Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

Service Management

IT ses idag som en kritisk resurs för allt fler affärsverksamheter, och kraven som ställs på IT organisationerna blir högre och högre, och med ständigt ökande komplexiteten i våra IT-miljöer blir det svårare för både IT-ansvariga och användarna av systemen att förstå relationen mellan kostnader och servicenivåer, och att en kompromiss mellan de två kan vara nödvändig.
 
Att få fram den totala kostnaden för en tjänst kan vara svårt, likaså att få fram rapporter som talar om svarstider eller tillgängligheter i termer av affärskritiska tjänster.
 
BiTA:s ITSM utbildningar hjälper företag som vill komplettera sina processer, roller och funktioner med Service Management för att förbättrar relationen mellan IT och dess kunder, och därigenom förstärka ITs förmåga att möta affärsverksamhetens behov.
 
 
Att leda och utveckla processer inom IT (2 dagar)
Nästa startdatum: 2024-10-17, Stockholm

Kursschema