ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Säkerhet och riskhantering Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar

Support Center Analyst

Antal dagar: 2

Pris: 14200 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 1750kr (ex moms)

Tid: 9.00 – 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Se produktblad för denna kurs:
Support Center Analyst- Produktblad.pdf

Certifierande kurs för dig som arbetar med IT-support och helpdesk!

 
Kurs på svenska med dokumentation på engelska 
Undervisningen sker på svenska med svensk lärare. Utbildningsmaterialet och certifiering är på engelska.
 
Vem ska gå på kursen?
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med support vid ett supportcenter eller en helpdesk. Kursen ger dig som redan arbetat en tid med support en utmärkt möjlighet att bli en expert inom ditt område.
 
Förkunskaper
För att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen och klara certifieringsprovet krävs minst sex månaders erfarenhet från arbete med support.

Kursen Support Center Analyst är en certifierande kurs 
Kursen och certifieringen för Support Center Analyst är en vidareutvecklad kurs jämfört med den tidigare certifieringen Helpdesk Analyst som Support Services Institute erbjudit. Skillnaderna mellan kurserna ligger framför allt i att fler processer som är kopplade till funktionen Service Desk ingår i Support Center Analyst.

Kurs på svenska
Undervisningen sker på svenska med svensk lärare. Utbildningsmaterialet är på engelska.

Övrigt

Metod
Kursen bygger på att samtliga deltagare arbetar med erfarenheter från sin egen vardag under ledning av kursledaren.

Kursens längd
Kursen genomförs under två dagar i grupper om ca 15 personer. Kursdokumentation ingår.

Kursen genomförs i samarbete med Support Services Institute (SSI). Support Services Institute är ett inspirerande och kompetenshöjande nätverk för personer som arbetar med IT-support och service.

 
Certifierad Support Center Analyst
En certifiering ger dig ett intyg på att dina kunskaper uppfyller internationella standarder. Det är också ett sätta höja hela teamets kvalitet och stärka supportens roll i företaget. Kursen är ett viktigt steg för att försäkra dig om mer avancerade arbetsuppgifter och en positiv löneutveckling.

Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att klara HDIs certifieringsprov för Support Center Analyst.


Läs mer om kursinnehåll
Kursinnehåll
Utveckligen inom Support Center
• Utvecklingen inom Support Center
• Den nya rollen för dig som Support Analyst
• Support Centers roll i företaget eller organisationen

Support Centers strategiska roll i företaget
• Det strategiska perspektivet inom support
• Service Level Agreements (SLAs)
• Standard Operating Procedures (SOPs)
• Anpassning till övriga företaget

Service Delivery metoder och teknologier
• Service Delivery Methods
• Telephony Systems
• Service Management Systems

Support Center processser och Operations
• IT Service Management
• Incident och Problem Management
• Change Management
• Security Management
• Knowledge Management
• Quality Assurance

Rutiner för hur du hanterar telefonsamtal
• Total Contact Ownership
• Procedures for Call Handling

Lär dig att kommunicera effektivt
• Kommunikationsprocessen
• Hantera skillnader i kulturer
• Rösten som verktyg
• Aktivt lyssnande
• Vad dokumentering av incidenter krävs?
• Hur du använder e-post och chat effektivt i ditt arbete

Hur du löser användarnas problem och felsöker
• Tankemodeller för problemlösning
• Frågeteknik
• Hantera ärenden med IMPACT
• Additional Strategies
• Problem Management and RCA

Maximera din egen effektivitet
• Vilka psykologiska behov har din kund?
• Hantera konflikter på ett vinnnade sätt
• Hur hanterar du besvärliga kunder?
• Lär dig at hantera stressiga situationer
• Planera och styr hur du använder din tid
• Karriärplanera för din egen framtid

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Support Center Analyst

Antal dagar: 2
Pris: 14200kr (ex moms)
Certifieringskostnad (1750kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs
iPad
Ja, jag vill ha en iPad till mitt utbildningsmaterial (kostnad 2 950 kr)
* iPaden skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
"Kursledaren förmedlade kunskap, tips och exempel på ett föredömligt sätt! Mycket nöjd!"
"Kursledaren har stor erfarenhet"
Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.

Kursschema

OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP