Samarbetspartners

CallCenter Institute (CCI)

CallCenter Institute (CCI) är ett kompetensnätverk som sprider kunskap för att utveckla och inspirera individer som arbetar med service och support.

BiTA samarbetar med CallCenter Institute runt rådgivning och utbildning i kundservicefrågor.
 

ES Solutions

ES Solutions är ett företag med fokus på informationshantering. De hjälper organisationer som har behov av att få kontroll över sina informationsmängder och de berör i huvudsak arkiv, digital långtidslagring och elektronisk arkivhantering.
 
BiTA samarbetar med ES Solutions i gemensamma uppdrag som rör informationshantering i allmänhet och arkivering i synnerhet samt verksamhetsutveckling i stort.

ITpreneurs

ITpreneurs is the leading provider of IT training content and services worldwide. We offer training providers a whole new way to run their business: high impact, low barrier.
 
 

Kunskapsresan

Kunskapsresan är ett nytt och unikt sätt att utbilda människor. Ett sätt som bygger på människors behov av lärande och utveckling, företagets behov av kunniga medarbetare, men även på förståelse att kunskap bara är värd något när den kommer vid rätt tillfälle. Idag finns bland annat en färdig etapp för utbildning inom ITIL. En etapp vilken BiTA och Kunskapsresan samarbetat om. 
 

Lärandeportalen 

Lärandeportalen.se är Sveriges ledande portal för lärande. På lärandeportalen kan du hitta utbildningar, e-learning, event så som konferenser, möten och webinarier, litteratur med mera. Allt genom portalen www.larandeportalen.se där vi samlat en stor mängd partners och kompetensutvecklingsmöjligheter.
 
BiTA är partner med lärandeportalen.se och marknadsför samt säljer sin kompetensutveckling via den kanalen. 
 

MGBC

Mats Göransson är konsult och utbildare och arbetar inom IT Management och affärsutveckling. Mats kombinerar sina erfarenheter från utvecklings- och ledarroller i stora organisationer med sitt intresse och kunskap inom innovation och nya affärsmodeller. Inom IT Management arbetar Mats med förändringsledning kopplad till IT organisationer och digital transformation. Inom affärsutveckling har Mats fokus på innovation och affärsmodell design. Mats brinner för att hitta lösningar i samverkan mellan olika kompetensområden, branscher och samhällssektorer.
 

Peoplecert

PeopleCert is a global leader in the assessment and certification of professional skills, partnering with multi-national organisations and government bodies to develop and deliver market leading exams worldwide.
 

SMD Ogvall & Partners

SMD AB är en fristående leverantörsoberoende konsult inom området Service Management, det vill säga ledning och styrning av tjänsteleveranser. Under dessa år har även företagsinriktad utbildning levererats kring ämnen som Service Management, ITIL, ISO20000, Kundtjänst/Support Center.  Konsultuppdragen inriktas oftast på förändring av arbetssätt och utförs i form av projektledning eller stöd till projektledning. Vid förändring av arbetssätt är förankring och kommunikation viktiga aktiviteter med såväl kunder och verksamhet som medarbetare.
 
 

Support Services Institute (SSI)

Support Services Institute (SSI) är ett kompetensnätverk som sprider kunskap för att utveckla och inspirera ledare och medarbetare i en supportfunktion.

BiTA samarbetar med Support Services Institute runt rådgivning och utbildning i kundservicefrågor. 
 

Utbildning.se

Utbildning.se är en svensk portal för schemalagd utbildning. Portalen drivs av FindCourses Global AB och grundades 2004 med målet att hjälpa personer i arbetslivet att hitta rätt utbildning. Detta gör dem genom att driva ett antal utbildningsguider på internet och i tryckt form. Deras främsta kanal är www.utbildning.se där över 7000 utbildningar 300 olika utbildningsföretag samlats.
 
BiTA är partner med Utbildning.se. Läs mer om våra utbildningar på utbildning.se