Om BiTA

Förändringsledning i det lilla och det stora – digitaliseringen som motor

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Våra uppdrag har sin utgångspunkt i digitaliseringen. För att lyckas med förändringar och digitaliseringen krävs det kunskap om hur man kan skapa lärande över tid. Det har vi. Att därmed skilja på kompetensutveckling och konsultation tror vi inte är lika fruktbart som att jobba integrerat med de två delarna i ett förändringsarbete. Vårt arbetssätt stärker våra kunders förmåga att ta sig an den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.

Nyheter

Vad händer på BiTA?
Läs mer

Kunskapsfrukost

Kunskap är till för att delas! Börja dagen med en god frukost och bli inspirerad på BiTAs kunskapsfrukostar.
Läs mer

Whitepaper

BiTAs konsulter delar med sig av kunskap och erfarenheter.
Läs mer

Blogg

BiTAs skickliga konsulter och lärare bloggar om aktuella ämnen.
Läs mer

Våra kunskapsområden

det här fokuserar vi på

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

ROLLBASERAT LÄRANDE, ITIL®-KURSER OCH ANNAN STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING

Våra konsultationstjänster

Vi förbättrar och effektiviserar processer, organisationer samt digitala lösningar

BiTAs verksamhetskonsulter arbetar inom fem kunskapsområden;

  • Informationshantering och informationssäkerhet,
  • Kompetens och lärande,
  • Kundservice,
  • Tjänster och förvaltning,
  • samt Verksamhetsutveckling och förändringsstöd.

Vi driver och åstadkommer förändring där IT, digitaliseringen eller tillgången till information är en drivkraft. Vi brinner för att göra våra kunder framgångsrika i den digitala resan. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi affärs- och verksamhetsnytta genom att förbättra och effektivisera styrningen och processer, tillhandahålla tjänster och förenkla förvaltning, formulera och utveckla organisationer och strategier, samt kompetensutveckla och åstadkomma förändring.

Våra utbildningar

ROLLBASERAT LÄRANDE, ITIL®-KURSER OCH ANNAN STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING

BiTA har drivit kompetensutvecklingen inom IT-området i Sverige i drygt 15 år, vi vill därmed dela med oss av vår samlade kompetens till dig. Med kursledare som har en nära anknytning till verkligheten tack vare många år i konsultuppdrag, kan vi erbjuda dig mycket erfarenhet, kompetens, goda exempel samt inarbetad egenutvecklad och mycket uppskattad pedagogik på våra utbildningar. Vi erbjuder ett stort antal utbildningar inom olika områden.

Vårt koncept för kompetensutveckling, BiTAinsight, ska bidra till positiv förändring och snabb nytta. För dig som väljer att kompetensutveckla dig hos BiTA, vill vi att upplevelsen att lära ska förknippas med enkelhet och bekvämlighet samt att du ska kunna följa din utveckling över tid på din resa att ta dig an nya förmågor och kunskaper. Läs mer om våra utbildningar

Delivering change
är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring!
Våra kunder
Från näringsliv till offentlig sektor

BiTA har förmånen att arbeta med företag och organisationer inom alla branscher, både i näringslivet och offentlig sektor. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att åstadkomma bestående förändringar – oavsett bransch eller storlek på organisationen. Vi anpassar vår leverans till varje kunds förutsättningar och situation.