Vi välkomnar Hans Gillior

2021-09-30
Vi hälsar vår nya kollega Hans Gillior välkommen till BiTA. Vi är glada att vi fångat Hans intresse och ser fram emot att utveckla Operativ Excellens och BiTA tillsammans med honom och resten av BiTA-gänget.
Läs mer

Sedan årsskiftet är vi medlemmar i Diversity Charter Sweden

2021-04-27
Som en del av vårt ställningstagande att arbeta mer aktivt med mångfald har vi tecknat medlemskap och engagerat oss i Diversity Charter Sweden. Vi på BiTA hoppas fler upptäcker vikten av att arbeta med mångfalds- och inkluderingsfrågan för att vara ett attraktivt och lönsamt företag.
Läs mer

Certifierad Verksamhetsutvecklare - ny utbildning hos BiTA!

2021-02-11
Med utgångspunkt från BiTA:s andra populära utbildningsprogram lanserar vi nu en utbildning som fokuserar på ett snabbt växande område; verksamhetsutveckling! En ständigt föränderlig omvärld skapar ett behov av kontinuerlig, snabb och effektiv utveckling av organisationer. Kort sagt, både komplexiteten och förändringstakten ökar. Rollen som verksamhetsutvecklare blir därför alltmer central och detta utbildningsprogram ger dig en stabil plattform att stå på!
Läs mer