Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering
ROLLBASERAT LÄRANDE, ITIL®-KURSER OCH ANNAN STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING
 
 
 

Nu har vi SOMMARKAMPANJ på schemalagd utbildning

Du kan fram till 7 juli boka din utbildning med rabatterat pris. Kampanjen gäller alla våra schemalagda utbildningar under våren och hösten 2024.
 
Boka senast: 
27 maj för 27% rabatt
17 juni för 17% rabatt
7 juli för 7% rabatt

Bokar du 4 platser eller fler får du 30% rabatt hela kampanjperioden* 

Ange "27" "17" "7" el "30" vid bokning 
 
*Bokningen av minst 4 platser ska göras vid ett och samma tillfälle och gäller endast när man bokar platser på samma kurstyp. 
 

 
BiTA Academy - vårt bidrag till positiv förändring och snabb nytta.
Vi befinner oss i en tid då kompetensbehovet och förflyttning av organisationer är beroende av verksamheters förmåga att anpassa sig och utveckla sin kompetens. Ytterst handlar det om att kunna skapa kundnytta och samtidigt effektivisera och anpassa organisationen i en föränderlig värld – vi kallar det för OPERATIV EXCELLENS.
 
Rollbaserat lärande och andra värdeskapande utbildningar
BiTA:s rollbaserade lärande bygger på en modern och uppskattad metodik där vi arbetar med fyra perspektiv. Utbildningarna är till största delen klassrumsorienterade men innehåller också moment som görs utanför klassrummet. Utbildningarna knyts samman av tre olika delar; Teori, Forum och Projekt. Som ett resultat av detta så identifieras sedan en rad Verktyg som deltagaren kan och kommer att använda sig av den första dagen tillbaka på jobbet.
 
Utbildningarna är moduluppbyggda och arbetar utifrån lärandet huvudregler om förmåga, attityd och kunskap. De kan därför lätt anpassas och har bevisat sig göra ännu större genomslag då de levereras på det sättet. Idag finns 4 stycken utbildningar.
 
 
Utbildningar inom service, förvaltning och IT-Management
BiTA är ledande inom ITIL-utbildning och har som enda svenska företag arbetat med detta i över 15 år. Utöver alla de certifieringsgrundande ITIL-kurserna erbjuder vi också utbildningar inom IT-styrning, IT-kvalitet, processorientering, tjänsteutveckling, förvaltning, ledarskap och säkerhet. Vi är övertygade om att kombinationen av utbildning inom IT Service Management och olika närliggande områden är en avgörande faktor för hur väl ditt företag lyckas med att effektivisera er IT-verksamhet.
 
Företagsanpassade utbildningar
Du vet väl att alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar, och att vi även anpassar och utvecklar utbildningar att passa din organisations särskilda behov. Läs mer om våra olika utbildningsformer.
 
Kompetensutvecklingstjänster
 
  • Kompetensstrategi
  • Kompetensinventering
  • Kompetensplanering
 
Varför BiTA
BiTA har drivit kompetensutvecklingen inom IT-området i Sverige i drygt 15 år, så vi vill dela med oss av vår samlade kompetens till dig om hur man gör för att skapa kundnytta och effektivitet i en verksamhet. Med kursledare som har en nära anknytning till verksamhetsutveckling från många år i konsultuppdrag, kan vi erbjuda dig mycket erfarenhet, kompetens, goda exempel samt inarbetad egenutvecklad och mycket uppskattad pedagogik på våra utbildningar.
 
Oavsett hur mycket erfarenhet du besitter blir den mindre värdefull om du inte har förmåga att vidareförmedla den med hjälp av en fungerande metodik som är beprövat effektiv och rolig att arbeta med.
 
När våra kursledare använder vårt presentationsmaterial och följer vår inarbetade pedagogik, är de oslagbara. Det är inte vi som säger detta, det är våra kursdeltagare!

Vi befinner oss i en tid då kompetensbehovet och förflyttning av organisationer är beroende av verksamheters förmåga att anpassa sig och utveckla sin kompetens. Ytterst handlar det om att kunna skapa kundnytta och samtidigt effektivisera och anpassa organisationen i en föränderlig värld – vi kallar det för OPERATIV EXCELLENS.

Kursschema