa startdatum: 2022-05-12, Stockholm (och distans)

Kursschema