Digitaliseringen sker här och nu – hur väl säkras kompetensen?

2015-10-07
I veckan har vi kunnat läsa om Pisa-testet som visar att IT-tillgången i den svenska skolan är utmärkt. Betydligt sämre visade sig de svenska elevernas IT-kunskaper vara. Detta är ett konkret exempel på att tekniken utvecklas snabbare än vi hinner lära oss och förstå hur vi ska ta till oss den.
 
Överallt i samhället har det under lång tid skett stora förändringar i hur vi kommunicerar, tar del av information och förädlar information. Digitaliseringen innebär en revolution för företag, organisationer och konsumenter – troligt är att vi underskattar konsekvenserna av den.  De viktigaste utmaningarna berör dock inte IT eller digitaliseringen i sig utan utvecklingen och spridningen av kunskap i en digital värld.

Digitaliseringen ökar kraven på anpassningsbarhet

Utvecklingstakten går snabbare och snabbare. Men, hur får verksamheterna koll på vilket kompetensgap som finns och vilken kompetens som kommer att krävas i en värld som förändras så snabbt? Utvecklingen kommer att förutsätta en enorm anpassningsbarhet, omställningskraft och förmåga att ta till sig och tillämpa nya kunskaper för att göra tekniken till en konkret fördel.  

Nya utmaningar och möjligheter
Det vi hittills sett är att de generationer som inte fötts in i den digitala tidsåldern har en större utmaning i att ta till sig de nya teknikerna, kommunikationskanalerna och de nya arbetssätten. Känner vi till tekniken så kan vi också förstå möjligheterna den ger i verksamheterna och i kontakten med kunden. Ökad förståelse och kunskap resulterar i innovativa idéer till verksamheterna och affärerna. Det vi ser är att digitaliseringen skapar nya gränssnitt gentemot verksamheten, kunderna och mot leverantörerna. I detta sammanhang handlar det om att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna. Att öka den digitala kompetensen i samhället och i verksamheterna är en utmaning.

Digital kompetens är en framgångsfaktor och en strategisk fråga 

Digital kompetens kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för alla verksamheter. Trots detta kan vi läsa att skolväsendet ligger efter och att utbildningar inte anpassat sig till den nya tidsåldern. På samma sätt ser vi att verksamheter inte arbetar strategiskt med att kompetensutveckla eller skapa sig en bild över vilka behov som behövs framgent i organisationen. En förutsättning för att digitaliseringen ska kunna realiseras och leda oss till samhällsutveckling är alltså att stärka individerna kompetens och planera för en kontinuerlig kompetensutveckling. Digitaliseringen leder till många nya jobb och nya affärsmöjligheter – det gäller bara att människor kan ta sig an dem. Att realisera den kompetensväxling som behövs är en stor utmaning för många verksamheter. Var börjar man? Hur börjar man och vad ska fokus ligga på?

Börja med kompetensstrategin
Ett första steg är att börja arbeta strategiskt med kompetensutveckling. Att göra en kompetensinventering för att skapa sig en bild över vilka behov som finns idag och kommer finnas framöver är en del i det strategiska arbetet. Verksamheter måste helt enkelt börja arbeta proaktivt och inte enbart reagera på akuta behov. Ett strukturerat angreppssätt och strategiskt fokus är en förutsättning för att öka den digitala kompetensen i samhället och i affärsverksamheterna.
 
BiTA arbetar löpande med att utveckla sin verksamhet och sitt erbjudande för sina kunder i den digitala förändringsresan. Både utifrån ett rådgivnings- och utbildningsperspektiv strävar vi efter att möta kunderna i den situation de befinner sig i sin kompetensväxling.
 
Vill du veta mer om hur din organisation kan arbeta med strategisk kompetensutveckling – hör av dig till oss så bokar vi ett möte!

Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.