Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

Rollspecifikt

För att stödja de olika yrkesroller som idag verkar inom en IT-organisation, eller som har ett IT-relaterat ansvar i en verksamhet, erbjuder BiTA rollbaserade utbildningar.
 
Kurserna vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll. En rollbaserade utbildning är en effektiv utbildningsform som är anpassad efter rollens behov och lär ut kunskap och färdigheter som krävs för en individ att professionellt kunna verka i sin roll på hemmaplan. Utbildningarna har sin utgångspunkt i praxis och etablerade ramverk och standarder, men har sitt fokus på att ge praktisk vägledning och konkreta verktyg som kursdeltagaren har användning av direkt efter avslutad kurs.
 
Ledarskapskurserna sträcker sig över 6 dagar, fördelat på 3 tillfällen, vilket bland annat ger utrymme under utbildningen för att pröva olika verktyg och genomföra en projektuppgift för den egna organisationen och på så sätt direkt använda sina nya färdigheter i vardagen.
 
Samtliga rollbaserade kurser erbjuder en certifiering, läs mer om de olika certifieringarna.
Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet (6 dagar)
Nästa startdatum: 2024-08-26, Stockholm
Certifierad Supportchef (6 dagar)
Nästa startdatum: 2024-09-30, Stockholm
Certifierad Verksamhetsutvecklare (6 dagar)
Nästa startdatum: 2024-11-06, Stockholm
Certifierad IT-ledare 2.0 (6 dagar)
Nästa startdatum: 2024-09-23, Stockholm
ITIL® 4 Practitioner - Incident Management (1 dag)
Nästa startdatum: 2024-09-10, Distans
ITIL® 4 Practitioner - Problem Management (1 dag)
Nästa startdatum: 2024-06-03, Distans
ITIL® 4 Practitioner - Change Enablement (1 dag)
Nästa startdatum: 2024-08-29, Distans
ITIL® 4 Practitioner - Release Management (1 dag)
Nästa startdatum: 2024-10-02, Distans
Support Center Analyst (2 dagar)
Nästa startdatum: 2024-08-28, Stockholm
Support Center Team Leader (2 dagar)
Nästa startdatum: 2024-09-11, Stockholm

Kursschema