Ett kompetenskort sänker kostnaden för din organisations kompetensutveckling!


Med ett av våra kompetenskort ser ni till att säkra er utbildningsfinansiering. Kortet är en flexibel lösning som innebär att ni kan gå kurs hos oss till ett rabatterat pris. Ni köper helt enkelt ett visst antal kursdagar i förväg och nyttjar sedan dagarna när behovet uppstår.

Ett kompetenskort innebär att vem som helst i er organisation kan gå en av våra utbildningar när som helst inom 12 månader från kortets inköpsdatum. Kompetenskorten kan användas för såväl schemalagda som företagsinterna utbildningar och gäller på samtliga BiTA:s utbildningar. De motsvarar ett antal kursdagar vilket gör att samma kompetenskort kan användas oavsett vem som går och vilken utbildning man går.

 
Fördelar med kompetenskortet: 
  • Rabatterat pris på alla BiTA:s utbildningar
  • Säkrad finansiering när kompetensutvecklingsbehov uppstår
  • Flexibilitet att nyttja det för alla medarbetare oavsett utbildningsbehov
 
 
Ni kan investera i kompetenskort för 30, 45, 60, 90 kompetensdagar, en kompetensdag motsvarar en kursdag på en schemalagd utbildning.
 
Priser för kompetenskorten:
  • Pris för ett 30-dagarskort: 184 000 kr
  • Pris för ett 45-dagarskort: 261 000 kr
  • Pris för ett 60-dagarskort: 329 000 kr
  • Pris för ett 90-dagarskort: 468 000 kr 
Certifiering ingår vid nyttjande av kompetenskort för ITIL-kurser. För övriga kurser, där certifiering debiteras separat, görs det även så när betalning sker via kompetenskort. 

Kompetenskort kan självklart användas även till företagsinterna/företagsanpassade utbildningar.
Vi räknar då om värdet till ett förmånligt rabatterat pris per kurstillfälle och ni har möjlighet att vara upp till
14 deltagare på den företagsinterna utbildningen.
 
Kompetenskortet kan inte kombineras med andra erbjudanden eller kampanjer.
 
Kontakta oss för att få veta mer eller beställa ett kompetenskort:
Annica Forsgren tel: 08-410 320 00, epost: annica.forsgren@bita.eu