Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

Certifiering

ITIL
Från och med den 1 november 2019 ingår certifieringskostnaden i kurspriset på alla ITIL-utbildningar. Värdet på certifieringen varierar mellan 2 300 kr-3 500 kr, beroende på certifiering.
 
Certifieringen sker efter kursen, vid ett separat tillfälle som du själv bokar.
Certifieringen sker on-line och webb-övervakat på distans.
 
Ledarskap
För att bli klara certifieringen på våra ledarskapskurser krävs att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på den projektuppgift som du valt att genomföra under kursen. Du redovisar ditt projektarbete inför en panel som opponerar på ditt arbete och bedömer din insats.
 
Processpecialist
Certifiering ingår inte i kurspriset utan beställs separat. Certifiering  genomförs som sista moment under kursen dag 2.
 
SAFe
Certifieringskostnaden ingår i kurspriset. Certifieringen sker on-line, på distans efter kursen. Du bestämmer själv när du vill certifiera dig, senast 1 månad efter kursen.
 
DASA DevOps Fundamentals
Certifiering ingår inte i kurspriset utan beställs separat. Certifieringen sker on-line, på distans eller på plats hos BiTA. Du bestämmer själv när du vill certifiera dig.

Support
Certifiering ingår inte i kurspriset utan beställs separat. Certifieringen sker on-line, på distans efter kursen. Du bestämmer själv när du vill certifiera dig.
 
Kontakta BiTA för att få veta mer/boka en certifiering.

Maila till Training@bita.eu
 
 
 
 
 
 
 

Kursschema