Om BiTA

Förändringsledning i det lilla och det stora – digitaliseringen som motor

Vi är ett kunskapsföretag som stödjer och åstadkommer förändring. Vi bidrar till våra kunders kompetensutveckling och arbetar från formulering av strategier till implementerad förändring.

Digitaliseringen, IT eller tekniken är i regel motorn i de uppdrag vi erhåller hos våra kunder men det kan även finnas förändringar som inte innefattar IT i någon bemärkelse. Våra verksamheter blir i regel mer och mer digitaliserade och det blir mindre viktigt att skilja på verksamhetsutveckling med eller utan IT. Delivering Change är vårt varumärkeslöfte.

Våra konsulters strävan är att åstadkomma förändring och att få det att ”hända”. Vi jobbar med att stärka våra kunders förmåga och att hantera den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling.

Konsultation

IT Management, Kompetens- utveckling och Transformation
Läs mer

Utbildning

Komplett utbud av kurser inom ITSM, över 15 000 nöjda deltagare
Läs mer

Nyheter

Vad händer på BiTA?
Läs mer

Blogg

BiTAs skickliga konsulter och lärare bloggar om aktuella ämnen.
Läs mer

4 anledningar

att anlita BiTA

BiTAs konsulter arbetar i roller som förändringsledare, projektledare, organisationskonsulter och processkonsulter. Vi genomför analyser och förstudier samt antar utmaningen i olika interimsroller. Våra konsulter har en unik kombination av spetskompetens och praktisk erfarenhet från olika företag och organisationer. Vi är experter på marknadens mest etablerade modeller och ramverk och vi lägger mycket stort fokus på att verkligen få ut konkret nytta av dem i alla de roller vi tar. BiTA fungerar som en innovationskraft för våra kunder i deras förändringsarbeten!

Vår blogg uppmuntrurar och inspirerar till innovation. Där skriver våra konsulter och lärare aktuella, personliga och intressanta inlägg. Läs mer

BiTA hjälper sina kunder att bli framgångsrika i en alltmer digitaliserad värld. Detta gör vi tack vare stor erfarenhet, lämpliga ramverk, omvärldsbevakning, kompetensutveckling, trendspaning, effektivt arbete och stor passion. Våra konsulter brinner för att skapa förändring och framförallt att göra våra kunder lyckosamma på deras förändringsresa vilket för med sig en stark framåtanda såväl internt som externt.
Vi på BiTA erbjuder våra kunder utbildning och konsultation i kombination. Vi tror på att vi tillsammans med våra uppdragsgivare kan förändra och förbättra deras processer och organisationer tack vare denna kombination. På BiTA anser vi att förändringsledning och kompetensutveckling föder framgång och väljer därför att även kombinera dessa två faktorer, både när det gäller konsultation hos kund och via utbildning. Tack vare våra experter till konsulter och deras erfarenheter vill vi hjälpa våra kunder på deras förändringsresa via både rådgivning och utbildning.
Vi på BiTA levererar värde till nöjda kunder med hjälp av våra nöjda medarbetare. BiTA är bolaget med hjärta som tror på sina medarbetare och ger den enskilda individen stora möjligheter till att både utvecklas och få påverka. Vi på BiTA låter den enskilda prestigen ta ett steg tillbaka för en större tro på den gemensamma lagkänslan. Tack vare våra värderingar gällande kompetens, nytta, engagemang, frihet och samarbete har vi nöjda och glada medarbetare som smittar av sig på verksamheten som helhet, detta i sin tur märks i vårt arbete med kund vilket resulterar i nöjda kunder.

Utbildningar inom ITIL och ITSM samt övriga kurser

Boka dig på någon av våra kurser!

Våra konsultationstjänster

Vi förbättrar och effektiviserar processer, organisationer och digitala lösningar

BiTAs managementkonsulter arbetar inom tre kunskapsområden; Transformation, Kompetensutveckling och Service Management. Vi driver och åstadkommer förändring där IT, digitaliseringen eller tekniken är en drivkraft. Vi brinner för att göra våra kunder framgångsrika i den digitala resan. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi affärs- och verksamhetsnytta genom att förbättra och effektivisera processer och organisationer samt formulera strategier, kompetensutveckla och åstadkomma förändring.


BiTAs konsulter arbetar i roller som förändringsledare, projektledare, organisationskonsulter, processkonsulter, utredare, kravställare, omvärldsbevakare, inspiratörer, coacher och ibland interimsroller. BiTAs konsulter kombinerar rådgivning med utbildning.Våra konsulter har en unik kombination av spetskompetens och praktisk erfarenhet från företag och organisationer. Vi vågar påstå att vi är experter på marknadens mest etablerade modeller och ramverk och just därför kan vi med trovärdighet tala om för kunden när modellerna hjälper eller stjälper.

Våra utbildningar

ITIL® utbildningar och övriga kurser

Konsten att bidra till positiv förändring

BiTA erbjuder ett komplett utbud av kurser inom ITSM. Vi satsar på kunniga, erfarna lärare och ett pedagogiskt kursmaterial. Hittills har över
15 000 nöjda personer utbildats hos oss på BiTA. Läs mer om våra utbildningar

Delivering change
Vi utvecklar er IT-avdelning genom utbildnings- och konsultationstjänster!
Våra kunder
Från näringsliv till offentlig sektor

BiTA har fantastiska kunder! De finns i princip i alla branscher, både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Våra kunder finns inte heller i någon specifik storlek. Behovet att etablera en fungerande relation mellan IT och verksamhet är något som gäller alla.