Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

ITIL® 4 Practitioner - Incident Management

Ramverket ITIL® är under ständig utveckling av AXELOS och nu lanseras en ny typ av certifieringsgrundande utbildningar.
 
På kursen ITIL® 4 Practitioner: Incident Management går vi igenom nyckelbegrepp, principer, värde och utmaningar inom den ITIL-praxis (practice) som heter Incident management. Syftet med Incident management är minimera den negativa effekten av incidenter som inträffar genom att återställa normal servicedrift så snabbt som möjligt. Kursen ger vägledning kring tillämpning av denna ITIL-praxis på både strategisk och operativ nivå.
 
Incident management som vi känner den sen tidigare är inte längre enbart en process. Alla praxis (förmågor) är beskrivna utifrån ITIL® 4:s fyra dimensioner och är således mycket mer heltäckande än tidigare.
Den här kursen genomförs under en dag och är avsedd för dig som arbetar med incidenthantering och vill få kännedom om det allra senaste inom ITIL®4 Incident management-praxis.
 
Kursen ingår i en ny serie av endagarskurser för respektive ITIL® 4-praxis.
 
Praxisen Incident management kan man också lära sig om tillsammans med fyra andra praxis (Problem management, Service Desk, Request management samt Montoring and event management) i en separat tredagars kurs:  Monitor, Support & Fulfil. Den utbildningen är ett alternativ till att gå respektive praxisutbildning där deltagaren får bredare kunskaper om flera praxis, men inte samma djup om den enskilda praxisen.

Läs mer om kursen Monitor, Support & Fulfil - Läs mer
 
Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dig som
  • är Incident manager redan idag
  • Arbetar med incidenthantering
  • Kommer att börja arbeta inom området
Alla som på något sätt arbetar med att hantera incidenter har stor glädje av kursen.
 
Förkunskapskrav
Det finns inga formella förkunskapskrav för att få gå kursen men vi rekommenderar att du har gått ITIL Foundation eller har motsvarande kunskap för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet på bästa sätt.
 
Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs. Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället.
Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL 4 Foundation-certifikat.

Antal dagar: 1

Pris: 11900 kr (ex moms)

Certifieringsvoucher och kursmaterial ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:
  • Värdeströmmar för Incident management
  • Andra praxis som ingår i incidenthanteringen
  • Hur man mäter och följer upp mognaden i hanteringen av incidenter

Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterial och certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.

Kursmaterial
Materialet är digitalt.


Läs mer om kursinnehåll
Innehåll
Kursen tar bland annat upp följande ämnen:
1. Förstå nyckelbegrepp i ITIL® 4 i allmänhet och Incident Management i synnerhet
2. Incident management i de fyra dimensionerna
a. Processerna i Incident management
b. Roller och kompetenser för Incident management
c. Hur information och teknologi stöttar incidenthantering
d. Hur leverantörer och partners involveras
3. Hur ITIL® 4:s mognadsmodell kan användas för att utveckla Incident management
4. Hantering av värdeströmmar
5. Hur ITIL® 4:s vägledande principer fungerar med Incident management

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Practitioner - Incident Management

Antal dagar: 1
Pris: 11900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema