Ackrediteringar och samarbeten
BiTA är sedan 2004 en ackrediterad utbildningsorganisation för ITIL-utbildningar och certifieringar. Det innebär att vår utbildningsadministration, våra kursledare och vårt kursmaterial uppfyller de högt ställda krav som ställs på oss av AXELOS Limited (det övergripande ackrediteringsorganet för ITIL-utbildningar). BiTA är ackrediterat hos examineringsinstitutet PeopleCert.

 BiTA är också en ackrediterad utbildningsorganisation för utbildning och certifiering inom COBIT (via Quint och APMG), samt för Certified Specialist Incident Management, Certified Specialist Change Management and Certified Specialist Problem Management (via Dataföreningen Kompetens).
 
BiTA samarbetar med SSI - Support Services Institute Kurs och Konferens http://supportinst.com/ och erbjuder SSI:s kurser, se IT Support och Kundtjänst.