Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps COBIT ISO/IEC 20000 GIG-Utbildningar Certifiering Nyheter

SAFe

SAFe (Scaled Agile Framework) är ett ramverk som genomsyras av agila arbetssätt, tankesätt och värderingar för att skapa synkronisering och samverkan mellan flera agila team och på så sätt ge större, komplexa organisationer möjlighet att dra nytta av agil systemutveckling i stor skala.
 
SAFe ger vägledning för alla nivåer i företaget som är aktivt engagerade i mjukvaruutveckling: Team, Program, Large Solution och Portfolio som ska resultera i  större anpassning och synlighet över hela organisationen. För att på så sätt koppla affärsstrategin till genomförande, vilket möjliggör bättre affärsresultat, snabbare och med högre grad av förutsägbarhet och kvalitet.
 
Kursutbudet inom SAFe-ramverket är stort, vi erbjuder i nuläget de utbildningar som våra kunder efterfrågar mest. Kontakta gärna oss för information om övriga SAFe-kurser.
Leading SAFe® 5.0 (SA) (2 dagar)
Nästa startdatum: 2021-04-29, Distans och Stockholm
SAFe® Product Owner/Product Manager (2 dagar)
Nästa startdatum: 2021-05-31, Distans
SAFe® Scrum Master (2 dagar)
Nästa startdatum: 2021-05-17, Distans och Stockholm
Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema