Om BiTA

Förändringsledning i det lilla och det stora – digitaliseringen som motor

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Våra uppdrag har sin utgångspunkt i digitaliseringen. För att lyckas med förändringar och digitaliseringen krävs det kunskap om hur man kan skapa lärande över tid. Det har vi. Att därmed skilja på kompetensutveckling och konsultation tror vi inte är lika fruktbart som att jobba integrerat med de två delarna i ett förändringsarbete. Vårt arbetssätt stärker våra kunders förmåga att ta sig an den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.

Konsultation

IT Management, Kompetens- utveckling och Transformation
Läs mer

Utbildning

Komplett utbud av kurser inom ITSM, över 15 000 nöjda deltagare
Läs mer

Nyheter

Vad händer på BiTA?
Läs mer

Blogg

BiTAs skickliga konsulter och lärare bloggar om aktuella ämnen.
Läs mer

Våra målgrupper

det här fokuserar vi på

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Utbildningar inom ITIL och ITSM samt övriga kurser

Boka dig på någon av våra kurser!

Våra konsultationstjänster

Vi förbättrar och effektiviserar processer, organisationer och digitala lösningar

BiTAs managementkonsulter arbetar inom tre kunskapsområden; Transformation, Kompetensutveckling och Service Management. Vi driver och åstadkommer förändring där IT, digitaliseringen eller tekniken är en drivkraft. Vi brinner för att göra våra kunder framgångsrika i den digitala resan. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi affärs- och verksamhetsnytta genom att förbättra och effektivisera processer och organisationer samt formulera strategier, kompetensutveckla och åstadkomma förändring.


BiTAs konsulter arbetar i roller som förändringsledare, projektledare, organisationskonsulter, processkonsulter, utredare, kravställare, omvärldsbevakare, inspiratörer, coacher och ibland interimsroller. BiTAs konsulter kombinerar rådgivning med utbildning.Våra konsulter har en unik kombination av spetskompetens och praktisk erfarenhet från företag och organisationer. Vi vågar påstå att vi är experter på marknadens mest etablerade modeller och ramverk och just därför kan vi med trovärdighet tala om för kunden när modellerna hjälper eller stjälper.

Våra utbildningar

ITIL® utbildningar och övriga kurser

Konsten att bidra till positiv förändring

BiTA erbjuder ett komplett utbud av kurser inom ITSM. Vi satsar på kunniga, erfarna lärare och ett pedagogiskt kursmaterial. Hittills har över
15 000 nöjda personer utbildats hos oss på BiTA. Läs mer om våra utbildningar

Delivering change
Vi utvecklar er IT-avdelning genom utbildnings- och konsultationstjänster!
Våra kunder
Från näringsliv till offentlig sektor

BiTA har fantastiska kunder! De finns i princip i alla branscher, både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Våra kunder finns inte heller i någon specifik storlek. Behovet att etablera en fungerande relation mellan IT och verksamhet är något som gäller alla.