Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

ITIL® 4 Practitioner - Change Enablement

Ramverket ITIL® är under ständig utveckling av AXELOS och nu lanseras en ny typ av certifieringsgrundande utbildningar.
 
ITIL ®4 Practitioner Change enablement, är en endagskurs där vi går igenom change enablement praxisen. Kursen är avsedd för dig som arbetar med att hantera ändringar och vill få kännedom om det allra senaste inom området.
 
ITIL®4 Practice Manager är ett kunskapsområde där fem stycken praxis (tillämpningar) har grupperats till en helhet, Plan, Implement and Control.
 
Plan, Implement and Control innefattar, change enablement, release management, service configuration management, deployment management och IT asset management.
 
Innehållet erbjuds som endagskurs för respektive enskild praxis, eller som tredagarskurs för helheten.
Change enablement praxisen ska inte enbart ses som en process, utan en praxis som är beskriven utifrån ITIL®4:s fyra dimensioner och som därför är mycket mer omfattande och heltäckande än tidigare.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dig som:
  • är change manager
  • arbetar med att hantera ändringar
  • kommer att börja arbeta inom området
Alla som på något sätt arbetar med att bedöma och besluta om ändringar som ska införas till en miljö kommer att ha stor glädje av kursen.
 
Förkunskapskrav
Det finns inga formella krav på förkunskaper för att få delta på kursen, men om du vill certifiera dig så är kravet att du har ITIL®4 Foundation certifiering.
 
Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs. Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället.
Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL 4 Foundation-certifikat.
Ramverket ITIL® är under ständig utveckling av AXELOS och nu lanseras en ny typ av certifieringsgrundande utbildningar.

Antal dagar: 1

Pris: 11900 kr (ex moms)

Certifieringsvoucher och kursmaterial ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Målsättning
Efter genomgången kurs kommer du bland annat att ha erhållit kunskap om:
  • processerna inom change enablement
  • aktiviteter i andra praxis som stödjer change enablement
  • hur man mäter och följer upp mognaden i hanteringen av change enablement
Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi.
Kursmaterial och certifieringen är på engelska.
Kursledaren pratar svenska
 
Kursmaterial
Materialet är digitalt.


Läs mer om kursinnehåll
Innehåll

Du kommer att lära dig:
1. ITIL®4 nyckelbegrepp inom change enablement
2. Change enablement i de fyra dimensionerna
a. Processerna i change enablement
b. Roller och kompetenser inom change enablement
c. Hur information och teknologi stödjer change enablement
d. Hur leverantörer och partners involveras i change enablement
3. Hur ITIL®4 mognadsmodell kan användas för att utveckla change enablement
4. Hur ITIL®4 vägledande principer stödjer change enablement

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® 4 Practitioner - Change Enablement

Antal dagar: 1
Pris: 11900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema