ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar GIG-Utbildningar

Certifiering

ITIL-Certifiering och pris
Från och med den 1 november 2019 ingår certifieringskostnaden i kurspriset på alla ITIL-utbildningar. Värdet på certifieringen varierar mellan 2 300 kr-3 250 kr, beroende på certifiering.

Så fungerar certifieringen på ITIL-kurser
Certifieringen kan ske på plats hos BiTA eller webb-övervakat på distans (en extra kostnad om 500 kr tillkommer per certifiering när den sker på distans).
 
Certifiering C-kurser
För att bli klara certifieringen på en C-kurs krävs att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen. Du redovisar ditt projektarbete inför en panel som opponerar på ditt arbete och bedömer din insats.
 
Kontakta BiTA för att få veta mer/boka ett certifieringstillfälle.

Maila till Training@bita.eu
 
 
 
 
 
 
 
Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema