Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 Nyheter

ROLLBASERAT LÄRANDE, ITIL®-KURSER OCH ANNAN STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING

 
BiTA Academy - vårt bidrag till positiv förändring och snabb nytta
Vi befinner oss i en tid då kompetensbehovet och förflyttning av organisationer är beroende av verksamheters förmåga att anpassa sig och utveckla sin kompetens. Ytterst handlar det om att kunna skapa kundnytta och samtidigt effektivisera och anpassa organisationen i en föränderlig värld – vi kallar det för OPERATIV EXCELLENS.

 
Rollbaserat lärande och andra värdeskapande utbildningar
BiTA:s rollbaserade lärande bygger på en modern och uppskattad metodik där vi arbetar med fyra perspektiv. Utbildningarna är till största delen klassrumsorienterade men innehåller också moment som görs utanför klassrummet. Utbildningarna knyts samman av tre olika delar; Teori, Forum och Projekt. Som ett resultat av detta så identifieras sedan en rad Verktyg som deltagaren kan och kommer att använda sig av den första dagen tillbaka på jobbet.
 
Utbildningarna är moduluppbyggda och arbetar utifrån lärandet huvudregler om förmåga, attityd och kunskap. De kan därför lätt anpassas och har bevisat sig göra ännu större genomslag då de levereras på det sättet. Idag finns 4 stycken utbildningar.
 

Utbildningar inom service, förvaltning och IT-Management
BiTA är ledande inom ITIL-utbildning och har som enda svenska företag arbetat med detta i över 15 år. Utöver alla de certifieringsgrundande ITIL-kurserna erbjuder vi också utbildningar inom IT-styrning, IT-kvalitet, processorientering, tjänsteutveckling, förvaltning, ledarskap och säkerhet. Vi är övertygade om att kombinationen av utbildning inom IT Service Management och olika närliggande områden är en avgörande faktor för hur väl ditt företag lyckas med att effektivisera er IT-verksamhet.
 
Företagsanpassade utbildningar
Du vet väl att alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar, och att vi även anpassar och utvecklar utbildningar att passa din organisations särskilda behov. Läs mer om våra olika utbildningsformer.
 
Kompetensutvecklingstjänster

  • Kompetensstrategi
  • Kompetensinventering
  • Kompetensplanering

Varför BiTA
BiTA har drivit kompetensutvecklingen inom IT-området i Sverige i drygt 15 år, så vi vill dela med oss av vår samlade kompetens till dig om hur man gör för att skapa kundnytta och effektivitet i en verksamhet. Med kursledare som har en nära anknytning till verksamhetsutveckling från många år i konsultuppdrag, kan vi erbjuda dig mycket erfarenhet, kompetens, goda exempel samt inarbetad egenutvecklad och mycket uppskattad pedagogik på våra utbildningar.
 
Oavsett hur mycket erfarenhet du besitter blir den mindre värdefull om du inte har förmåga att vidareförmedla den med hjälp av en fungerande metodik som är beprövat effektiv och rolig att arbeta med.
 
När våra kursledare använder vårt presentationsmaterial och följer vår inarbetade pedagogik, är de oslagbara. Det är inte vi som säger detta, det är våra kursdeltagare!
 
Här är några exempel:
 
"Läraren var den bästa jag har haft inom ITSM. Att lyckas visa så många slides som det är i en ITIL-kurs och ändå inte få det till slentrian är en bedrift!""

"Läraren var mycket duktig och lyckades fånga vår uppmärksamhet ALLA 3 dagarna"

"Allt var bra, läraren var suverän och kursen har överträffat mina förväntningar"

Kursschema