Kompetensutveckling som motor för Organisatorisk effektivitet!

2024-04-09
Lyckad utbildning förutsätter en atmosfär av förståelse, empati och uppmuntran för att främja individens lärande och tillväxt. Emotionell intelligens är därför ”det nya svarta” i upplägg och genomförande av utbildningsprogram. För som den gamle reklamgurun William Bernbach lär ha sagt; “It's not just what you say that stirs people. It's the way that you say it.”
 
Jobbar du med att leda och utveckla medarbetare, utforma kompetensutvecklingsprogram eller kanske börjar tröttna på din organisations förhållningssätt och därför funderar på vad du kan göra åt detta. Då är du en viktig pusselbit för att din organisation ska bli effektiv och framgångsrik.
 
Att kompetens är viktigt för alla verksamheter är knappast en överdrift. Men vad är kompetens och hur värderar vi den i en operativ vardag?
 
En definition på ordet kompetens kan vara en persons förmåga, utbildning och erfarenheter inom ett visst område eller en viss uppgift. Men inkluderar också individens begåvning, personlighet, färdigheter och motivation. En låg kompetens med ovan definition kommer resultera i svaga resultat medan det omvända, d v s en hög kompetens, med samma logik kommer att resultera i starka resultat och ytterst en organisation som kännetecknas av Operativ Excellens. Därför finns det goda skäl för verksamheter att satsa på kompetensutveckling av ledare och medarbetare.
 
Men satsningen uteblir ofta och då i synnerhet i ekonomiskt anstränga tider. I bästa fall blir det en kortare kurs i ett specifikt ämne vars kunskapsbehållning bleknar efter några dagar eller veckor, ”guldet blev till sand” för att tranferera på en känd svensk musikal.
 
För att ett lärande med ett bestående resultat ska uppstå hos en individ är det mer framgångsrikt om utbildningen bygger på repetition och återkoppling samt kontextbaserat lärande. Exempelvis visar en studie publicerad i Psychological Science att repetition och återkoppling är avgörande för att konsolidera inlärning och förbättra kompetens. Genom att upprepa uppgifter och få regelbunden återkoppling ökar individens förmåga att behålla och använda ny information och färdigheter. Om lärandet dessutom integreras i verkliga situationer och appliceras på det autentiska problemet förbättras förståelse och förmåga varpå den nyligen inlärda kunskapen blir mer bestående och därför blir det en del i individens totala kompetens.
 
En lyckad kompetensutvecklingsplan tar därmed sin utgångspunkt i ett bredare perspektiv och företrädesvis strikt verksamhetsanpassat. Häri ligger framtidens utbildningsformer tillika framgångsfaktor för offentlig och privat verksamhet som vill vara relevant i en nära morgondag. Förutom pedagogik och utbildningsform bör det också finnas en kompetensplan som innehåller moment som:
 
Tydliga mål och syften: Definiera klart och tydligt varför kompetensutveckling är viktigt för organisationen och individerna. Vad är de övergripande målen och hur bidrar kompetensutvecklingen till att uppnå dem?
 
Kartläggning av behov: Identifiera vilka kompetenser som behövs för att uppfylla organisationens mål och framtida krav. Detta kan innebära att genomföra kompetensbedömningar och analysera både nuvarande och framtida behov.
 
Individanpassning: Erbjud kompetensutvecklingsmöjligheter som är skräddarsydda för individernas befintliga kunskaper, färdigheter och karriärmål.
 
Tillgänglighet och flexibilitet: Se till att kompetensutvecklingsaktiviteter är tillgängliga, flexibla och helst är en naturlig del av den operativa vardagen.
 
Ledarskapets engagemang: Ledarskapet spelar en avgörande roll för att främja en kultur av lärande och utveckling. Ledare bör vara förebilder och aktivt stödja kompetensutveckling genom att uppmuntra och ge förutsättningar till sina team.
 
Utvärdering och feedback: Kontinuerlig utvärdering av kompetensutvecklingsinitiativ är viktigt för att säkerställa att de ger önskade resultat. Feedback från deltagarna kan användas för att justera och förbättra programmen över tid.
 
Långsiktighet: Kompetensutveckling är en pågående process och bör ses som en investering på lång sikt. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om nya trender och teknologier samt att kontinuerligt utveckla och uppgradera kompetenser för att möta framtida utmaningar.
 
Det kan därmed vara så att traditionella schemalagda utbildningar kommer att efterfrågas mindre och verksamhetsanpassade kompetensutvecklingsprogram betydlig mer. En annan aspekt det sällan pratas om är att lyckad utbildning förutsätter en atmosfär av förståelse, empati och uppmuntran för att främja individens lärande och tillväxt. Emotionell intelligens är därför ”det nya svarta” i upplägg och genomförande av utbildningsprogram. För som den gamle reklamgurun William Bernbach lär ha sagt; “It's not just what you say that stirs people. It's the way that you say it.”
 
BiTA Service Management
Vi gör din verksamhet konkurrenskraftig i en tid där mycket handlar om effektivisering, digitalisering och att få en vinnande kultur. Vi levererar kunskap om trender och omvärld, beslutsförmåga och genomförandekraft av viktiga projekt. Vi kallar det för Operativ Excellens.
 
Om du är är nyfiken på att höra mer kring detta så har vi en kunskapsfrukost-Distans event den 25 april med samma tema.


Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.