Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

DevOps

DevOps är ett ramverk med en uppsättning metoder som adresserar en bättre samverkan mellan systemutveckling (Dev) och systemförvaltning, drift och support (Ops) och
handlar om att möjliggöra en kultur och miljö där det går att bygga, testa och driftsätta ofta, snabbt och tillförlitligt. Agila utvecklingsmetoder syftar till att förkorta livscykeln för systemutveckling så att fler applikationer ska utvecklas fortare. Genom metoder för kontinuerlig testning, kvalitetssäkring och samverkan med förvaltning, drift och support kan verksamhetens behov snabbare tillgodoses med bibehållande av stabilitet, användbarhet och tillgänglighet.

Kursschema