Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

SAFe

BiTA levererar SAFe utbildningarna i samarbete med Brejn Academy.

 
SAFe (Scaled Agile Framework) är ett ramverk som genomsyras av agila arbetssätt, tankesätt och värderingar för att skapa synkronisering och samverkan mellan flera agila team och på så sätt ge större, komplexa organisationer möjlighet att dra nytta av agil systemutveckling i stor skala.
 
SAFe ger vägledning för alla nivåer i företaget som är aktivt engagerade i mjukvaruutveckling: Team, Program, Large Solution och Portfolio som ska resultera i  större anpassning och synlighet över hela organisationen. För att på så sätt koppla affärsstrategin till genomförande, vilket möjliggör bättre affärsresultat, snabbare och med högre grad av förutsägbarhet och kvalitet.
Leading SAFe® 6 (SA) (2 dagar)
Nästa startdatum: 2024-09-02, Stockholm

Kursschema