Thomas Müller, välkommen till BiTA

2022-10-03
Vi är glada att kunna välkomna Thomas Müller till BiTA!

Thomas har omfattande bakgrund inom IT- och processledning, hans specialistområden är bland annat Incident-, Problem-, Change- och Release Managment.
Läs mer

Ytterligare en konsultkollega att välkomna

2022-04-27
Från april har BiTA-laget förstärkts med Josefine Lagerholm som har en bakgrund som IT-controller och verksamhetsutvecklare.
Läs mer

Vi hälsar Tesfaom Alem välkommen som konsult!

2022-03-25
BiTA-familjen fortsätter att växa och i mitten av mars började en ny konsult - Tesfaom Alem. Han är en kille från Uppsala som har en väldigt spännande kompetensprofil, med en kombination av projektledning och verksamhetsutveckling från olika branscher men också mycket bra kompetens inom ServiceNow-plattformen.
Läs mer

Lansering av ny utbildning - Operativ Excellens - för Ledare och verksamhetsutvecklare

2021-12-17
Många ledare upplever en ökad frustration i sin vardag. En känsla av att jobba med en organisation som slukar energi och resurser men som ändå inte lyckas leverera uppsatta mål och ambitioner vare sig internt eller externt. En känsla som håller en vaken på nätterna. Inom ramen för BiTA:s arbete och fokus med vi kallar Operativ Excellens lanserar vi nu en utbildning som ger dig en bra plattform för att fortsätta utveckla din organisations inre effektivitet och ökade kundvärde!
Läs mer

Ny kurs Certifierad Release Management

2021-12-08
BiTA lanserar nu en utbildning som många av våra kunder efterfrågat under en längre tid.

Certifierad Release Management Specialist vänder sig till dig som arbetar med att tillgängliggöra nya/uppdaterade versioner av IT-tjänster och vill vidareutveckla dig i din roll inom releasehantering.
Läs mer