Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

Certifierad Processledare

Utbildningen Certifierad Processledare är en utbildning för dig som arbetar i olika processledande roller. Det kan vara som ansvarig för alla typer av verksamhets- eller IT-processer. Många av dagens ramverk beskriver olika processer där olika roller behövs för att följa upp, underhålla och utveckla processer. Sådana ramverk kan, tex vara ITIL® och processerna Incident och problem Management eller tex PM3 och processerna Förvaltningsstyrning och Användarstöd.
Utbildningen utvecklar ditt processledarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena och kompetenserna för din roll som modern processledare.
 
Vi har bokat våra mest erfarna konsulter att vara lärare under kursen, kompletterat dem med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig i din nya eller befintliga processledarroll och i din viktiga uppgift att få verksamhet och IT att arbeta gemensamt och effektivt i din process.
 
Lärarna levererar inte enbart kunskaper och insikter på ett professionellt sätt, utan bjuder också in till dialog och diskussion bland deltagarna om innebörden och de praktiska konsekvenserna av att agera i rollen och ämnena som behandlas kopplat till detta. Utbildningen upplevs därmed som ett personligt förändringsarbete direkt kopplat till den organisation du representerar.
 
Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen delar även med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till ytterligare givande diskussioner.
 
Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med 2 veckor mellan varje tillfälle.
 
Efter utbildningen vet du hur du ska leda, kommunicera, arbeta med processer och värdeströmmar, skapa förtroende mm. Du vet hur du skall styra, planera och förstå din verksamhet och dina kunder och att arbeta med utveckling, planering, uppföljning och förändring av dina processer. Du förstår processer och hur de fungerar, inte bara i teorin men också i praktiken. Du förstår hur man driver arbete genom processerna, ser till att de blir använda och att de fungerar på avsett sätt.  Du tänker proaktivt, kan tydligt beskriva och visualisera processer, genomföra möten och samordna verksamhetsbehov och IT-förmågor i processer, att marknadsföra och argumentera för värdet av processer och ansvara för leverans och uppföljning. Du kan arbeta med IT-strategiska frågor, investeringsportföljen och tjänster.
 
Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen.
 
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med eller ska arbeta i en processroll där arbete med att utveckla, underhålla och förvalta processer är centrala. Det kan vara som processägare, processledare, process manager, procesutvecklare, verksamhetsutvecklare eller personer med andra typer av processrelaterade roller var som helst i en verksamhet.
 
Ditt arbete består av att i en processtyrd organisation, leda, organisera, utveckla ett professionellt proaktivt processarbete och motivera andra medarbetare för att realisera största möjliga värde för er verksamhet och era kunder. Din uppgift är att representera ett starkt och tryggt ledarskap, vilket innebär att du kommunicerar, samordnar, frågar och lyssnar, informerar och övertygar. Hela tiden med processtyrningen som utgångspunkt och optimal verksamhetsnytta som mål. Oavsett om du arbetar på verksamhets- eller IT-sidan.
 
Kursen riktar sig också till dig som arbetar med en ansvarsroll runt processer i en verksamhet eller på IT och vill skaffa dig kunskaper och färdigheter inom de områden som kursen tar upp.
 
Förkunskapskrav
Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om det grundläggande processarbetet i en verksamhet och vara redo att anta de utmaningar som det innebär att vara processledare för en verksamhets räkning.

Antal dagar: 6

Pris: 43500 kr (ex moms)

Kursstart Våren 2024:
Steg 1: 6-7 maj
Steg 2: 27-28 maj
Steg 3: 17-18 juni

Tid: 9.00 - 17.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Utbildningen Certifierad Processledare är en utbildning för dig som arbetar i olika processledande roller. Det kan vara som ansvarig för alla typer av verksamhets- eller IT-processer. Många av dagens ramverk beskriver olika processer och värdeflöden där olika roller behövs för att följa upp, underhålla och utveckla processer. Sådana ramverk kan, tex vara ITIL® och processerna Incident och problem Management eller tex PM3 och processerna Förvaltningsstyrning och Användarstöd.

 
Utbildningen utvecklar ditt processledarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena och kompetenserna för din roll som modern processledare.
 
Utbildningen Certifierad Processledare utvecklar ditt processarbete genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll. Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med cirka tre veckor mellan varje tillfälle.
 
Utbildningen fokuserar på praktisk hjälp och konkreta verktyg, men du får även med dig kunskaper om allt från att arbeta proaktivt, strategiskt och taktiskt med processer, ledarskap, hur du utvecklar, visualiserar, dokumenterar och ständigt förbättrar ditt processarbete.
 
Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner. Utbildningen genomförs för grupper upp till 14 personer.
 
Kursen innefattar också 2h individuell coaching för alla deltagare som har intresse av det. Coachingen kan genomföras under kursperioden eller efter kursens slut.
 
Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen. Du får också räkna med att mellan kurstillfällena sätta av upp till 10 timmar för hemarbete.
 
Målsättning
Efter utbildningen har du erhållit kunskap om hur du:
 • arbetar med och utvecklar ditt processledarskap
 • arbetar med målstyrning och sätter mål
 • arbetar och leder mot tydliga mål
 • modellerar och visualiserar processer
 • leder och driver processer
 • arbetar med ständig förbättring av processer
 • mäter och följer upp processer
 • etablerar ett processorienterat arbetssätt
 • olika processroller och deras ansvar
 • leder i förändring, motiverar och kommunicerar och genomför konstruktiva möten
 • förhåller dig till förvaltnings- och tjänstestyrda organisationer
 • coachar medarbetare inom ramen för ditt processledaransvar
 • kan anamma nya trender på ett värdeskapande sätt
 • arbetar med attityder, beteenden och kultur
Språk
Svenska
 
Kursmaterial
Materialet är digitalt


Läs mer om kursinnehåll

Steg 1 – Att med affärsmässighet och god kommunikation skapa förtroende
Det proaktiva processledarskapet
Affärsmässigt perspektiv på processer och dess olika roller
Effektiv kommunikation och retorik
Argumentationsteknik och presentationer
Förändringsledning
Beslutsunderlag och arbete med intressenter
 
Steg 2 – Att i rollen som processledare kunna leda och behålla initiativet
Verksamhetsdrivet processarbete
Lite om olika processramverk såsom ITIL®, PM3 och COBIT
Organisation i relation till processer och värdeströmmar
Ständig förbättring av processer
Värdeströmmar, processutveckling och processmodulering
Att förbereda och genomföra processrelaterade möten av olika slag

Steg 3 – Att med rätt kompetens leda och utveckla verksamheten och dess behov
Visualisering av processer och värdeströmmar
Uppföljning av processer, rutiner och arbetssätt
Att utveckla processer med smarta team
Trend-, omvärldsbevakning och teknikutveckling
Attityder beteenden och kultur
Certifiering

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Certifierad Processledare

Antal dagar: 6
Pris: 43500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema