Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

ITIL® 4 Practitioner - Problem Management

Ramverket ITIL® är under ständig utveckling av AXELOS och nu lanseras en ny typ av certifieringsgrundande utbildningar.
 
På kursen ITIL® 4 Practitioner Problem Management går vi igenom nyckelbegrepp, principer, värde och utmaningar inom den ITIL-praxis (practice) som heter Problem management praxisen. Kursen ger vägledning kring tillämpning av denna ITIL-praxis på både strategisk och operativ nivå.
 
Problem management-praxisen ska inte enbart ses som en process, utan en praxis är beskriven utifrån ITIL® 4:s fyra dimensioner och är därför mycket mer omfattande och heltäckande än tidigare.
 
Den här kursen genomförs under en dag och är avsedd för dig som arbetar med att hantera problem och vill få kännedom om det allra senaste inom ITIL®4  Problem management-praxis.
 
Kursen ingår i en ny serie av endagarskurser för respektive ITIL® 4-praxis.

Praxisen Problem management kan man också lära sig om tillsammans med fyra andra praxis (Incident management, Service Desk, Request management samt Montoring and event management) i en separat tredagars kurs:  Monitor, Support & Fulfil. Den utbildningen är ett alternativ till att gå respektive praxisutbildning där deltagaren får bredare kunskaper om flera praxis, men inte samma djup om den enskilda praxisen.
 
Läs mer om kursen Monitor, Support & Fulfil - Läs mer
 
Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dig som:
  • är problem manager
  • arbetar med att hantera problem
  • kommer att börja arbeta inom området
Alla som på något sätt arbetar med att identifiera och analysera problem och/eller analysera och kontrollera kända fel kommer att ha stor glädje av kursen.
 
Förkunskapskrav
Det finns inga formella krav på förkunskaper för att få delta på kursen, men om du vill certifiera dig så är kravet att du har ITIL®4 Foundation certifiering.
 
Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs. Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället.
Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL 4 Foundation-certifikat.

Antal dagar: 1

Pris: 11900 kr (ex moms)

Certifieringsvoucher och kursmaterial ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:
  • processerna inom Problem management
  • aktiviteter i andra praxis som stödjer Problem management
  • hur man mäter och följer upp mognaden i hanteringen av Problem management.

Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterial och certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.

Kursmaterial
Materialet är digitaltLäs mer om kursinnehåll
Innehåll
 
Kursen tar bland annat upp följande ämnen:
 
1. ITIL®4 nyckelbegrepp i allmänhet och inom Problem management i synnerhet
2. Problem management i de fyra dimensionerna
a. Processerna i Problem management
b. Roller och kompetenser inom Problem management
c. Hur information och teknologi stödjer Problem management
d. Hur leverantörer och partners involveras i Problem management
3. Hur ITIL®4 mognadsmodell kan användas för att utveckla Problem management
4. Hantering av värdeströmmar
5. Hur ITIL®4 vägledande principer stödjer Problem management

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Practitioner - Problem Management

Antal dagar: 1
Pris: 11900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema