Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

Certifierad Supportchef

Utbildningen Certifierad Supportchef riktar sig till dig som har en ledarroll i en supportverksamhet. Det kan vara som chef, koordinator eller teamledare för en Servicedesk/helpdesk eller i en supportfunktion. Utbildningen utvecklar ditt supportledarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena och kompetenserna för din roll.
 
Vi har bokat våra mest erfarna lärare och konsulter, kompletterat dem med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig i din supportroll och i din viktiga uppgift att ge kunder och verksamhet så effektiv och bra support som möjligt samtidigt som du och dina medarbetare har en stimulerande arbetsmiljö. En viktig komponent under hela kursen är erfarenhetsutbytet mellan deltagare. Ni delar med er av erfarenheter från era organisationer, "best practice" och ger råd och tips till varandra.
 
Efter utbildningen vet du hur du ska leda, kommunicera och skapa förtroende. Du vet hur du skall styra, planera och förstå din verksamhet och dina kunder och att arbeta med planering, genomförande, effektivisering, utvärdering och vidareutveckling av ditt arbete och din funktion.
 
Du utvecklar din förmåga att:
 • Arbeta med alla processer som är involverade i support och kundstöd
 • Definiera upp och förändra strukturer för support
 • Samla in och samordna verksamhetsbehov
 • Resursallokera för identifierade behov och ansvara för leverans och uppföljning
 • Arbeta med IT-strategiska och supportstrategiska frågor, enligt gott ledarskap
 • Förstå tjänsteleveranser, förvaltningsstyrning och tydliga SLAer
 
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med eller ska arbeta i en ledarskapsroll inom support där arbete med och runt support och kundservice är centrala. Det kan vara supportchefer, teamledare inom support, gruppchefer eller personer med andra supportkopplingar inom IT.
 
Ditt arbete består av att i en supportorganisation, leda, organisera, planera ett supportarbete på kort och lång sikt och motivera andra medarbetare för att realisera största möjliga värde för era kunder och verksamheter. Din uppgift är att representera ett starkt och tryggt ledarskap, vilket innebär att du kommunicerar, samordnar, frågar och lyssnar, informerar och övertygar. Hela tiden med kundservice som utgångspunkt och optimal verksamhets- och kundnytta som mål.
 
Förkunskapskrav
Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om arbetet i en IT-verksamhet och vara redo att anta de utmaningar som det innebär att vara ledare av IT-stöd för en verksamhets räkning.

Antal dagar: 6

Pris: 43500 kr (ex moms)

Kursstart Hösten 2024:
Steg 1: 30 sep - 1 okt
Steg 2: 21-22 oktober
Steg 3: 11-12 november

Tid: 9.00 - 17.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Jag har gått flera kurser på BiTA och imponeras alltid av kursledarnas kunskap och genuina intresse för de ämnen de utbildar inom"
"Är så nöjd med kursen!"
"Mycket bra tips gällande presentationsteknik"
"Bra med erfarenhetsutbytet med de andra deltagarna"
"Kursledarna hade väldigt hög kompetens"
"Mötesteknik och struktur var otroligt värdefullt"
"Bra kursledare"
"Mycket nöjd kursdeltagare"
"Jag fick ny inspiration och ett nytt kontaktnät"
Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Omfattning
Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen med två dagar vardera med 2 veckor mellan varje tillfälle. Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar.
 
Kursen innefattar också 2h individuell coaching för alla deltagare som har intresse av det. Coachingen kan genomföras under kursperioden eller efter kursens slut.
 
Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på det projekt som du valt att genomföra under kursen.
 
Tider: kl 9-17 alla dagar, med avbrott för lunch och raster.
 
Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital. Du har bilder, dokument, övningar och egna anteckningar med dig hem och lätt tillgängligt mellan kurstillfällena. Kursdokumentationen är till största delen på svenska.
 
Språk
Svenska
 
Målsättning
Efter utbildningen har du erhållit kunskap om hur du:
 • Arbetar med och utvecklar ditt supportledarskap
 • Arbetar med målstyrning och sätter mål
 • Arbetar och leder mot tydliga mål
 • Förmedlar och fångar upp verksamhetens behov support och IT-stöd
 • Använder IT Service Management Best practices och de supportnära processerna på ett optimalt sätt
 • Hur du använder dig av Lean och Agila arbetsmetoder
 • Arbetar med att skapa och exekvera uppsatta planer
 • Arbetar med tjänster och tjänstenivåavtal, sk SLAer
 • Resursallokerar och kompetensförsörjer din supportorganisation,
 • Leder i förändring, motiverar och kommunicerar och genomför konstruktiva möten
 • Förstår skillnaden och förhåller dig till en delvis förvaltnings- och delvis tjänstestyrd organisation
 • Coachar medarbetare inom ramen för ditt supportansvar
 • Kan anamma nya trender på ett värdeskapande sätt
 • Arbetar med attityder, beteenden och kultur
 • Använder kunskapshantering på ett relevant sätt
 • Kan säkerställa ständig förbättring genom lessons learned
 • Kan använda dig av olika verktyg för support, tex ärendehantering, chat, telefonistöd mm


Läs mer om kursinnehåll

Steg 1 – Att leda och kommunicera är grunden i gott ledarskap
Supportledarskapet
Affärsmässigt perspektiv på IT-support och kundhantering
Målstyrning
Förändringsledning
Effektiv kommunikation och retorik
Presentationsteknik
Argumentationsteknik och presentationer
 
Steg 2 – Att i rollen som ledare inom IT-support kunna förstå och behålla initiativet
Verksamhetsdrivet strategiarbete inom IT
Lite om IT Service Management best practices och pm3
Incident Management
Problem Management
Agilt arbetssätt i samklang med pm3 och IT Service Management best practices
Objektstyrd vs. tjänstestyrd organisation
Att förbereda och genomföra supportmöten av olika slag
Hantera verksamhetens behov, portfölj och tjänster

Steg 3 – Att med rätt kompetens utveckla IT-supporten enligt verksamheten behov
Kundkommunikation
Mätning, uppföljning och nyttorealisering
Knowledge Management / Kunskapshantering
Trend-, omvärldsbevakning och teknikutveckling
Attityder beteenden och kultur
Certifiering

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Certifierad Supportchef

Antal dagar: 6
Pris: 43500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema