Fokus på kvalitet och ständiga förbättringar i verksamheter som digitaliseras

2018-01-10

Vad menar vi när vi talar om kvalitet och vad vill vi uppnå?

Kvalitet är idag ett begrepp som används världen över och inrymmer ett stort område för såväl verksamhetsutveckling som hållbar utveckling. Enligt institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) är dock begreppet tolkningsbart och relativt betraktarens ögon.
 
Kvalitet handlar om hur man på bästa sätt kan skapa och förmedla värde till sina kunder och hur man gör rätt saker på rätt sätt. Kvalitet inrymmer dock mycket mer än så. Det är ett brett område och skall ses utifrån ett helhetsperspektiv för hur man bedriver sin organisation och för hur man arbetar med ständiga förbättringar av sina processer.
 
Målet med allt kvalitetsarbetet är att leverera så att både kunder och intressenter blir nöjda liksom att de får nytta och värde av tjänsteleveransen. Med digitaliseringens framväxt, tillika vår omvärld som blir alltmer komplex är det högaktuellt för verksamheter att bedriva sin verksamhet utifrån ett kvalitetstänk. Det ställs högre krav från kunder idag att rätt typ av produkter och tjänster finns tillgängliga i rätt tid, på rätt plats och på rätt sätt.
 
Att arbeta med kvalitet i en verksamhet är som att uppnå ett personligt mål på aggregerad nivå
Att arbeta med kvalitet innebär att organisationen är ödmjuk mot sig själv och har en kultur där man värdesätter och tillåter sig själv att se förbättringspotentialer och att man aktivt arbetar för att realisera dessa. Det handlar om en lednings- och kulturfråga. Oftast utgår våra handlingar från vilka värderingar vi bär med oss liksom vilka ambitioner och förväntningar vi har. Är ambitionen att lyckas i något så är förväntningarna troligtvis att du kommer att utvecklas och lära dig något längs vägen till ditt mål.
 
Vi tar ett konkret exempel. Du vill bli snabbare på att springa och ambitionen är att du ska klara av att springa ett maratonlopp inom ett år. Du förväntar dig att klara av det genom att träna kontinuerligt och successivt öka din träningsdos. Du använder dig av en klocka för att kunna mäta tiden för en viss distans. Du kanske börjar tänka på hälsosam kost som förutsättning för att du ska orka. Du noterar dina förflyttningar och utvecklas sakta men säkert. Till slut efter mycket slit, envetenhet och mod lyckas du ta dig i mål! Du tänker på vad du åstadkommit och känner eufori. På vägen till målet har du kunnat konstatera vilka typer av aktiviteter som varit värdeskapande för att få exempelvis en kortare ledtid och längre distans.
 
På liknande sätt är det med verksamhetsutveckling. Organisationens värderingar och principer vägleder oss för hur vi styr och tar hand om organisationen och utvecklingen av densamma för att vidare skapa och förmedla värde. Men för att kunna lyckas behöver likaså förväntningarna och målen stödjas och vara i symbios med rätt utvalda processer, metoder och verktyg. Man behöver uttalade och förankrade mål inom organisationen liksom att man behöver mäta och analysera för att veta var man står. På så sätt kan man identifiera vilka framgångsfaktorer och förbättringspotentialer det finns.
 
Så hur kan vi veta hur bra vi är och vad måste vi bli bättre på? En bra förbättringsstrategi för att besvara dessa är att utgå från DMAIC. DMAIC står för Definiera, Mät, Analysera, Förbättra och Vidmakthåll på svenska. Den som arbetar med kvalitet och ständiga förbättringar kommer att ligga i framkant och attrahera kunder och medarbetare för framtida värdeskapande relationer. Men för det behöver du rätt verktyg och angreppssätt.
 
 
Har du några tankar och funderingar kring kvalitet och förbättringsstrategier är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss så kan vi berätta mer om hur vi jobbar med att stötta våra kunder i deras kvalitetsarbete.
  
Josefine Thunell
Managementkonsult på BiTA med fokus på kvalitet och verksamhetsutveckling

 

 

 

 

 

 


Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.