Samarbetspartners

IT SOFTWARE

IT Software är ett företag som brinner för att hjälpa kunder att bli mer effektiva inom service management med stöd av mjukvara och processförbättring. Oavsett om du bara letar efter ett enkelt ärendehanteringssystem eller vill öka nivån av automation i er verksamhet så växer IT Softwares mjukvaror med din avdelning. IT Software hjälper din serviceavdelning höja servicenivån och minska arbetsbördan, inte minst genom ärendehanteringsverktyget TOPdesk.
 
I BiTAs samarbete med IT Software är vi ett expertstöd i de förändringsarbeten som införandet av TOPdesk ger upphov till, framförallt inom process- och tjänsteorientering samt utbildning.

ITpreneurs

ITpreneurs is the leading provider of IT training content and services worldwide. We offer training providers a whole new way to run their business: high impact, low barrier.
 
 

KRAVXPERTS

KravXpert har ett nytt och unikt sätt att utbilda människor. Ett sätt som bygger på människors behov av lärande och utveckling, företagets behov av kunniga medarbetare, men även på förståelse att kunskap bara är värd något när den kommer vid rätt tillfälle. Idag finns bland annat en färdig etapp för utbildning inom ITIL. En etapp vilken BiTA och KravXperts samarbetat om.  
 

Peoplecert

PeopleCert is a global leader in the assessment and certification of professional skills, partnering with multi-national organisations and government bodies to develop and deliver market leading exams worldwide.
 

Procori

 
ProCori är ett konsult- och kompetenshus som levererar kompletta tjänster kring Digital Transformation, Enterprise Service Management och Workflow Automation baserat på ServiceNow. Allt ifrån rådgivning till teknisk design, utveckling, implementation och underhåll.
 

SIS 

 
SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. De verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. SIS erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper deras kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.
 

SMD Ogvall & Partners

SMD AB är en fristående leverantörsoberoende konsult inom området Service Management, det vill säga ledning och styrning av tjänsteleveranser. Under dessa år har även företagsinriktad utbildning levererats kring ämnen som Service Management, ITIL, ISO20000, Kundtjänst/Support Center.  Konsultuppdragen inriktas oftast på förändring av arbetssätt och utförs i form av projektledning eller stöd till projektledning. Vid förändring av arbetssätt är förankring och kommunikation viktiga aktiviteter med såväl kunder och verksamhet som medarbetare.
 
 

Support Services Institute (SSI)

Support Services Institute (SSI) är ett kompetensnätverk som sprider kunskap för att utveckla och inspirera ledare och medarbetare i en supportfunktion.

BiTA samarbetar med Support Services Institute runt rådgivning och utbildning i kundservicefrågor. 
 

Utbildning.se

Utbildning.se är en svensk portal för schemalagd utbildning. Portalen drivs av FindCourses Global AB och grundades 2004 med målet att hjälpa personer i arbetslivet att hitta rätt utbildning. Detta gör dem genom att driva ett antal utbildningsguider på internet och i tryckt form. Deras främsta kanal är www.utbildning.se där över 7000 utbildningar 300 olika utbildningsföretag samlats.
 
BiTA är partner med Utbildning.se. Läs mer om våra utbildningar på utbildning.se