Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet

Utbildningen Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet är en utbildning för dig som har en förvaltarroll i en förvaltnings-, system- eller objektstyrd verksamhet. Det kan vara som ägare, ansvarig eller förvaltare i verksamheten eller på IT-tekniksidan. Utbildningen utvecklar ditt förvaltarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena och kompetenserna för din roll.
 
Vi har bokat våra mest erfarna konsulter att vara lärare under kursen, kompletterat dem med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig i din förvaltarroll och i din viktiga uppgift att få verksamhet och IT arbeta runt gemensamma leveranser. Men lärarna levererar inte enbart kunskaper och insikter på ett professionellt sätt, utan driver också ett förändringsarbete, d.v.s. bjuder in till dialog och diskussion bland deltagarna om innebörden och de praktiska konsekvenserna av att agera i rollen och ämnena som behandlas kopplat till detta.
 
Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner.
 
Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med 2 veckor mellan varje tillfälle.

Efter utbildningen vet du hur du ska leda, kommunicera och skapa förtroende. Du vet hur du skall styra, planera och förstå din verksamhet och dina kunder och att arbeta med planering av förvaltning och vidareutveckling. Du kan arbeta med att definiera upp och förändra en struktur för förvaltning, att genomföra möten och samordna verksamhetsbehov och IT-förmågor, att resursallokera för identifierade behov och ansvara för leverans och uppföljning. Du kan arbeta med IT-strategiska frågor, investeringsportföljen och tjänster.
 
Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med eller ska arbeta i en förvaltningsroll där arbete med och runt förvaltning av IT-system är centrala. Det kan vara systemägare, objektägare, objektledare, systemförvaltare, systemansvarig och förvaltare eller personer med andra förvaltningskopplingar inom IT.
 
Ditt arbete består av att i en förvaltningsstyrd organisation, leda, organisera, planera ett förvaltningsarbete på kort och lång sikt och motivera andra medarbetare för att realisera största möjliga värde för era kunder. Din uppgift är att representera ett starkt och tryggt ledarskap, vilket innebär att du kommunicerar, samordnar, frågar och lyssnar, informerar och övertygar. Hela tiden med förvaltningsstyrningen som utgångspunkt och optimal verksamhetsnytta som mål. Oavsett om du arbetar på verksamhets- eller IT-sidan.

Kursen riktar sig också till dig som arbetar med en ansvarsroll i en verksamhet eller på IT och vill skaffa dig kunskaper och färdigheter inom de områden som kursen tar upp.
 
Förkunskapskrav
Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om arbetet i en IT-verksamhet och vara redo att anta de utmaningar som det innebär att vara förvaltare av IT-stöd för en verksamhets räkning.

Antal dagar: 6

Pris: 43500 kr (ex moms)

Kursstart Hösten 2024:
Steg 1: 26-27 augusti
Steg 2: 16-17 september
Steg 3: 7-8 oktober

Tid: 9.00 - 17.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Kursen har varit helt fantastisk. Den har innehållit precis det jag var ute efter. Plus lite till"
"Sagt om kursledarna: Erfarenhet, kompetens samtidigt med lyhördhet och ödmjukhet"
"Kursen gav mig en trygghet i min roll som förvaltare"
"En av de bästa kurser jag gått"
"Presenatationsteknik var jättebra"
"Erfarenhetsutbytet mellan deltagarna var jättebra"
"Jättebra utbildningsform"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Kurs: Certifierad Förvaltare Verksamhet/IT

 
Det här är en utbildning för dig som är förvaltningsledare, förvaltare eller har en liknande befattning i en förvaltningsstyrd verksamhet, oavsett om du arbetar på verksamheten eller i IT-organisationen.
 
Utbildningen Certifierad Förvaltare Verksamhet/IT utvecklar ditt förvaltarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll. Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med 2 veckor mellan varje tillfälle. 

Utbildningen fokuserar på praktisk hjälp och konkreta verktyg, men du får även med dig kunskaper om allt från att arbeta strategiskt och taktiskt med förvaltning, ledarskap, hur du planerar, skriver och genomför en förvaltningsplan och hur får till en bra och strukturerad kunddialog. Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner. Utbildningen genomförs för grupper upp till 16 personer.
 
Kursen innefattar också 2h individuell coaching för alla deltagare som har intresse av det. Coachingen kan genomföras under kursperioden eller efter kursens slut.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen. Du får också räkna med att mellan kurstillfällena sätta av upp till 10 timmar för hemarbete.

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital. Du har bilder, dokument, övningar och egna anteckningar med dig hem och lätt tillgängligt mellan kurstillfällena. Kursdokumentationen är på svenska.
 
Kurslängd
Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen med två dagar vardera. Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar.
 
Tider: kl 9-17 alla dagar
med avbrott för lunch och raster.

Språk
Svenska
 
Målsättning
Efter utbildningen har du erhållit kunskap om hur du:
 • arbetar med och utvecklar ditt förvaltarskap
 • arbetar med målstyrning och sätter mål
 • praktisk kommunikation
 • förmedlar och/eller fångar upp verksamhetens behov
 • skiljer på och får PM3 och IT Service Management best practices att samverka på ett optimalt sätt
 • arbetar med att skapa och exekvera uppsatta förvaltningsplaner
 • följer upp ett förvaltningsansvar, dess system och leverans
 • resursallokerar och kompetensförsörjer din förvaltningsorganisation
 • leder i förändring, motiverar och kommunicerar och genomför konstruktiva möten
 • förhåller dig till en delvis förvaltnings- och delvis tjänstestyrd organisation
 • coachar medarbetare inom ramen för ditt förvaltningsansvar
 • kan anamma nya trender på ett värdeskapande sätt
 • arbetar med attityder, beteenden och kultur


Läs mer om kursinnehåll
Steg 1 – Att leda och kommunicera skapar förtroende
Förvaltarskapet
Affärsmässigt perspektiv på förvaltning och förvaltarskapet
Effektiv kommunikation och retorik
Presentationsteknik 
Argumentationsteknik och presentationer
Förändringsledning
 
Steg 2 – Att i rollen som förvaltare kunna leda och behålla initiativet
Verksamhetsdrivet strategiarbete inom IT
Lite om IT Service Management, PM3 och BiSL/ASL 
Samverkan mellan PM3 och IT Service Management best practices
Objektstyrd vs. tjänstestyrd organisation
Att fånga upp verksamhetsbehov och prioritera 
Att förbereda och genomföra förvaltningsmöten av olika slag 
Hantera verksamhetens behov, portfölj och tjänster

Steg 3 – Att med rätt kompetens leda och utveckla verksamheten och dess behov
Ta fram och arbeta med förvaltningsplaner
Uppföljning av system och förvaltningsleveranser
Från projekt till förvaltning
Trend-, omvärldsbevakning och teknikutveckling
Attityder beteenden och kultur
Certifiering 

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet

Antal dagar: 6
Pris: 43500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema